Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Octavian Calmîc a participat la conferința ”Parteneri în energie – progres prin soluții verificate”

19 noiembrie 2020 • Vizualizari: 834

Octavian Calmîc a participat la conferința ”Parteneri în energie – progres prin soluții verificate”

La data de 19 noiembrie curent, Octavian Calmîc, Director al ANRE a participat la conferința regională în regim online cu genericul Abordare regională: ”Parteneri în energie – progres prin soluții verificate”, organizată de Energynomics - platformă de comunicare online dedicată sectorului energetic din România.

 

La eveniment au participat oficiali din cadrul instituțiilor guvernamentale și autorităților de reglementare în energetică din România și Republica Moldova, precum și reprezentanți ai companiilor din domeniul gazelor naturale și distribuției de energie electrică, asociațiilor profesionale și specialiști din domeniu. Apreciem înalt participarea personală a dlui Călin Negură, Direcția Politici în domeniul energetic, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Republica Moldova, dlui Lucian Rusu, Secretar de Stat, Guvernul României, dlui Ion Sterian, Director General, Transgaz România, dlui Veaceslav Eni, Director General, SA Termoelectrica Chișinău, dlui Vadim Ceban, Președintele Consiliului de Administrație SA Moldovagaz, dlui Cristian Athanasovici, Business Development Manager Kawasaki Gas Turbines, dlui Alexandru Săndulescu, Înalt Consilier, Misiunea Înalților Consilieri UE în Republica Moldova și dlui Jose Luis Gomez Pascual, Country Manager at Premier Energy Moldova.

 

Principalele teme de discuție s-au referit la interconectare (electricitate și gaze naturale), cogenerare/încălzire-răcire, finanțarea proiectelor energetice, eficiență energetică și resursele regenerabile, valorificarea deșeurilor, biogaz etc.

 

În cadrul discursului său, Octavian Calmîc a menționat: „În anul curent Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a înregistrat progrese semnificative în transpunerea în legislația secundară a prevederilor Pachetului Energetic III al UE, precum și realizarea unor măsuri pentru implementarea prevederilor acestuia, iar astăzi ne putem mândri cu transpunerea integrală a acestora. În această perioadă au fost elaborate și aprobate un șir de acte normative importante, necesare pentru dezvoltarea pieței de energie electrică prin aplicarea bunelor practici din țările membre ale Uniunii Europene, și anume: Regulile pieței energiei electrice care vor fi aplicate gradual din anul 2021, Codurile rețelelor electrice, Regulamentele privind accesul la rețelele de transport pentru schimburile transfrontaliere și gestionarea congestiilor în sistemul electroenergetic, Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a tarifului reglementat pentru serviciul de operare a pieței energiei electrice și altele.”

 

De asemenea, în scopul executării prevederilor Legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, ANRE a aprobat tarifele fixe și prețurile plafon la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie de către producători, astfel inițiind schema de sprijin tarif fix, în baza căreia 26 de întreprinderi electroenergetice au obținut în anul 2020 statutul de producător eligibil.

 

Toate aceste reușite au avut loc grație colaborării intense și productive cu operatorii din piața reglementată și transpunerii celor mai bune practici internaționale, care au fost expuse de experții Secretariatului Comunității Energetice.

 

Participanții la conferință au apreciat înalt progresele înregistrate de ANRE în ultimii ani în armonizarea legislației și aplicarea acesteia întru-un mod imparțial și profesionist. Mai mult, reprezentanții mediului de afaceri au manifestat un interes deosebit față de proiectele de interconexiune a gazelor naturale și energie electrică dintre Republica Moldova și România, precum și proiectele investiționale în domeniul surselor regenerabile. 

 

Evenimentul de azi este a treia conferință din seria Abordare Regională: Parteneri în energie, după cea organizată în septembrie 2019, la Chișinău și cea organizată online pe 28 octombrie 2020 – Bruxelles: Tranziția energetică. Conferința B2B organizată online a fost o ocazie excelentă de a interacționa cu liderii din rândul autorităților publice și al mediului de afaceri din România și din Republica Moldova.