Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Energie electrică

Energie electricăTarifele/Prețurile reglementate în vigoare ale titularilor de licență din sectorul electroenergetic, 2021

Nr.
d/o

Titularul de licență

 

Tarif/

Preț reglementat bani/kWh

Hotărârea ANRE

1

Î.S. ,,Moldelectrica”

 

14,5

Hot. ANRE nr. 152/2015 din 17.07.2015
(M.O. nr. 197-205/1343 din 31.07.2015)      

2

Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.

t. înaltă

2

Hot. ANRE nr. 40 din 26.01.2021
(M.O. nr. 22-32/90 din 29.01.2021)

t. medie

13

t. joasă

39

3

S.A. „RED Nord”

t. înaltă

-

Hot. ANRE nr. 41 din 26.01.2021
(M.O. nr. 22-32/91 din 29.01.2021)

t. medie

28

t. joasă       

89

4

Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L.

intrare RT

98

Hot. ANRE nr. 42 din 26.01.2021
(M.O. nr. 22-32/92 din 29.01.2021)

ieșire RT

112

t. înaltă

114

t. medie        

125

t. joasă

151

5

S.A. ,,Furnizarea Energiei

Electrice Nord”

intrare RT

101

Hot. ANRE nr. 43 din 26.01.2021
(M.O. nr. 22-32/93 din 29.01.2021)

ieșire RT

115

t. înaltă

-

t. medie

143

t. joasă

204