Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

​​​​​​​Rezultatele licitațiilor de achiziție a energiei electrice pentru anul 2021

31 martie 2021 • Vizualizari: 1057

​​​​​​​Rezultatele licitațiilor de achiziție a energiei electrice pentru anul 2021

Astăzi, 31 martie 2021, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a examinat și avizat cu rezerve contractele de procurare a energiei electrice pentru furnizorii serviciului universal și de ultimă opțiune, operatorii sistemelor de distribuție și operatorul sistemului de transport, și anume: Î.S. Moldelectrica, S.A. RED-NORD, S.A. FEE-Nord, Î.C.S. Premier Energy S.R.L și Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A.

 

Contractele de procurare a energiei electrice au fost adjudecate drept urmare a desfășurării de către operatorii pieței energiei electrice a unor proceduri de licitații noi, aprobate de ANRE, menite să garanteze că energia electrică este procurată utilizând principii și mecanisme concurențiale de piață.

 

Întregul proces este reglementat în premieră de prevederile Procedurii de procurare a energiei electrice, aprobate în august 2020 de către ANRE și elaborate pe baza celor mai bune practici europene și cu suportul Secretariatului Comunității Energetice. Este de notat că subiectul dat reprezintă un angajament asumat de Republica Moldova în cadrul Acordului de Asociere cu UE și face parte din Pachetul Energetic III. 

 

Scopul Procedurii este de a facilita procurarea energiei electrice de către titularii de licențe în mod transparent și nediscriminatoriu, cu utilizarea mecanismelor concurențiale de piață. În acest sens, Procedura obligă operatorii de sistem și furnizorii de energie electrică care îndeplinesc obligații de serviciu public să procure energia electrică organizând licitații în conformitate cu necesitățile proprii de energie electrică.

 

În scopul facilitării creșterii nivelului de concurență și creării condițiilor necesare pentru atragerea unor noi participanți la piața de energie electrică angro, Procedura oferă întreprinderilor electroenergetice un regim flexibil de stabilire a produselor de energie electrică ce urmează a fi tranzacționate, oferind posibilitatea diversificării pe tipuri de produse și perioade distincte de timp.

 

Criteriile de precalificare a companiilor de furnizare a energiei electrice, termenele și condițiile de desfășurare a licitațiilor și caietele de sarcini au fost stabilite individual de titularii de licențe și lansate public de fiecare operator în parte la începutul lunii februarie curent.

 

Competiția de adjudecare s-a desfășurat între cinci furnizori precalificați din Republica Moldova și Ucraina: ЗАО „Молдавская ГРЭС”; S.A. „Energocom”; „D Trading” LLC; „DE Trading” LLC; „Navitas Energy ” S.R.L.

 

La prima etapă, din lipsa a minimum 3 oferte din partea companiilor precalificate la licitație, la 16 martie 2021 toți operatorii pieței energiei electrice au anulat licitațiile, anunțând desfășurarea repetată a acestora.

 

La etapa a doua, în cadrul licitațiilor repetate desfășurate la 22 martie curent, operatorii pieței au constatat existența a minimum 2 oferte de preț de la participanți diferiți și în conformitate cu procedura prestabilită au inițiat negocierea de preț final.

 

Astfel, ANRE a constatat că, Compania „Молдавская ГРЭС”, înregistrată provizoriu  în Republica Moldova, a fost desemnată câștigător în toate licitațiile operatorilor din piața energiei electrice. Prețul agreat în urma negocierilor este de 53,5 USD/MWh sau cu aproximativ 10% mai mult decât în perioada precedentă. Este de notat că, în anul 2020 livrarea energiei electrice pentru toți operatorii pieței interne era asigurată de S.A. „Energocom” cu aceeași sursă de generare (ЗАО „Молдавская ГРЭС”), la prețul de achiziție a energiei electrice de 48,65 USD/MWh.

 

Dimensiunea pieței interne, lipsa unor interconectări cu piața țărilor Uniunii Europene (ENSO-E) și capacitatea limitată a ofertelor pentru livrarea energiei pe piața internă, au determinat numărul redus de companii precalificate în procedurile de licitație.

 

La fel, urmare a monitorizării pieței energiei electrice și respectării de către titularii de licențe a obligațiilor și condițiilor pentru desfășurarea activităților licențiate stabilite în lege și în Regulile pieței energiei electrice, și în urma existenței unor bănuieli rezonabile privind încălcarea de către organizatorii licitațiilor de procurare a energiei electrice pentru anul 2021 a Legii 183/2012 concurenței (prin acorduri anticoncurențiale/cartel dur), precum și pentru evitarea situațiilor de monopol și/sau poziție dominantă pe piața internă, ANRE a decis să sesizeze Consiliul  Concurenței în vederea inițierii unei proceduri de examinare a presupusului caz de încălcare a legislației concurențiale, evaluarea și constatarea existenței poziției dominante în cazul unei întreprinderi din sector.  

 

Având în vedere rezultatele licitațiilor operatorilor pieței interne privind achiziția energiei electrice pentru anul 2021, metodologia tarifară în domeniu, indicatorii macroeconomici care au stat la baza tarifelor pentru energia electrică, ANRE constată lipsa premiselor legale de revizuire/majorare a tarifelor la energia electrică pentru consumatorii finali casnici și non-casnici pe parcursul anului curent.