Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008
 

Gaze naturale

Gaze naturale 
Prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale anumitor categorii de consumatori finali în contextul obligației de serviciu public în punctele: Preț, lei /1000 m³ (fără TVA)
de intrare în rețelele de transport al gazelor naturale de ieșire din rețelele de transport al gazelor naturale de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de înaltă presiune de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de medie presiune de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de joasă presiune
 S.A. „Moldovagaz”  HCA nr. 294 din 02.05.2024 7 670 7 755 7 869 8 871 12 154
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=143071&lang=ro Notă: Preţurile reglementate la gazele naturale furnizate consumatorilor finali sunt obligatorii pentru toate întreprinderile de gaze naturale cărora le-a fost impusă obligaţia de serviciu public, până la aprobarea preţurilor reglementate pentru acestea.
Prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației de serviciu public de ultimă opțiune:   9 305 9 443 10 645 14 585
Î.C.S. „Nord Gaz-Sîngerei” S.R.L. HCA nr. 268 din 23.04.2024       10 437 11 438
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=142956&lang=ro
             
Tarifele reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale, prestat de operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale livrate prin: Tarif, lei /1000 m³    
rețelele de distribuție a gazelor naturale de înaltă presiune rețelele de distribuție a gazelor naturale de medie presiune rețelele de distribuție a gazelor naturale de joasă presiune    
S.R.L. „Chișinău-gaz” HCA nr. 80 din 21.02.2024 73 525 2 842    
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=141970&lang=ro    
S.R.L. „Ialoveni - gaz” HCA nr. 81 din 21.02.2024 350 1 107 3 828    
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=141971&lang=ro    
S.R.L. „Bălți - gaz” HCA nr. 82 din 21.02.2024 1 029 2 322 6 717    
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=141972&lang=ro    
S.R.L. „Edineț - gaz” HCA nr. 83 din 21.02.2024 710 2 174 5 546    
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=141973&lang=ro    
S.R.L. „Florești - gaz” HCA nr. 84 din 21.02.2024 847 2 097 4 906    
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=141974&lang=ro    
S.R.L. „Orhei - gaz” HCA nr. 85 din 21.02.2024 1 103 2 827 7 862    
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=141975&lang=ro    
S.R.L. „Cimișlia - gaz” HCA nr. 86 din 21.02.2024 1 174 2 632 7 896    
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=141976&lang=ro    
S.R.L. „Ștefan Vodă - gaz” HCA nr. 87 din 21.02.2024 558 1 904 7 744    
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=141977&lang=ro    
S.R.L. „Gagauz - gaz” HCA nr. 88 din 21.02.2024 473 1 415 6 286    
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=141978&lang=ro    
S.R.L. „Cahul - gaz” HCA nr. 89 din 21.02.2024 776 2 725 5 605    
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=141979&lang=ro    
S.R.L. „Ungheni - gaz” HCA nr. 90 din 21.02.2024 1 196 2 410 6 559    
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=141980&lang=ro    
S.R.L. „Taraclia - gaz” HCA nr. 91 din 21.02.2024 681 1 813 7 628    
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=141981&lang=ro    
S.R.L. „Rotalin Gaz Trading” HCA nr. 94 din 23.02.2024 773 2 573 5 422    
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=142029&lang=ro    
S.R.L. „Proalfa Service” HCA nr. 977 din 26.09.2023                   -     1 719 6 188    
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=139290&lang=ro    
S.R.L. „Faitec-M” HCA nr. 480 din 04.08.2023                   -     3 583 7 792    
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=138518&lang=ro    
S.R.L. „Nord Gaz - Sîngerei” HCA nr. 267 din 23.04.2024                   -     238 1 269    
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=142955&lang=ro    
* Conform normativului NCM G. 05.01–2014, rețelele de distribuție a gazelor naturale după presiune se clasifică în modul următor: presiune înaltă de categoria I şi II - peste 0,3 МРа până la 1,2 МРа inclusiv; presiune medie - peste 0,005 МРа până la 0,3 МРа inclusiv; presiune joasă - până la 0,005 МРа inclusiv.    
             
Tarifele de tipul intrare/ieșire pentru serviciul de transport al gazelor naturale prestat de către operatorii sistemului de transport în: Tarif, lei/1000 m³/zi/an    
Grupul punctelor de intrare în rețeaua de transport al gazelor naturale din interconectarea cu rețelele de transport al gazelor naturale din statele vecine Grupul punctelor de ieșire din rețeaua de transport al gazelor naturale spre rețelele de transport al gazelor naturale din statele vecine interconectate Grupul punctelor de ieșire din rețeaua de transport al gazelor naturale spre rețelele de distribuție a gazelor naturale și/sau instalațiile de gaze naturale ale consumatorilor finali racordate la rețeaua de transport al gazelor naturale  
S.R.L. „Vestmoldtransgaz” HCA nr. 625 din 27.10.2023 80 506 85 869 76 861  
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=139648&lang=ro