Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Gaze naturale

Gaze naturaleTarifele și prețurile reglementate în vigoare la gazele naturale
  Denumirea Hotărârea ANRE Tarif /preț fără TVA,lei/1000 m3
1. Tarifele provizorii pentru serviciul de transport al gazelor naturale prestat de S.R.L. „Moldovatransgaz”,aplicabile până la aprobarea tarifelor în baza prevederilor metodologice noi, în următoarele mărimi: HCA nr. 536/2019 din 27.12. 2019 (Monitorul Oficial nr.1-2 (7330-7331) din 3.01.2020)  
  - pentru utilizatorii de sistem din Republica Moldova 251,67
- pentru alți utilizatori de sistem, fluxurile transfrontaliere și în regim de tranzit, în cazul transportării gazelor naturale în regim standard 205,55
- pentru alți utilizatori de sistem, fluxurile transfrontaliere și în regim de tranzit, în cazul transportării gazelor naturale în regim revers 149,48
2.   Tarifele pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale, prestat de operatorii sistemelor de distribuție afiliați S.A. „Moldovagaz”, prin rețelele de distribuție a gazelor naturale de*:  
HCA nr. 88/2018 din 16.03.2018 (Monit. Oficial nr.94/406 din 17.03.2018 )
 
  - înaltă presiune 196,24
  - medie presiune 513,97
- joasă presiune 2124,45
3. Prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către S.A. „Moldovagaz” în punctele:    HCA  nr. 396/2020 din 28.10.2020 (Monit.  Oficial nr.285/1094 din 03.11.2020)  
  - de intrare în rețelele de transport al gazelor naturale 2613
 de ieșire din rețelele de transport al gazelor naturale 2895
- de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de înaltă presiune 3910
- de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de medie presiune 4018
- de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de joasă presiune 4298
  * Conform normativului NCM G. 05.01–2014, rețelele de distribuție a gazelor naturale după presiune se clasifică în modul următor: presiune înaltă de categoria I şi II - peste 0,3 МРа până la 1,2 МРа inclusiv; presiune medie - peste 0,005 МРа până la 0,3 МРа inclusiv; presiune joasă - până la 0,005 МРа inclusiv.
  Notă:    
  1. Tarifele pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale sunt medii și pot fi diferențiate pentru operatorii sistemelor de distribuție afiliați prin decizia S.A. „Moldovagaz”.  
  2. Preţurile reglementate la gazele naturale furnizate consumatorilor finali sunt obligatorii pentru toate întreprinderile de gaze naturale cărora le-a fost impusă obligaţia de serviciu public, până la aprobarea preţurilor reglementate pentru acestea.