Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Secția investiții

Secția investițiiSecția investiții examinează planurile anuale de investiții, rapoartele privind investițiile realizate de operatorii titulari de licențe care prestează/furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, calculele privind consumurile tehnologice și pierderile de apă în sistemele publice de alimentare cu apă,  elaborează și înaintează Consiliului de Administrație proiecte de hotărâri privind aprobarea/avizarea planurilor anuale de investiții și a rapoartelor privind realizarea investițiilor, proiecte de hotărâri privind aprobarea consumurilor tehnologice și a pierderilor de apă în sistemul public de alimentare cu apă.