Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Inițierea elaborării deciziei

Septembrie 28, 2021

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului de modificare a Regulilor pieței energiei electrice

August 24, 2021

A N U N Ț

August 17, 2021

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului Normelor minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice

August 12, 2021

ANRE inițiază procedura de consultare publică a proiectului de modificare a Codului rețelelor electrice.

Iulie 16, 2021

Anunț privind inițierea procedurii de consultare a proiectului Hotărârii Consiliului de administrație cu privire la deversarea apelor uzate în sistemele publice de canalizare

Iunie 04, 2021

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului Regulamentului cu privire la autorizarea laboratoarelor electrotehnice

Iunie 04, 2021

Anunț privind inițierea procedurii de elaborare a proiectului Hotărârii ANRE privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de eliberare, prelungire, reperfectare, suspendare, reluare a valabilității și retragere a autorizațiilor de către Agenție

Iunie 02, 2021

Inițierea procedurii de modificare a Regulamentului cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă, aprobat prin HCA al ANRE nr. 180

Mai 28, 2021

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului Regulamentului cu privire la autorizația de electrician autorizat

Mai 27, 2021

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului Regulamentului privind admiterea în exploatare a instalațiilor electrice

Mai 12, 2021

Anunț privind inițierea procedurii de elaborare a proiectului unei noi Metodologii de calculare și aplicare a prețurilor la produsele petroliere.

Martie 11, 2021

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale

Ianuarie 26, 2021

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului de modificare a Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil

Ianuarie 14, 2021

Anunț despre inițierea procedurii de elaborare a proiectului de modificare a Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice

Octombrie 23, 2020

ANRE inițiază procedura de consultare publică a proiectului Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice

Mai 19, 2020

Anunț despre inițierea procedurii de elaborare a Proiectului de modificare a Regulamentului privind dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție

Mai 19, 2020

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului de modificare a Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice.

Octombrie 04, 2019

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului Regulile pieței energiei electrice.

August 23, 2019

Inițierea procedurii de elaborare şi consultare publică a Regulamentului privind planificarea, elaborarea şi efectuarea investiţiilor

August 12, 2019

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, anunță despre consultarea publică a proiectului Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul de transport al gazelor naturale

August 12, 2019

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică

Iulie 01, 2019

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, anunță despre consultarea publică a proiectului Codului rețelelor de gaze naturale, act cu sigla UE

Aprilie 18, 2019

ANRE inițiază procedura de elaborare  proiectului Metodologiei de calculate, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul de operare a pieței energiei electrice

Martie 27, 2019

ANRE inițiază procedura de elaborare  proiectului Codului rețelelor electrice

Martie 18, 2019

Anunț referitor la inițierea elaborării proiectului Regulamentului privind accesul la rețelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere și gestionarea congestiilor în sistemul electroenergetic, în redacție nouă.