Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Inspector principal, Secția monitorizare și control, Departamentul licențiere, monitorizare și control

Inspector principal, Secția monitorizare și control, Departamentul licențiere, monitorizare și controlFişiere ataşate

Anunț concurs

Sarcinile de bază a funcției condiții specifice de participare bibliografia

Acord privind protectia date cu caracter personal

Declarație pe propria răspundere privind lipsa anticedente penale

Fișa de participare la concurs

Anunț selectare dosare

Anunt rezultate interviu

Anunt rezultate concurs

Anulare concurs

Alte locuri de muncă

Mai 17, 2021

Inspector, Serviciul teritorial Bălți, Departamentul supraveghere energetică

Mai 17, 2021

Inspector superior, Serviciul teritorial Bălți, Departamentul supraveghere energetică

Martie 12, 2021

Inspector, Serviciul teritorial Chișinău, Departamentul supraveghere energetică

Martie 11, 2021

Inspector superior, Serviciul teritorial Chișinău, Departamentul supraveghere energetică

Ianuarie 19, 2021

Inspector principal, Secția monitorizare și control, Departamentul licențiere, monitorizare și control

Ianuarie 12, 2021

Specialist principal, Secție tarife și analize, Departamentul aprovizionare cu apă și canalizare

Decembrie 29, 2020

Șef Secție tarife și analize, Departamentul aprovizionare cu apă și canalizare

Iulie 21, 2020

Specialist principal, Secția investiții, Departamentul energie electrică și regenerabilă (termen-limită 05.08.2020)

Iulie 13, 2020

Inspector, Serviciul teritorial Chișinău, Departamentul supraveghere energetică (termen-limită 31.07.2020)

Iunie 01, 2020

Consultant, Secția asistență juridică și reprezentare, Departamentul juridic (termen-limită 17.06.2020)

Noiembrie 12, 2019

Specialist superior, Secția protecția consumatorilor, Departamentul juridic și protecția consumatorilor (termen limită 27.11.2019)

Noiembrie 05, 2019

Anunț cu privire la prelungirea termenului de depunere a documentelor pentru ocuparea funcției vacante Specialist superior, Secția energie termică și cogenerare, Departamentul tarife și analize economice (termen limită 10.01.2020)

Noiembrie 01, 2019

Inspector principal, Secția control energie electrică, gaze naturale, energie termică, apă și canalizare, Departamentul licențiere, monitorizare și control a activităților licențiate (termen-limită 18.11.2019)

Noiembrie 01, 2019

Inginer IT, Secția sisteme informaționale, Departamentul administrativ ( termen-limită 18.11.2019)

Noiembrie 01, 2019

Specialist securitatea TI și cibernetică, Secția securitate internă ( termen-limită 18.11.2019)

Octombrie 30, 2019

Consultant superior, Secția energie termică, aprovizionare cu apă și canalizare, Departamentul reglementări (termen-limită 15.11.2019)

Septembrie 27, 2019

Consultant principal, Secția energie termică, aprovizionare cu apă și canalizare, Departamentul reglementări (termen-limită 11.10.2019)

Septembrie 27, 2019

Inspector principal, Secția control energie electrică, gaze naturale, energie termică, apă și canalizare, Departamentul licențiere, monitorizare și control a activităților licentiate (termen-limită 11.10.2019)

Septembrie 20, 2019

Inginer IT, Secția sisteme informaționale, Departamentul administrativ (termen-limită 07.10.2019)

August 01, 2019

Consultant principal, Secția energie termică, aprovizionare cu apă și canalizare, Departamentul reglementări (termen-limită 16.08.2019)

Iulie 16, 2019

Șef Secție autorizări, Departamentul supraveghere energetică ( termen-limită 02.08.2019)

Iulie 04, 2019

Șef Secție planificare și monitorizarea controalelor, Departamentul supraveghere energetică (termen limită de depunere a dosarului 22.07.2019)

Iulie 01, 2019

Consultant superior, Secția juridică, Departamentul juridic și protecția consumatorilor (termen limită de depunere a dosarelor 22.07.2019)