Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Serviciul reglementări

Serviciul reglementăriServiciul reglementări elaborează proiectele de acte normative de reglementare aplicabile domeniului serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, realizează consultarea publică a proiectelor, asigurând  transparența în procesul decizional, inclusiv prin organizarea ședințelor de lucru cu părțile interesate pentru examinarea propunerilor la proiectele actelor normative de reglementare elaborate și prezentarea acestora pentru aprobare Consiliului de Administrație al Agenției. Serviciul reglementări, de asemenea, examinează cadrul normativ existent aplicabil sectorului public de alimentare cu apă și de canalizare și formulează propuneri de modificare/completare.