Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Retragerea Proiectului din elaborare

Iulie 24, 2019

Retragerea Proiectului din elaborareÎn conformitate cu art. 12/1 din Legea nr. 239/13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică Vă informează despre retragerea proiectului Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE privind modificarea Regulamentului privind procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licență din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale și a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 24/2017 din 26.01.2017, ținând cont de opiniile Centrului Național Anticorupție și ale Ministerului Justiției recepționate în procesul avizării și expertizării, potrivit cărora proiectul respectiv prezintă riscuri de implementare.

 

Alte anunțuri