Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Secția resurse umane

Secția resurse umaneSecția resurse umane este o subdiviziune autonomă, care se subordonează nemijlocit Directorului general al ANRE și misiunea de bază a căreia, este de a contribui la realizarea obiectivelor strategice ale Agenției prin promovarea și implementarea unui management eficient al resurselor umane în cadrul instituției. În vederea realizării misiunii sale, subdiviziunea resurse umane are funcția de bază administrarea personalului prin recrutarea, selectarea, planificarea, coordonarea, organizarea, desfășurarea, monitorizarea și evaluarea implementării în Agenție a procedurilor de personal, acordarea asistenței informaționale și metodologice în domeniu, precum si evidenta datelor și documentelor cu privire la personalul instituției.

 

Managementul resurselor umane reprezintă un ansamblu de activități, realizate la nivel instituțional, care permite folosirea cât mai eficientă a capacităților și abilităților oamenilor, angajați ai Agenției, pentru a atinge atât scopuri general organizaționale, cât și cele individuale. Managerul de resurse umane comunică în mod activ cu toate subdiviziunile instituției, cunoaște oameni noi, cercetează, dezvăluie și stimulează calitățile lor profesionale, îi ajută să obțină rezultate bune în activitate.

 

Managementul resurselor umane este procesul convertirii planificării strategice și organizaționale într-o determinare a cerințelor și strategiilor de resurse umane pe termen scurt și lung de a sprijini aceste planuri. Sau, mai simplu spus, să ne asigurăm că avem oamenii potriviți la locul potrivit, la timpul potrivit conduși, sprijiniți și recompensați în mod potrivit pentru realizarea obiectivelor organizaționale.