Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Supravegherea energetică de stat

Etapele de autorizareEtapele de autorizare pentru obținerea titlului de electrician autorizat sunt: 

 

 1. depunerea cererii, cu anexarea documentelor conform listei;
 2. examinarea documentelor și admiterea solicitantului la examenul pentru verificarea  cunoștințelor;
 3. evaluarea cunoștințelor candidaților;
 4. validarea rezultatelor evaluării cunoștințelor;
 5. aprobarea hotărârii Consiliului de Administrație al Agenției cu privire la autorizare;
 6. eliberarea autorizațiilor și evidența valabilității lor.

 

 

_________________________________________________________________________________________________

 

La cererea depusă solicitantul anexează următoarele documente:

 

 1. declarația pe propria răspundere;
 2. fotografie actualizată 3×4;
 3. documentul ce confirmă vechimea/stagiul  în muncă;
 4. copia buletinului de identitate;
 5. copia actelor de studii;
 6. copia Talonului de autorizare privind acordarea grupei de securitate electrică;
 7. lista lucrărilor executate (se prezintă la solicitarea eliberării unei noi autorizații sau la solicitarea unui grad superior al autorizației).