Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008
 

În atenția producătorilor de energie electrică cărora li s-a confirmat statutul de producător eligibil

28 aprilie 2023 • Vizualizari: 1760

În atenția producătorilor de energie electrică cărora li s-a confirmat statutul de producător eligibil

Prin prezenta atragem atenția producătorilor de energie electrică cărora li s-a confirmat statutul de producător eligibil că în conformitate cu hotărârile de confirmare a statutului de producător eligibil și cu prevederile articolului 37 alin. (11) din Legea Nr. 10 din 26.02.2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (în continuare – Legea 10/2016), după confirmarea statutului de producător eligibil, producătorul este obligat să construiască şi să pună în funcţiune centrala electrică în termen de cel mult 24 de luni de la data confirmării statutului de producător eligibil.

Totodată, în conformitate cu punctul 36 din Regulamentul privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 168 din 31.05.2019, cu modificările ulterioare (în continuare – Regulamentul privind racordarea), avizul de racordare în cazul centralelor electrice se eliberează pentru un termen de 24 de luni.

La momentul confirmării statutului de producător eligibil și a adoptării unei hotărâri în acest sens, avizul de racordare este deja emis, prezentarea acestuia fiind o condiție obligatorie pentru depunerea cererii de confirmare a statutului de producător eligibil. Prin urmare, avizele de racordare prezentate urmează să expire înaintea termenului de 24 de luni calculat din momentul adoptării hotărârii de confirmare a statutului de producător eligibil, în care producătorul urmează să construiască şi să pună în funcţiune centrala electrică, în conformitate cu prevederile Legii 10/2016.

Astfel, atragem atenția producătorilor eligibili privind necesitatea de modificare a termenelor de valabilitate ale avizelor de racordare eliberate de operatorii de sistem în conformitate cu punctul 37 sau 38 din Regulamentul privind racordarea.

Suplimentar, atenționăm că producătorii eligibili urmează să respecte punctul 64 și 69 din Regulamentul privind racordarea, care prevede că solicitantul care planifică dezvoltarea unei centrale electrice este obligat în termen de 12 luni din momentul eliberării avizului de racordare să transmită operatorului de sistem proiectul instalației de racordare elaborat de proiectant, în caz contrar avizul se consideră anulat și că documentația de proiect urmează a fi coordonată repetat cu operatorul de sistem, dacă instalația electrică nu a fost admisă în exploatare în termen de 24 luni din ziua coordonării proiectului, cu condiția deținerii unui aviz de racordare valabil.

ANRE subliniază că în scopul excluderii neînțelegerilor dintre operatorii de sistem și producătorii eligibili în procesul de construcție și racordare la rețeaua electrică a centralelor electrice care produc energie electrică din surse regenerabile este necesar de respectat prevederile Regulamentului privind racordarea.