Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Energie regenerabilă

Garanțiile de participare și de bună execuție


Garanțiile de participare și de bună execuție vor fi transferate la următoarele rechizite bancare:

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică
Cod fiscal: 1006601003566
IBAN (MDL): MD57AG000000022513485477
BC “Moldova-Agroindbank’’ S.A. sucursala 32 Chișinău
SWIFT: AGRNMD2X

 

La cererea pentru confirmarea statutului de producător eligibil se anexează următoarele acte:
1) copia avizului de racordare eliberat de operatorul de sistem;
2) copia actului, care atestă dreptul de proprietate/superficie a terenului sau construcției unde este construită centrala electrică a solicitantului;
3) copia actului care atestă faptul depunerii garanției pentru participare stabilită.

În cazul lipsei unui act din cele menționate sau în cazul prezentării unor informații eronate, Agenția va respinge dosarul solicitantului.

 

Cuantumul garanției de participare precum și a garanției de bună execuție, per kW putere instalată, este prezentat în următorul tabel:

Indicatori

Unitate de măsură

Tehnologiile eligibile de producere

Instalații solare PV

Instalații eoliene

Instalații hidroelectrice

Instalații de cogenerare pe biogaz

Instalații de cogenerare pe biomasă solidă

Garanția de participare

lei/kW

35,8

54,7

57,3

129,3

147,8

Garanția de bună execuție

lei/kW

358,3

546,7

572,6

1292,9

1477,6