Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Energie regenerabilă

LicențiereActivităţi licenţiate pe piaţa energiei regenerabile

Nr.

Genul de activitate

Termenul de valabilitate a licenţei

Cuantumul

taxei pentru licenţă

1

Producerea energiei electrice din surse regenerabile

25 ani

3250 lei

2

Producerea energiei termice din surse regenerabile

25 ani

3250 lei

3

Producerea biogazului ce urmează a fi livrat în reţelele de gaze naturale

25 ani

3250 lei

4

Producerea biocarburantului ce urmează a fi procurat de importatorii de produse petroliere principale

25 ani

3250 lei