Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Grafic control

Grafic controlConform prevederilor Legii nr. 191/2020 pentru modificarea unor acte normative (MO  nr. 353-357/260 din 22.12.2020), de la data de 01.01.2021 funcțiile de control și supraveghere a domeniului securității și sănătății în muncă au fost preluate de către Inspectoratul de Stat al Muncii

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Conform prevederilor art. 231 lit. h) al Legii nr. 186/2008 securității și sănătății în muncă, în atribuțiile Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, a fost atribuit controlul de stat în domeniul securității și sănătății în muncă la unitățile de producere și de prestări servicii a căror activitate este reglementată în principal de legislația din sectorul electroenergetic. Pentru îndeplinirea atribuțiilor în cauză în cadrul Agenției a fost creat Serviciul siguranță ocupațională.

Planificarea controalelor în domeniul atribuit se efectuează în baza analizei riscurilor, conform prevederilor ”Metodologiei privind controlul de stat în baza analizei riscurilor pentru domeniul securității și sănătății în muncă”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 943/2018 din 03 octombrie 2018 (MO nr. 416-422 din 09 noiembrie 2018).

În cadrul efectuării controalelor de stat în domeniul securității și sănătății în muncă planificate cît și inopinate Serviciul siguranță ocupațională utilizează listele de verificare în domeniul securității și sănătății în muncă, aprobate prin ordinul MSMPS nr. 1534 din 27.12.2018 (MO nr. 6-12 din 11.01.2019).

Din data de 15.06.2019 cercetarea accidentelor de muncă produse în sectorul electroenergetic au fost atribuite Agenției. Cercetarea accidentelor de muncă se va desfășura în conformitate cu prevederile ”Regulamentului privind modul de cercetare a accidentelor de muncă”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1361 din 22.12.2005 (MO nr. 9-12 din 20.01.2006).

Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 529/2019 cu privire la aprobarea Planului controalelor de stat în domeniul siguranței ocupaționale

Descarcă fișier

Planul controalelor de stat în domeniul siguranței ocupaționale pentru anul 2020

Descarcă fișier

Anexa Plan control SSM sim II-2019

Descarcă fișier

Model grafic control

Descarcă fișier