Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Secția calitate

Secția calitate



Secția calitate din cadrul Departamentului juridic asigură monitorizarea respectării cerințelor privind calitatea serviciilor prestate consumatorilor finali de către întreprinderile reglementate din sectoarele energiei electrice, gazelor naturale, energiei termice și aprovizionării cu apă și canalizare.

 

Subdiviziunea examinează reclamațiile consumatorilor finali în legătură cu încălcarea indicilor de calitate de către întreprinderile reglementate și oferă soluții cu referire la problemele abordate.    
 

Secția calitate examinează proiectele investiționale ale operatorilor de sistem în partea ce vizează asigurarea calității serviciilor prestate de către întreprinderile reglementate, precum și participă la dezvoltarea cadrului normativ în domeniile de competență.