Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Serviciul audit

Serviciul auditSubdiviziunea de audit intern a fost creată în anul 2019, pentru sporirea eficienței  managementului financiar și control al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova, întru realizarea atribuțiilor de reglementare şi monitorizare a activităţilor din sectoarele energeticii și din domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.

 

La baza activității auditului intern stau standardele internaționale și naționale de audit intern, care au drept scop asigurarea corectă a sistemului managerial al Agenției, precum înaintarea recomandărilor pentru îmbunătățirea acestuia, deoarece comunicarea corespunzătoare a constatărilor şi recomandărilor de audit este esențială.

 

Fiind responsabil de îmbunătăţirea controlului intern, auditorului intern îi revine funcţia de consultant, contribuind cu soluţii profesionale la alegerea deciziei optimale, în vederea atingerii obiectivelor controlului intern. De asemenea, în paralel, auditorul oferă asistenţă nu doar conducerii, dar şi angajaților.