Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Proiecte supuse aprobării

Nr. Titlul documentului Genul consultării Data publicării Documente aferente Termen limită
18 Proiectul Regulamentului cu privire la autorizația de electrician autorizat 19/09/2019 Hotărâre
Regulament
Notă informativă
Sinteză
17 Proiectul Normelor minime de securitate la exploatarea instalațiilor electrice 17/09/2019 Normele minime
Notă informativă
Sinteză
Hotărâre
16 Proiectul Regulamentului privind principiile de efectuare a investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare 16/09/2019 Hotărâre
Notă informativă
Regulament
Sinteză
15 Proiectul Regulamentului-cadru cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 16/09/2019 Hotărâre
Notă informativă
Regulament
Sinteză
14 Proiectul Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 16/09/2019 Caiet de sarcini
Hotarâre
Notă informativă
Sinteză
13 Proiectul Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 16/09/2019 Hotărâre
Notă informativă
Sinteză
Regulament-cadru
12 Proiectul Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 16/09/2019 Contract-cadru
Hotărâre
Notă informativă
Sinteză
11 Proiectul valorilor costurilor de bază pentru activitățile de distribuție a gazelor naturale prestate de către operatorii sistemelor de distribuție și pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale prestată de S.A. „Moldovagaz” 09/08/2019 Proiect
Proiect
Proiect costuri
Proiect costuri Moldovagaz
10 Proiectul tarifelor de distribuție a energiei electrice și a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice, prestate de către Î.C.S. ,,RED Union Fenosa" S.A. și Î.C.S. ,,Gas Natural Fenosa Furnizare Energie" S.R.L. 09/08/2019 Hotărâre
Proiect
9 Proiectul tarifelor de distribuție a energiei electrice și a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice, prestate de către S.A. ,,RED Nord" și S.A. ,,FEE Nord" 09/08/2019 Hotărâre
Proiect
8 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către Î.M. „Apă-Canal din Basarabeasca” 09/08/2019 Proiect
Proiect Hotărâre
7 Proiectul prețului reglementat pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică 09/08/2019 Hotarâre
Notă informativă
6 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” 08/08/2019 Proiecte calcul tarife
Proiect hotarare
5 Proiectul Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor și tarifelor reglementate pentru producerea energiei electrice și termice, pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice 08/08/2019 Notă informativă
Proiect Hotărâre
Proiect Metodologiei
Sinteza metodologie
4 Proiectul valorilor costurilor de bază pentru anul 2018 aferente serviciului de livrare a energiei termice de către S.A. „Comgaz-Plus” 31/07/2019 Costuri de bază
Notă informativă
Proiect Hotărâre
3 Proiectul hotărârii Consiliului de administrație al ANRE pentru modificarea Regulamentului privind procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licență din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale şi a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 24/2017 din 26.01.2017 22/07/2019 Hotărâre
Notă informativă
Sinteză
2 Clauzele obligatorii ale contractului de achizitionare a energiei electrice produse din SRE 28/06/2019 Clauze SER
HC PPA
Nota informativa
Sinteza proiect PPA
1 Regulamentul privind confirmarea statutului de producător eligibil 28/06/2019 AIR
Hotarirea CA
Nota informativa
Proiect regulament
Sinteza recomandarilor