Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

O nouă ședința de lucru privind planul de separare a operatorului sistemului de transport

7 octombrie 2019 • Vizualizari: 922

O nouă ședința de lucru privind planul de separare a operatorului sistemului de transport

Astăzi, 07 octombrie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a organizat și prezidat cea de-a doua ședință de lucru privind planul de separare a operatorului sistemului de transport (OST) al gazelor naturale S.R.L „Moldovatransgaz”. La discuții au participat reprezentanții ANRE, Secretariatului Comunității Energetice, Ministerului Economiei și Infrastructurii, S.A. „Moldovagaz”, S.R.L. „Moldovatransgaz” și S.R.L. Tiraspoltransgaz”.

Principalul subiect de discuții a fost avansarea în procesul de elaborare a proiectului Planului de separare a operatorului sistemului de transport al gazelor naturale.

Astfel, reprezentanții S.A. „Moldovagaz” au informat că proiectul planului care a fost elaborat și propus de către Secretariatul Comunității Energetice a fost luat ca bază și ajustat condițiilor specifice din Republica Moldova. În acest context, reprezentanții S.A. „Moldovagaz” au menționat trei domenii cu subiecte la care în perioada următoare trebuie să fie identificate soluții. Acestea țin de:

  1. Chestiuni legate de necesitatea ajustării legislației primare și secundare;
  2. Chestiuni legate de drepturile de proprietate asupra activelor de transport al  OST, S.R.L. „Moldovatransgaz” și S.R.L. Tiraspoltransgaz”;
  3. Chestiuni legate de independența OST, a personalului în raport cu întreprinderea-mama și alte întreprinderi create de aceasta.

Reprezentanții Secretariatul Comunității Energetice au apreciat acțiunile ce sunt întreprinse în vederea elaborării Planului de separare, însă au subliniat că în paralel cu acest proces trebuie să fie întreprinse și măsuri de implementare a prevederilor legale.

În final, cei prezenți au decis crearea unui grup de lucru mixt la nivel de experți din toate structurile implicate care, până la sfârșitul lunii octombrie curent, să elaboreze și să prezinte o viziune coordonată a Planului cu măsuri și termene concrete pentru implementarea separării OST.