Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Energie termică

Rapoarte de monitorizare

În corespundere cu prevederile art.9 alin.2 lit. k), din Legea nr. 92 din 29.05.2014 (Monitorul Oficial nr.178-184/415 din 11.07.2014, cu modificările ulterioare), Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) stabilește un sistem de informaţii în baza cărora titularii de licenţe prezintă rapoarte.

Prin Hotărârea Consiliului de administrație nr.157/2018 din 07 mai 2018 au fost aprobate Formularele și Instrucțiunea cu privire la raportările titularilor de licențe din sectoarele electroenergetic și termoenergetic (în continuare Instrucțiune). Acestea sunt aplicate de către toți titularii de licențe eliberate de către ANRE pentru activități reglementate în sectoarele electroenergetic și termoenergetic.

În raportul de activitate, formularele ce țin de situațiile financiare sunt unice pentru toate întreprinderile, iar formularele rapoartelor detaliate privind veniturile și cheltuielile și ale rapoartelor privind alte aspecte ale activității întreprinderii sunt diferite pentru fiecare gen de activitate.

Astfel, pentru entitățile din sectorul termoenergetic, sunt indicate următoarele formulare:

  1. Anexa nr.1 la Instrucțiune - reprezintă Fișa întreprinderii termoenergetice;
  2. cu indicele C - pentru toate unitățile termoenergetice (Anexa nr. 2);
  3. cu indicele P - pentru titularii de licențe pentru producerea energiei electrice și de licențe pentru producerea, distribuția și furnizarea energiei termice (Anexa nr. 3);
  4. cu indicele PT – pentru titularii de licențe pentru producerea, distribuția și furnizarea energiei termice (Anexa nr. 5);
  5. Anexa nr.10 la Instrucțiune – include informații cu privire la periodicitatea prezentării și structura sistemului de rapoarte pe unitățile energetice.
2020

Raport_Sectorul Termoenergetic_2019.pdf

Gaze naturale

Energie electrică

Energie regenerabilă

Energie termică

Produse petroliere

Alimentare cu apă și canalizare

Supravegherea energetică de stat