Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Proiecte supuse consultării publice

Nr. Titlul documentului Genul consultării Data publicării Documente aferente Termen limită
39 Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului de energie electrica. 19/09/2019 AIR
Hotărâre
Notă informativă
Regulament
38 Proiectul cheltuielilor de bază pentru anul 2020, pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și proiectul cheltuielilor de bază pentru anul 2020 pentru energiea termică produsă și livrată de către SA „Apă – Canal Chișinău" 18/09/2019 Solicitare
37 Proiectul costurilor/cheltuielilor de bază pentru anul 2020, aferente producerii energiei electrice și energiei termice, distribuției și furnizării energiei termice consumatorilor de către „Termoelectrica”S.A. ” 06/09/2019 Solicitare
36 Regulamentului privind planificarea, elaborarea şi efectuarea investiţiilor 23/08/2019 AIR
Hotărâre
Notă informativă
35 Proiectul tarifelor fixe şi a prețurilor la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie de către producătorii care au obținut statutul de producător eligibil în anul 2019 22/08/2019 Notă informativă
34 Proiectul Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul de transport al gazelor naturale. 12/08/2019 AIR
Hotărâre
Notă informativă
Proiect
33 Analiza Impactului de Reglementare a noii redacții a Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică 12/08/2019 AIR
32 Proiectele tarifelor pentru serviciile auxiliare 19/07/2019 Solicitare
31 Proiectul de ajustare a tarifelor de distribuție a energiei electrice și a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice, prestate de către S.A. ,,RED Nord" și S.A. ,,FEE Nord" 19/07/2019 Proiect
30 Proiectul de ajustare a tarifelor de distribuție a energiei electrice și a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice, prestate de către Î.C.S. ,,RED Union Fenosa" S.A. și Î.C.S. ,,Gas Natural Fenosa Furnizare Energie" S.R.L.” 19/07/2019 Proiect
29 Proiectele tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale întreprinderi afiliate S.A. „Moldovagaz” 18/07/2019 Solicitare SRL Bălți-Gaz
Solicitare SRL Cahul-Gaz
Solicitare SRL Chișinău- Gaz
Solicitare SRL Edineț-Gaz
Solicitare SRL Florești-Gaz
Solicitare SRL Cimișlia-Gaz
Solicitare SRL Găgăuz-Gaz
Solicitare SRL Ialoveni-Gaz
Solicitare Orhei-Gaz
Solicitare SRL Ștefan-Vodă-Gaz
Solicitare SRL Taraclia-Gaz
Solicitare SRL Ungheni-Gaz
28 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” 16/07/2019 Proiect calcul
Proiect Hotărâre
Solicitare tarif
27 Proiectele tarifelor de distribuție a energiei electrice solicitate de către operatorii sistemelor de distribuție și proiectele prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice solicitate de către furnizorii de ultimă opțiune și furnizorii serviciului universal consultare inițială 10/07/2019 Solicitare ,,RED Union Fenosa'' SA
Solicitare Gas Natural Fenosa Furnizare Energie
Solicitare SA Furnizarea Energiei Electrice Nord
Solicitare SA ,,RED Nord''
26 Proiectul valorilor costurilor de bază pentru activitățile de distribuție a gazelor naturale prestate de către operatorii sistemelor de distribuție și pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale prestată de S.A. „Moldovagaz” consultare inițială 10/07/2019 Proiect costuri OSD
Proiect costuri S.A.„Moldovagaz”
25 Proiectul valorilor costurilor de bază pentru anul 2018 aferente serviciului de livrare a energiei termice de către S.A. „Comgaz-Plus” consultare inițială 09/07/2019 Proiect
Costuri
Nota
24 Proiectul prețului pentru energia electrică produsă și tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A.„Termoelectrica” pentru anul 2019 consultare inițială 09/07/2019 Solicitare
23 Proiectul prețului pentru energia electrică produsă și tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A.„CET-Nord” pentru anul 2019 consultare inițială 09/07/2019 Solicitare
22 Proiectul Codului rețelelor de gaze naturale consultare inițială 09/07/2019 AIR
Hotărîre
Tabel
Proiect
Nota informativă
Sinteză
21 Proiectul hotărârii Consiliului de administrație al ANRE pentru modificarea Regulamentului privind procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licență din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale şi a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 24/2017 din 26.01.2017 consultare inițială 08/07/2019 Hotărâre
Notă informativă
Sinteză
20 Proiectul Regulamentului privind Accesul la retelele de transport consultare inițială 01/07/2019 AIR
Anunț
Hotărîre
Notă informativă
Proiect
Sinteză
Tabel de concordanță
19 Proiectul Codului rețelelor electrice consultare inițială 25/06/2019 AIR
Codul
Hotărîre
Notă informativă
Sinteză
Tabel concordanta CRE
18 Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale consultare inițială 20/06/2019 Proiect
Nota informativa
Regulament
Tabela de sinteză
AIR
17 Proiectul clauzelor obligatorii la Contractul de achiziționare a energiei electrice produse din surse regenerabile consultare inițială 08/06/2019 Clauze
Notă informativă
Sinteză
16 Proiectul Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate consultare inițială 29/05/2019 Proiect
AIR
Notă informativă
15 Proiect de modificare a Metodologiei privind aprobarea şi aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către operatorii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrați ANRE nr. 270 din 16 decembrie 2015 consultare inițială 29/05/2019 Hotărâre
AIR
Notă informativă
14 Regulamentul privind accesul la rețelele electrice de transport consultare inițială 28/05/2019 AIR RCACM
HC Regulament
Nota informativa
Regulament
Tabel concordanta
13 Proiectul Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor electrotehnice consultare inițială 27/05/2019 Regulament
Notă informativă
Sinteză
AIR
12 Proiectul Regulamentului privind principiile de efectuare a investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare consultare inițială 13/05/2019 Sinteză
Nota informativă
Regulament
AIR
11 Proiectul Regulamentului-cadru cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare consultare inițială 08/05/2019 Sinteza
Nota informativă
Regulament
AIR
10 Proiectul Caietului de sarcini–cadru al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare consultare inițială 03/05/2019 Hotârâre
Notă informativă
Regulament-cadru
Sinteză
AIR
9 Proiectul Contractului-Cadru de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare consultare inițială 03/05/2019 Nota informativă
AIR
Contract
Sinteza
8 Proiectul Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare consultare inițială 02/05/2019 AIR
Hotărâre
Notă informativă
Regulament_cadru
Sinteză
7 Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul de operare a pieței energiei electrice consultare inițială 22/04/2019 AIR
Notă informativă
Proiect
Sinteză
6 Regulamentul privind confirmarea statutului de producător eligibil consultare inițială 12/04/2019 AIR
Sinteză
Notă informativă
Proiect
5 Proiectul Regulamentului cu privire la acordarea autorizației de electrician autorizat consultare inițială 01/04/2019 Regulament
AIR
Nota informativă
Sinteză
10/06/2019
4 Proiectul Normelor minime de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici consultare inițială 04/02/2019 Sinteză
AIR
Proiect
Notă informativă
3 Proiectul Normelor minime de securitate la exploatarea instalațiilor electrice consultare inițială 01/02/2019 Sinteza
AIR
Proiect
Notă informativă
10/06/2019
2 Proiectul de modificare și completare a Regulamentului privind accesul la reţelele de transport al gazelor naturale şi gestionarea congestiilor aprobat prin Hotărîrea ANRE nr.321/2016 consultare inițială 07/01/2019 AIR
HC
Notă informativă
Proiect
1 Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor și tarifelor reglementate pentru producerea energiei electrice și termice, pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice consultare inițială 11/06/2018 AIR
Notă informativă
Proiect
Sinteză