Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008
 

Energie termică

În ce mod poate fi prestat serviciul de livrare a energiei termice pentru locatarii blocurilor cu multe apartamente?

Furnizarea energiei termice se efectuează numai în baza contractului de furnizare a energiei termice, încheiat între unităţile termoenergetice sau între unitatea termoenergetică şi consumator.

În sectorul rezidenţial, reprezentantul autorizat al consumatorilor din blocurile de locuit cu sisteme colective de alimentare cu energie termică, inclusiv din căminele şi blocurile de locuit departamentale, este administratorul fondului locativ respectiv, care încheie un contract de furnizare a energiei termice cu furnizorul şi repartizează lunar cantitatea de energie termică consumată între deţinătorii de apartamente sau chiriaşi. Dacă în cadrul blocului de locuit sunt amplasate spaţii nelocuibile în proprietatea/folosinţa/gestiunea terţilor, furnizorul încheie contracte de furnizare a energiei termice în mod separat cu fiecare proprietar/chiriaş/ gestionar al spaţiilor nelocuibile, cu condiţia instalării obligatorii a echipamentului de măsurare.

Urmează să achite plata pentru căldură locatarii blocurilor cu multe apartamente care s-au debranșat de la sistemul colectiv de alimentare cu energie termică?

Conform Anexei nr. 7 a Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 191 din 19.02.2002, (Codițiile deconectării/reconectării individuale de la/la sistemul de încălzire):

În cazul deconectării integrale a apartamentului (încăperii locuibile în cămine) de la sistemul centralizat de încălzire, consumatorul va achita plata pentru încălzire în mărime de 10% din costul energiei termice calculate pentru un metru pătrat al apartamentului (încăperii locuibile în cămine), luînd în consideraţie existenţa pierderilor normative de energie termică în încăperile tehnice (etaje tehnice şi subsoluri) care menţin în stare funcţională sistemele inginereşti de alimentare cu apă şi de canalizare în perioada rece, necesitatea încălzirii locurilor de uz comun şi imposibilitatea deconectării coloanelor de încălzire tranzitorii.

În cazul deconectării integrale deja efectuate a apartamentului (încăperii locuibile în cămine) de la sistemul centralizat de încălzire, cu instalarea altei surse de încălzire pentru întreţinerea temperaturii constante în încăpere la un nivel de cel puţin +18°C, consumatorul va achita plata pentru încălzire în mărime de:

10%, începînd cu 1 octombrie 2011;

15%, începînd cu 1 octombrie 2012;

10%, începînd cu 1 iunie 2016

din costul energiei termice calculate pentru un metru pătrat al apartamentului (încăperii locuibile în cămine).

În cazul în care în blocul locativ nu există încăperi tehnice (etaje tehnice şi subsoluri), iar în apartamentul (încăperile locuibile în cămine) deconectat de la sistemul centralizat de încălzire nu există coloane de încălzire tranzitorii, începînd cu 1 iunie 2016, consumatorul va achita plata pentru încălzirea încăperilor deconectate, stabilită în punctele 8, 81, 82, 83 (din Regulamentul susmenționat), în mărime de 5% din costul energiei termice, calculate pentru un metru pătrat al apartamentului (încăperii locuibile în cămine).

Plata stabilită va fi distribuită în aceeaşi perioadă de încălzire, în mod obligatoriu, de către gestionarul fondului de locuinţe sau furnizor la reducerea plăţilor pentru consumatorii conectaţi la sistemul centralizat de alimentare cu căldură, conform calculului efectuat şi semnat de către gestionar şi furnizor, în cazul contractelor încheiate de furnizor cu gestionar, sau furnizor şi consumator, în cazul contractelor încheiate direct de furnizor cu consumator”.

Ce acțiuni urmează să întreprindă consumatorul în cazul livrării energiei termice sub limita parametrilor de calitate stabiliți?

În cazul livrării energiei termice la temperatură sub nivelul stabilit, locatarii blocurilor cu multe apartamente, urmează să contactateze gestionarul fondului locativ pentru stabilirea cauzelor livrării agentului termic în apartamentul respectiv sub limita temepraturii stabilite. În situația în care cauza temperaturei joase a agentului termic se datorează funcționării deficiente a sistemului colectiv de încălzire din interiorul blocului, gestionarul blocului este obligat să remedieze din contul său problema dată. În cazul stabilirii livrării agentului termic la o temperatură sub nivelul normativ de către furnizorul de energie termică, gestionarul fondului locativ urmează să solicite furnizorului remedierea neîntîrziată a problemei și asigurarea livrării agentului termic conform parametrilor de calitate stabiliți.