Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Secția tarife și analize

Secția tarife și analizeSecția tarife și analize examinează cererile titularilor de licențe din sectoarele gaze naturale și termoenergetic cu privire la aprobarea costurilor/cheltuielilor de bază, a prețurilor și/sau tarifelor reglementate, elaborează proiectele prețurilor și/sau tarifelor reglementate în conformitate cu actele normative în vigoare și le propune spre aprobare Consiliului de Administrație al ANRE. Suplimentar, secția tarife și analize monitorizează activitatea economico-financiară a titularilor de licență, asigură excluderea subvențiilor încrucișate între activitățile reglementate și nereglementate, elaborează metodologiile tarifare aplicate în sectoarele vizate.