Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Retragerea Proiectului din elaborare

Iulie 24, 2019

Retragerea Proiectului din elaborareÎn conformitate cu art. 12/1 din Legea nr. 239/13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică Vă informează despre retragerea proiectului Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE privind modificarea Regulamentului privind procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licență din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale și a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 24/2017 din 26.01.2017, ținând cont de opiniile Centrului Național Anticorupție și ale Ministerului Justiției recepționate în procesul avizării și expertizării, potrivit cărora proiectul respectiv prezintă riscuri de implementare.

 

Alte anunțuri

Arhiva