Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Proiecte supuse aprobării

Nr. Titlul documentului Data publicării Documente aferente
170 Privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de eliberare, prelungire, reperfectare, suspendare, reluare a valabilității și retragere a autorizațiilor 17/09/2021 Regulament
Sinteză
Notă informativă
169 Privind aprobarea Regulamentului cu privire la autorizația de electrician autorizat 14/09/2021 Regulamentul
Sinteza
Proiectul Hotărârei
Nota informativa
168 Rezultatele examinării solicitării S.R.L. „Candelux-Com” aferente tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare 10/09/2021 Proiect de hotărâre
Proiectul tarifelor
Notă de argumentare
167 Proiectul costurilor de bază, pentru anul 2021, aferente serviciului de furnizare al gazelor naturale prestat de către S.R.L „PROALFA-SERVICE” 08/09/2021 Costurile de bază
Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
166 Proiectul costurilor de bază, pentru anul 2021, aferente serviciului de distribuție al gazelor naturale prestat de către S.R.L „PROALFA-SERVICE” 08/09/2021 Costurile de bază
Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
165 Privind modificarea Hotărârii Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 254 din 14.06.2021 26/08/2021 Proiect de hotărâre
Notă informativă
164 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „AQUA Basarabeasca” 25/08/2021 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
163 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către S.A. „Apă-Termo” din or. Ceadîr-Lunga 24/08/2021 Notă de argumentare
Proiect de hotărâre
162 Proiectul costurilor de bază, pentru anul 2021, aferente serviciului de distribuție al gazelor naturale prestat de către S.R.L „COMPANIA-DOBOȘ” 23/08/2021 Costuri 2021
Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
161 Proiectul tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție al gazelor naturale prestat de către S.R.L „COMPANIA-DOBOȘ” 23/08/2021 Tarife
Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
160 Proiectul privind modificarea Hotărârii ANRE nr. 256 din 21.06.2021 cu privire la punerea în aplicare a măsurilor provizorii necesare pentru organizarea și funcționarea pieței energiei electrice 19/08/2021 Proiect de hotărâre
159 Proiectul Hotărârii cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 51/2020 din 28 februarie 2020 privind avizarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. „Apă-Canal Cantemir” 18/08/2021 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
158 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către S.A. „Apă-Canal Chișinău” 18/08/2021 Proiect de hotărâre
Nota de argumentare
157 Privind tarifele pentru serviciile auxiliare prestate de Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A. 11/08/2021 proiect de hotărâre
Proiect tarife
156 Rezultatele examinării solicitării S.A .„CET-Nord” cu privire la aprobarea cheltuielilor de bază aferente activității de producere a energiei electrice și termice, activității de distribuție și furnizare a energiei termice 09/08/2021 Proiect de hotărâre
Cheltuielile de baza aferente activitatii de distributie
Cheltuielile de baza aferente activitatii de producere
Nota de argumentare
155 Proiectul Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale 02/08/2021 Proiectul metodologiei
Analiza impactului
Notă informativă
Proiect de hotărâre
Sinteza
154 Proiectul Hotărârii privind avizarea cheltuielilor de bază pentru Î.M.”Apă Canal Drochia” 02/08/2021 Proiect cheltuieli de bază
153 Proiectul tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare furnizat/prestat de către Î.M. „Servicii Comunal-Locative Rezina” 28/07/2021 Proiect tarife
152 Proiectul de modificare a Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil nr. 251/2019 din 05.07.2019 22/07/2021 Proiect de hotărâre
Notă informativă
AIR
Sinteza
151 Proiectul costurilor de bază, pentru anul 2021, aferente serviciului de transport al gazelor naturale prestat de către S.R.L. „Vestmoldtransgaz 22/07/2021 Costurile de bază 2021
Notă de argumentare
Proiect de hotărâre
150 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „Apă-Canal din Basarabeasca” 16/07/2021 Tarife servicii auxiliare
149 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate de Î.M. D.P. „Apă-Canal” Sîngerei 16/07/2021 Tarife servicii auxiliare
148 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 254 din 14.06.2021 15/07/2021 Proiect de hotărâre
Notă informativă
147 Proiectul Hotărârii privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către SA ”Apă Canal Leova” 15/07/2021 Tarife auxliare
146 Rezultatele examinării solicitării Î.C.S. „Nord Gaz-Sîngerei” S.R.L. aferente tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare 14/07/2021 Proiect de hotărâre
Proiectul tarifelor
Notă de argumentare
145 Privind abrogarea Hotărârii Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 24/2017 din 26.01.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licență din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale și a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare 06/07/2021 Proiect de hotărâre
Notă informativă
144 Proiectul Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE privind aprobarea Cheltuielilor de bază pentru anul 2020 aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. „Regia Apă Șoldănești” 29/06/2021 Cheltuieli de bază
143 Proiectul Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE privind aprobarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate de către S.A. „Apă-Canal Cahul” 29/06/2021 Tarif servicii auxiliare
142 Proiectul Hotărârii privind avizarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de către ÎM DP ”Apă Canal Telenești” 22/06/2021 Proiect tarife auxiliare
141 Proiectului Hotărârii ANRE cu privire la punerea în aplicare a măsurilor provizorii necesare pentru organizarea și funcționarea pieței energiei electrice 16/06/2021 Proiect de hotărâre
Sinteza
140 Proiectul Hotărârii privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de către S.A. „Operator Regional Apă-Canal Hîncești” 09/06/2021 Proiect de hotărâre
139 Proiectul hotărârii privind aprobarea Metodologiei de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere 09/06/2021 Proiectul metodologiei
AIR
Notă informativă
Sinteza
138 Proiectul cheltuielilor de bază pentru anul 2020 ale Î.M. „Apă-Canal” Strășeni 20/05/2021 Cheltuieli de bază
Proiect de hotărâre
137 Proiectul cheltuielilor de bază pentru anul 2020 ale S.A. „Apă-Termo” 18/05/2021 Cheltuieli de bază
Proiect de hotărâre
136 Proiectul Cheltuielilor de bază pentru anul 2020 ale S.A. „Apă-Canal Cahul” 12/05/2021 Cheltuieli de bază
135 Privind desemnare operatorului sistemului de transport SRL „Moldovatransgaz” în calitate de Entitate de echilibrare a Republicii Moldova 11/05/2021 Proiect de hotărâre
Notă de informare
134 Proiectul Hotărârii privind avizarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. „Apă-Canal Măgdăcești” 28/04/2021 Proiect de hotărâre
Cheltuieli de bază
Solicitare suplimentară
133 Proiectul tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „Apă-Canal Cantemir” 27/04/2021 Proiect de hotărâre
Tarife
132 Proiectul Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE privind aprobarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate de către Î.M. DP „Apă-Canal” din or. Ștefan Vodă 23/04/2021 Proiect de hotărâre
131 Proiectul Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE privind aprobarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate de către S.A.„Servicii Comunale Florești” 23/04/2021 Proiect de hotărâre
130 Proiectului Hotărârii ANRE pentru modificarea Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 168/2019 din 31 mai 2019 19/04/2021 Proiect de hotărâre
Notă de informare
AIR
Sinteză
129 Proiectului Hotărârii ANRE cu privire la impunerea unor obligații de serviciu public 19/04/2021 Proiect de hotărâre
128 Proiectul hotărârii și calcululor cheltuielilor de bază ale Î.I.S. ”Acva Nord” 19/03/2021 Calculul cheltuielilor de bază
Proiect de hotărârea
127 Proiectul Hotărârii privind stabilirea cheltuielilor de bază aferente activităților de producere a energiei electrice și termice, de distribuție și de furnizare a energiei termice de către S.A. „Termoelectrica" 11/03/2021 Cheltuieli de bază aferente activității de distribuție
Cheltuieli de bază aferente activității de producere
Proiectul Hotărârii ANRE
126 Proiectele tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorul sistemului de distribuție S.A. „RED Nord” 11/03/2021 Proiectele tarifelor reglementate
125 Privind ajustarea tarifelor fixe la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie de către producătorii care au obținut statutul de producător eligibil în anul 2020 04/03/2021 Proiectul de hotărâre
124 Proiectul costurilor de bază aferente serviciilor de transport al gazelor naturale prestat de către S.R.L. „Moldovatransgaz” 03/03/2021 Costuri de bază
Proiect de hotărâre
123 Abrogarea Hotărârii ANRE nr. 294 din 15.07.2008 cu privire la aprobarea tarifului pentru serviciile de organizare a accesului potențialilor consumatori la rețeaua de gaze naturale 23/02/2021 Proiectul hotărârii
Nota informativă
122 Rezultatele examinării solicitării S.R.L.„Rotalin Gaz Trading” aferente tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare 22/02/2021 Proiectul Hotărârii
Proiectul tarifelor
121 Proiectul costurilor de bază pentru serviciile de distribuție și furnizare a gazelor naturale prestate de către S.R.L. „Rotalin Gaz Trading” 22/02/2021 Costurile de bază distribuție
Costurile de bază furnizare
Proiect Hotărâre distribuție
Proiect Hotărâre furnizare
120 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate de către Î.M. „Apă-Canal Căușeni” 16/02/2021 Servicii auxiliare
119 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate de către S.A. „Regia Apă-Canal Soroca” 16/02/2021 Servicii auxiliare
118 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate de către Î.M. „Gospodăria Comunal-Locativă Briceni” 16/02/2021 Servicii auxiliare
117 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate de către Î.M. “Direcţia de Producţie a Gospodăriei Comunale şi de Locuinţe” din or. Făleşti 16/02/2021 Servicii auxiliare
116 Proiectul privire la abrogarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 444/2020 din 24 noiembrie 2020 16/02/2021 Proiectul Hotărârei
Notă informativă
115 Proiectul tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de către S.A. "Regia Apă-Canal Orhei" 09/02/2021 Tarife servicii auxiliare
114 Proiectul Hotărârii privind avizarea tarifelor pentru serviciile auxiliare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare prestate consumatorilor de către S.A. „Apă-Canal Nisporeni” 08/02/2021 Proiect de hotărârea
113 Proiectul cheltuielilor de bază pentru anul 2020 ale Î.M."Regia Apă Șoldănești" 03/02/2021 Cheltuieli de baza
Proiect de hotărârea
112 Proiectul tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de către ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți” 27/01/2021 Proiect hotărâre
Tarife servicii auxiliare
111 Proiectul tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de către Î.M. "Apă-Canal" din Ungheni 25/01/2021 Proiect hotărâre
110 Privind aprobarea prețului reglementat de furnizare a energiei electrice de către Furnizorul central pentru anul 2021 21/01/2021 Proiect hotărâre
109 Privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei prestat de către Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A. pentru anul 2021 21/01/2021 Proiect hotărâre
Proiectul tarifelor
108 Privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei prestat de către S.A. ,,RED Nord” pentru anul 2021 21/01/2021 Proiect hotărâre
Proiectul tarifelor
107 Privind aprobarea prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S. ,,Premier Energy” S.R.L. pentru anul 2021 21/01/2021 Proiect hotărâre
Proiectul prețurilor
106 Privind aprobarea prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către S.A. ,,Furnizarea Energiei Electrice Nord” pentru anul 2021 21/01/2021 Proiect hotărâre
Proiectul prețurilor
105 Privind abrogarea unor hotărâri 21/01/2021 Proiect hotărâre
104 Proiectul tarifelor pentru furnizarea serviciului de aprovizionare cu apă potabilă și de canalizare de către Î.M. "Gospodăria Comunal Locativă Călărași" 12/01/2021 Proiect hotărâre
Tarif Călărași
103 Examinarea și aprobarea tarifului de livrare a energiei termice consumatorilor finali de către S.A. „Comgaz-Plus” 11/01/2021 Proiect hotărâre
Proiect tarif
102 Examinarea și aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare, prestate de către SRL „Bălți-gaz” 11/01/2021 Proiect hotărâre
Tarifele pentru serviciile auxiliare
101 Examinarea și aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare, prestate de către SRL „Cimișlia-gaz” 11/01/2021 Proiect hotărâre
Tarifele la serviciile auxiliare
100 Examinarea și aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare, prestate de către SRL „Florești-gaz” 11/01/2021 Proiect hotărâre
Tarifele pentru serviciile auxiliare
99 Examinarea și aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare, prestate de către SRL „Edineţ-gaz” 11/01/2021 Proiect hotărâre
Tarifele pentru serviciile auxiliare
98 Examinarea și aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare, prestate de către SRL „Chișinău-gaz” 11/01/2021 Proiect hotărâre
Tarifele pentru serviciile auxiliare
97 Examinarea și aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare, prestate de către SRL „Orhei-gaz” 11/01/2021 Proiect hotărâre
Tarifele pentru serviciile auxiliare
96 Examinarea și aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare, prestate de către SRL „Cahul-gaz” 11/01/2021 Proiect hotărâre
Tarifele pentru serviciile auxiliare
95 Examinarea și aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare, prestate de către SRL „Gagauz-gaz” 11/01/2021 Proiect hotărâre
Tarifele pentru serviciile auxiliare
94 Examinarea și aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare, prestate de către SRL „Taraclia-gaz” 11/01/2021 Proiect hotărâre
Tarifele pentru serviciile auxiliare
93 Examinarea și aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare, prestate de către SRL „Ungheni-gaz” 11/01/2021 Proiect hotărâre
Tarifele pentru serviciile auxiliare
92 Examinarea și aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare, prestate de către SRL „Ialoveni-gaz” 11/01/2021 Proiect hotărâre
Tarifele pentru serviciile auxiliare
91 Examinarea și aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare, prestate de către SRL „Ștefan Vodă-gaz” 11/01/2021 Proiect hotărâre
Tarifele pentru serviciile auxiliare
90 Cu privire la raportările titularilor de licențe din domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 30/12/2020 Proiect hotărâre
Proiect Instrucțiune sistem de rapoarte
Sistem de rapoarte
89 Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice 21/12/2020 Proiect hotărâre
Regulament
Notă informativă
AIR
Sinteză
88 Privind aprobare a tarifelor pentru SA ”Apă Canal” Leova 15/12/2020 Fișa de fundamentare
Proiect hotărâre
87 Cu privire la aprobarea cheltuielilor de bază pentru operatorul S.A. "Apă-Canal Chişinău" 15/12/2020 Calculul cheltuielilor_AC
Proiect hotărâre_AC
Cheltuieli de bază_T
Proiect hotărâre_T
86 Proiectul Normelor de exploatare tehnică a rețelelor electrice 10/12/2020 AIR
Notă informativă
Proiect hotărâre
Proiect Norme de exploatare tehnică a rețelelor electrice
85 Cu privire la raportările titularilor de licențe din domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 08/12/2020 Proiect Instrucțiune sistem de rapoarte
Sistem de rapoarte
84 Proiectul Hotărârii CA ANRE și Proiectul Cheltuielilor de bază pentru anul 2020 ale SA "OR Apă Canal Hincești" 03/12/2020 Cheltuieli de bază
Proiect hotărâre
83 Proiectul Hotărârii privind modificarea Codului rețelelor de gaze naturale aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 420/2019 17/11/2020 Proiect hotărâre
AIR
Notă informativă
Sinteza obiecțiilor
82 Proiectul Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale 17/11/2020 Proiect hotărâre
Analiza impactului
Notă informativă
Proiect metodologie
Sinteză recomandărilor
81 Proiectul Regulamentului privind admiterea în exploatare a instalațiilor electrice 12/11/2020 Notă informativă
AIR
Sinteză
Proiect hotărâre
Proiect regulament
80 Cu privire la aprobarea cheltuielilor de bază pentru operatorul S.A. „Regia Apă-Canal Soroca” 03/11/2020 Hotărâre cheltuieli de bază
Proiect cheltuieli de bază
79 Rezultatele examinării solicitării S.A.„Moldovagaz” privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale 07/10/2020 Proiectul prețului la gazele naturale furnizate pentru anul 2020
Proiectul desfășurat a prețului la gazele naturale furnizate pentru anul 2020
78 Proiectului Hotărârii ANRE pentru modificarea Regulamentului privind dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 94/2019 din 04.04.2019 01/10/2020 Proiect hotărâre
Notă informativă
AIR
Sinteză
Proiect hotărâre redactat_variantă_finală
77 Cu privire la avizarea tarifelor ÎMDP ”Apă-Canal Sîngerei„ 28/09/2020 Proiect hotărâre
Fișa de fundamentare
76 Proiectele tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorul sistemului de distribuție Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A. 24/09/2020 Calcul Servicii Auxiliare
Proiect hotărâre
75 Proiectul Hotărârii CA pentru modificarea Regulamentului privind racordarea la reţelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 112/2019 din 19.04.2019 15/09/2020 AIR
Notă informativă
Proiect modificare RR
Sinteză
74 Proiectul Hotărârii CA pentru modificarea Regulamentului privind schimbarea furnizorului de gaze naturale. 14/09/2020 Analiza de impact
Hotărâre
Nota informativa
Proiect RSF
Sinteza
73 Proiectul Hotărârii ANRE privind prețul reglementat pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică 07/09/2020 Proiect hotărâre
Notă informativă
72 Cu privire la aprobarea cheltuielilor de bază pentru operatorul Î.M. „Servicii Comunal – Locative Rezina” 03/09/2020 Solicitare
Proiect hotărâre
71 Cu privire la aprobarea cheltuielilor de bază pentru anul 2020 al Î.M „Apă-Canal” Ungheni 20/08/2020 Cheltuieli de bază
Proiect hotărâre
70 Proiectul hotărârii și rezultatele examinării cererii privind avizarea tarifelor depusă de către ÎM ”Pro-Mediu-Cocieri” 30/07/2020 Fișa de fundamentare
Proiect hotărâre
69 Cu privire la aprobarea Regulilor pieței energiei electrice 24/07/2020 AIR
Nota informativă
Sinteză
Regulile pietei energiei electrice
Proiect hotărâre
68 Proiectele tarifelor de distribuție a energiei electrice și a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice, prestate de către S.A. „RED Nord” și S.A. „FEE Nord” 24/07/2020 Proiect tarif
Proiect hotărâre
67 Proiectele tarifelor de distribuție a energiei electrice și a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice, prestate de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A și Î.C.S „Premier Energy” S.R.L. 24/07/2020 Proiect tarif
Proiect hotărâre
66 Cu privire la avizarea cheltuielilor de bază pentru ÎM DP „Apă-Canal” Telenești 23/07/2020 Calcul
Proiect hotărâre
65 Solicitarea S.A. „Operator Regional Apă-Canal Hîncești” privind examinarea și aprobarea cheltuielilor de bază pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare 07/07/2020 Solicitare
64 Privind avizarea tarifelor la serviciul public furnizat de Î.M. „Apă-Canal Cantemir” 25/06/2020 Proiect hotărâre
Fișa de fundamentare
63 Proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRE privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. „Apă-Canal Edineț” 16/06/2020 Proiect hotărâre
62 Privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru S.A. „Regie Apă-Canal Orhei” 05/06/2020 Calculul cheltuielilor
Proiect Hotărâre
61 Privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. Regie „Apă-Canal Bălți” 02/06/2020 Proiect Hotărârea
Cheltuieli de bază
60 Privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru S.A. Regie „Apă-Canal Leova” 02/06/2020 Proiect Hotărâre
Cheltuieli de bază
59 Privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. „Apă – Canal Căușeni” 12/05/2020 Calculul cheltuielilor de bază
Proiect hotărâre
58 Privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina 12/05/2020 Calculul cheltuielilor de bază
Proiect hotărâre
57 Proiectul Hotărârii ANRE pentru aprobarea Criteriilor de acordare a derogărilor de la cerințele Codului rețelelor electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 423/2019 din 22 noiembrie 2019 11/05/2020 Proiect hotărâre
Notă informativă
Sinteza
56 Proiectul Hotărârii ANRE pentru Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică 11/05/2020 AIR
Proiect hotărâre
Notă informativă
Regulament
Sinteză
55 Proiectul Hotărârii ANRE privind prețul reglementat pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică 23/04/2020 Notă informativă
Proiect Hotărâre
54 Proiectul prețului pentru energia electrică produsă și tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A.„Termoelectrica” 02/03/2020 Proiectul Hotărârii
Proiectul prețului la energia electrică produsă
Proiectul tarifului la energia termică livrată
53 Privind aprobarea Ghidului consumatorului 21/02/2020 Ghidul consumatorului
Hotărâre
52 Privind interpretarea unor sintagme din pct. 1 al Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE nr. 88/2018 din 16.03.2018 privind tarifele și prețurile reglementate la gazele naturale 21/02/2020 Proiect hotărâre
Notă informativă
51 Privind avizarea cheltuielilor de bază pentru Î. M. „GCL Călărați” 20/02/2020 Cheltuieli de bază
Proiect de hotărâre
50 Privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă de către Î. M. „AQUA Basarabeasca” 20/02/2020 Fisa de fundamentare
Proiect hotărâre
49 Proiectul tarifelor fixe și a prețurilor la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie de către producătorii care vor obține statut de producător eligibil în anul 2020 05/02/2020 Proiect hotărâre
Prețuri plafon
48 Privind avizarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. „ Apă-Canal Cantemir” 16/01/2020 Cheltuieli de bază
Proiect Hotărâre
47 Proiectul tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „Apă-Canal Chișinău 14/01/2020 Proiectul Hotărârii
Proiectul tarifului
46 Cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare, de aprobare si de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al gazelor naturale 20/12/2019 AIR
Hotărâre
Notă informativă
Proiect Metodologie
Sinteză
45 Privind cheltuielile de bază ale operatorului sistemului de transport Î.S. ,,Moldelectrica” pentru primul an, anul de bază, de valabilitate a Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al energiei electrice 20/12/2019 Proiect Hotărâre
Valorile costurilor
44 Privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de transport al gazelor naturale prestat de S.R.L. „Moldovatransgaz” 20/12/2019 Proiect tarif
Proiect Hotărâre
43 Modificarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 282/2016 din 11.11.2016 20/12/2019 AIR
Proiect Hotărâre
Notă informativă
Sinteză
42 Modificarea Regulamentului privind planificarea, aprobarea şi efectuarea investiţiilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 283/2016 din 15.11.2016 20/12/2019 AIR
Notă informativă
Proiect
Tabel de sinteză
41 Proiectul Regulilor pieței gazelor naturale 20/12/2019 AIR
Proiect Hotărâre
Notă informativă
Proiect RP4
Sinteză
40 Proiectul privind impunerea obligației de serviciu public 13/12/2019 Obligații
Anexă
Sinteză
Proiect Hotărâre
39 Privind aprobarea Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate 13/12/2019 Proiect Metodologie
Sinteza recomandarilor
AIR
Proiect Hotărâre
Notă informativă
38 Privind modificarea Metodologiei privind aprobarea şi aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către operatorii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare 13/12/2019 AIR
Proiect Hotărâre
Metodologia
Notă informativă
Sinteza recomandărilor
37 Privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către S.A „Apă-Termo” 12/12/2019 Proiect tarif
Proiect Hotărâre
36 Privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către S.A „Servicii Comunale Florești” 12/12/2019 Proiect tarif
Proiect Hotărâre
35 Privind avizarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. „Pro Mediu - Cocieri” 12/12/2019 Proiect cheltuieli de bază
Proiect Hotărâre
34 Proiectul prețului pentru energia electrică produsă și tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A.„CET-Nord pentru anul 2019 12/12/2019 Proiectul tarifului pentru energia termică livrată
Proiectul prețului la energia electrică produsă
Proiect Hotărâre
33 Privind aprobarea Codului rețelelor electrice 15/11/2019 AIR
Codul rețelelor
Proiect Hotărâre
Notă informativă
Sinteză
Tabel de concordanță
32 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind accesul la reţelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere şi gestionarea congestiilor în sistemul electroenergetic 15/11/2019 AIR
Proiect Hotărâre
Notă informativă
Regulament
Sinteză
Tabel de concordanță
31 Proiectul Regulamentului privind accesul la reţelele de transport al gazelor naturale şi gestionarea congestiilor 15/11/2019 AIR
Hotărâre
Notă informativă
PROIECT Regulament
Tabel de sinteză
Tabel de concordanță
30 Proiectul Codului rețelelor de gaze naturale 15/11/2019 AIR
Proiect Hotărâre
Notă informativă
Proiect Codul rețelelor
Sinteză
Tabel de concordanță
29 Proiectul Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale 15/11/2019 AIR
Proiect Hotărâre
Notă informativă
Proiect Regulament
Tabel de sinteză
28 Cu privire la aprobarea tarifului pentru anul 2019 aferent serviciului de livrare a energiei termice de către Î.M. a „Rețelelor și Centralelor Termice Comrat” 15/11/2019 Proiect tarif
Proiect Hotărâre
27 Cu privire la aprobarea tarifului pentru anul 2019 aferent serviciului de livrare a energiei termice de către S.A. „Comgaz-Plus” 15/11/2019 Proiect tarif
Proiect Hotărâre
26 Cu privire la aprobarea tarifului pentru anul 2019 aferent serviciului de livrare a energiei termice de către Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” 15/11/2019 Proiect tarif
Proiect Hotărâre
25 Cu privire la aprobarea tarifului pentru anul 2019 aferent serviciului de livrare a energiei termice de către Î.M. „Termogaz-Bălți” 15/11/2019 Proiect tarif
Proiect Hotărâre
24 Examinarea aprobarea tarifelor pentru prestarea/furnizarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către S.A. „Apă-Canal Nisporeni” 15/11/2019 Proiect tarif
Proiect Hotărâre
Proiect tarif - modificat
Proiect Hotărâre - modificat
23 Privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. „Apă-Canal Taraclia” 24/10/2019 Hotărâre
22 Privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către I.M.D.P. "Apă-Canal" din or. Ștefan Vodă 24/10/2019 Proiect
Hotărâre
21 Privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către S.A. "Operator Regional Apă-Canal Hâncești" 24/10/2019 Proiect
Hotărâre
20 Proiectul Normelor minime de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici 24/10/2019 Hotărâre
Proiect
Notă informativă
Sinteză
19 Proiectul Normelor minime de securitate la exploatarea instalațiilor electrice 24/10/2019 Hotărâre
Proiect
Notă informativă
Sinteză
18 Proiectul Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifului reglementat pentru serviciul de operare a pieței energiei electrice 02/10/2019 AIR
HC MOP
Notă informativă
Metodologie
Sinteză
17 Proiectul Regulamentului cu privire la autorizația de electrician autorizat 19/09/2019 Hotărâre
Regulament
Notă informativă
Sinteză
16 Proiectul Regulamentului privind principiile de efectuare a investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare 16/09/2019 Hotărâre
Notă informativă
Regulament
Sinteză
15 Proiectul Regulamentului-cadru cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 16/09/2019 Hotărâre
Notă informativă
Regulament
Sinteză
14 Proiectul Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 16/09/2019 Caiet de sarcini
Hotarâre
Notă informativă
Sinteză
13 Proiectul Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 16/09/2019 Hotărâre
Notă informativă
Sinteză
Regulament-cadru
12 Proiectul Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 16/09/2019 Contract-cadru
Hotărâre
Notă informativă
Sinteză
11 Proiectul valorilor costurilor de bază pentru activitățile de distribuție a gazelor naturale prestate de către operatorii sistemelor de distribuție și pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale prestată de S.A. „Moldovagaz” 09/08/2019 Proiect
Proiect
Proiect costuri
Proiect costuri Moldovagaz
10 Proiectul tarifelor de distribuție a energiei electrice și a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice, prestate de către Î.C.S. ,,RED Union Fenosa" S.A. și Î.C.S. ,,Gas Natural Fenosa Furnizare Energie" S.R.L. 09/08/2019 Hotărâre
Proiect
9 Proiectul tarifelor de distribuție a energiei electrice și a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice, prestate de către S.A. ,,RED Nord" și S.A. ,,FEE Nord" 09/08/2019 Hotărâre
Proiect
8 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către Î.M. „Apă-Canal din Basarabeasca” 09/08/2019 Proiect
Proiect Hotărâre
7 Proiectul prețului reglementat pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică 09/08/2019 Hotarâre
Notă informativă
6 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” 08/08/2019 Proiecte calcul tarife
Proiect hotarare
5 Proiectul Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor și tarifelor reglementate pentru producerea energiei electrice și termice, pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice 08/08/2019 Notă informativă
Proiect Hotărâre
Proiect Metodologiei
Sinteza metodologie
4 Proiectul valorilor costurilor de bază pentru anul 2018 aferente serviciului de livrare a energiei termice de către S.A. „Comgaz-Plus” 31/07/2019 Costuri de bază
Notă informativă
Proiect Hotărâre
3 Proiectul hotărârii Consiliului de administrație al ANRE pentru modificarea Regulamentului privind procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licență din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale şi a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 24/2017 din 26.01.2017 22/07/2019 Hotărâre
Notă informativă
Sinteză
2 Clauzele obligatorii ale contractului de achizitionare a energiei electrice produse din SRE 28/06/2019 Clauze SER
HC PPA
Nota informativa
Sinteza proiect PPA
1 Regulamentul privind confirmarea statutului de producător eligibil 28/06/2019 AIR
Hotarirea CA
Nota informativa
Proiect regulament
Sinteza recomandarilor