Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Secția investiții

Secția investițiiSarcinile principale ale secției investiții sunt axate pe aspectul tehnic și monitorizarea aplicării de către titularii de licență reglementați a prevederilor regulamentelor și metodologiilor ce țin de planificarea, aprobarea și efectuarea investițiilor, monitorizarea extinderii rețelelor de energie electrică și a respectării prevederilor actelor normative referitor la racordarea solicitanților la rețea; calcularea consumurilor tehnologice și a pierderilor în rețelele electrice; examinează materialele titularilor de licențe aferente investițiilor, în baza cărora Consiliul de Administrație al ANRE aprobă planurile de dezvoltare, planurile anuale de investiții și realizarea lor.