Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Secția relații cu consumatorul

Secția relații cu consumatorulSecția relații cu consumatorii este o subdiviziune din cadrul Departamentului juridic, care asigură promovarea și protecția drepturilor și intereselor legitime ale consumatorilor din domeniul energeticii și al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.      

Atribuțiile de bază ale subdiviziunii sunt:
- examinarea petițiilor consumatorilor adresate ANRE;
- examinarea extrajudiciară a neînțelegerilor dintre consumatorii finali și întreprinderile energetice sau operatorii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;
- întocmirea prescripțiilor, după caz, a deciziilor privind soluționarea cazurilor de încălcare a drepturilor consumatorilor de către întreprinderile reglementate;
- examinarea sesizărilor și întocmirea proceselor verbale cu privire la contravențiile atribuite în competența ANRE;
- asigurarea audienței și acordarea consultațiilor consumatorilor, inclusiv prin intermediul liniei telefonice de informare (serviciul Linia verde);     
- alte atribuții conform Regulamentului subdiviziunii.