Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Energie termică

Energie termică


Prețurile la energia electrică produsă și tarifele pentru energia termică livrată în vigoare, ale titularilor de licență din sectorul termoenergetic
Nr. d/o Denumirea titularului de licență Numărul și data Hotărârii Consiliului de Administrație Link
1. S.A. „Termoelectrica” nr. 668 din 24.12.2021  https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=129291&lang=ro
2. S.A. „CET-Nord” nr. 669 din 24.12.2021 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=129262&lang=ro
3. Î.M. „Termogaz-Bălţi” nr.673 din 24.12.2021 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=129268&lang=ro
4. S.A. „Comgaz - Plus” nr. 674 din 24.12.2021 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=129269&lang=ro
5. Întreprinderea Municipală a Reţelelor şi Centralelor Termice Comrat nr. 671 din 24.12.2021 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=129266&lang=ro
6. S.A. „Apă-Canal Chişinău” nr. 670 din 24.12.2021 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=129264&lang=ro
7. Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” nr. 672 din 24.12.2021 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=129267&lang=ro