Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Intrebari pentru examen

Subiectele sesiunii de examinare a cunoștințelor candidaților pentru obținerea autorizației de ”Electrician autorizat de gradul I, II, III, IV”, publicate la 05.05.2021, sunt elaborate în formă de test-grilă, în perspectiva utilizării lor ca subiecte de examinare la calculator. Biletul sesiunii de examinare în formă de test-grilă va conține mai multe întrebări, fiecare întrebare având patru variante de răspuns, dintre care numai o variantă corectă.
Desfășurarea ședințelor Comisiei de examinare și evaluarea cunoștințelor la calculator cu utilizarea întrebărilor ca subiecte test-grilă se vor aplica după modificarea și aprobarea de către Consiliul de Administrație al ANRE a documentului normativ-tehnic „Regulamentul cu privire la autorizația de electrician autorizat” și implementarea aplicației „Examen Electricieni”.

Întrebări Gradul I

Întrebări Gradul II

Întrebări Gradul III

Întrebări Gradul IV