Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Proiecte supuse aprobării

Nr. Titlul documentului Genul consultării Data publicării Documente aferente Termen limită
23 Privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. „Apă-Canal Taraclia” 24/10/2019 Hotărâre
22 Privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către I.M.D.P. "Apă-Canal" din or. Ștefan Vodă 24/10/2019 Proiect
Hotărâre
21 Privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către S.A. "Operator Regional Apă-Canal Hâncești" 24/10/2019 Proiect
Hotărâre
20 Proiectul Normelor minime de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici 24/10/2019 Hotărâre
Proiect
Notă informativă
Sinteză
19 Proiectul Normelor minime de securitate la exploatarea instalațiilor electrice 24/10/2019 Hotărâre
Proiect
Notă informativă
Sinteză
18 Proiectul Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifului reglementat pentru serviciul de operare a pieței energiei electrice 02/10/2019 AIR
HC MOP
Notă informativă
Metodologie
Sinteză
17 Proiectul Regulamentului cu privire la autorizația de electrician autorizat 19/09/2019 Hotărâre
Regulament
Notă informativă
Sinteză
16 Proiectul Regulamentului privind principiile de efectuare a investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare 16/09/2019 Hotărâre
Notă informativă
Regulament
Sinteză
15 Proiectul Regulamentului-cadru cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 16/09/2019 Hotărâre
Notă informativă
Regulament
Sinteză
14 Proiectul Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 16/09/2019 Caiet de sarcini
Hotarâre
Notă informativă
Sinteză
13 Proiectul Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 16/09/2019 Hotărâre
Notă informativă
Sinteză
Regulament-cadru
12 Proiectul Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 16/09/2019 Contract-cadru
Hotărâre
Notă informativă
Sinteză
11 Proiectul valorilor costurilor de bază pentru activitățile de distribuție a gazelor naturale prestate de către operatorii sistemelor de distribuție și pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale prestată de S.A. „Moldovagaz” 09/08/2019 Proiect
Proiect
Proiect costuri
Proiect costuri Moldovagaz
10 Proiectul tarifelor de distribuție a energiei electrice și a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice, prestate de către Î.C.S. ,,RED Union Fenosa" S.A. și Î.C.S. ,,Gas Natural Fenosa Furnizare Energie" S.R.L. 09/08/2019 Hotărâre
Proiect
9 Proiectul tarifelor de distribuție a energiei electrice și a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice, prestate de către S.A. ,,RED Nord" și S.A. ,,FEE Nord" 09/08/2019 Hotărâre
Proiect
8 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către Î.M. „Apă-Canal din Basarabeasca” 09/08/2019 Proiect
Proiect Hotărâre
7 Proiectul prețului reglementat pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică 09/08/2019 Hotarâre
Notă informativă
6 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” 08/08/2019 Proiecte calcul tarife
Proiect hotarare
5 Proiectul Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor și tarifelor reglementate pentru producerea energiei electrice și termice, pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice 08/08/2019 Notă informativă
Proiect Hotărâre
Proiect Metodologiei
Sinteza metodologie
4 Proiectul valorilor costurilor de bază pentru anul 2018 aferente serviciului de livrare a energiei termice de către S.A. „Comgaz-Plus” 31/07/2019 Costuri de bază
Notă informativă
Proiect Hotărâre
3 Proiectul hotărârii Consiliului de administrație al ANRE pentru modificarea Regulamentului privind procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licență din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale şi a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 24/2017 din 26.01.2017 22/07/2019 Hotărâre
Notă informativă
Sinteză
2 Clauzele obligatorii ale contractului de achizitionare a energiei electrice produse din SRE 28/06/2019 Clauze SER
HC PPA
Nota informativa
Sinteza proiect PPA
1 Regulamentul privind confirmarea statutului de producător eligibil 28/06/2019 AIR
Hotarirea CA
Nota informativa
Proiect regulament
Sinteza recomandarilor