Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Supravegherea energetică de stat

Electricieni autorizați

Autorizarea electricienilor se realizează în baza „Regulamentului cu privire la autorizația de electrician autorizat”, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în energetică nr. 413 din 21.09.2021 și stabilește condițiile de eliberare, suspendare și retragere a autorizației de electrician autorizat.

 

Autorizația poate fi solicitată de către persoanele fizice, care au studii în domeniul electroenergetic, experiență profesională în domeniul amenajării și exploatării instalaţiilor electrice, dețin grupă de Securitate electrică și întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

 

1. Să aibă studii superioare de licență (nivelul 6ISCED)/studii profesional tehnice postsecundare şi postsecundare nonterţiare/studii profesional tehnice cu programe combinate/studii profesional tehnice secundare în domeniul electroenergetic (inginer-electric sau electromecanic, tehnic-electric, tehnic-electromecanic, electromontor sau electromecanic); 
 

2. Experiență profesională în domeniul amenajării și exploatării instalațiilor electrice, de cel puțin:      
a) 2 ani - în cazul în care solicitantul are  studii superioare;
b) 3 ani - în cazul în care solicitantul are studii profesional tehnice postsecundare şi postsecundare nonterţiare, studii  profesional tehnice cu programe combinate; 
c) 4 ani - în cazul în care solicitantul are studii profesional tehnice secundare.

 

3. Deține grupa de securitate electrică:
a) nu mai mică de III - pentru solicitanții autorizației de gradul I;
b) nu mai mică de IV - pentru solicitanții autorizației de gradul II; 
c) V - pentru solicitanții autorizației de gradul III și IV.

 

Persoanele fizice pot solicita eliberarea următoarelor autorizații: 

1. Autorizație de gradul I: acordă dreptul pentru executarea instalațiilor electrice cu tensiunea mai mică de 1000 V și puterea mai mică de 10 kW;
2. Autorizație de gradul II: acordă dreptul pentru executarea instalațiilor electrice cu tensiunea mai mică de 1000 V și puterea mai mică de 200 kW;
3. Autorizație de gradul III: acordă dreptul pentru executarea instalațiilor electrice cu tensiunea mai mică de 10 kV și putere nelimitată;
4. Autorizație de gradul IV: acordă dreptul pentru executarea instalațiilor electrice la toate nivelele de tensiune și putere nelimitată.

 

Etapele de autorizare pentru obținerea titlului de electrician autorizat sunt: 

 1. depunerea cererii;
 2. examinarea documentelor și admiterea solicitantului la examenul pentru verificarea  cunoștințelor;
 3. evaluarea cunoștințelor candidaților;
 4. validarea rezultatelor evaluării cunoștințelor;
 5. aprobarea hotărârii Consiliului de Administrație al Agenției cu privire la autorizare;
 6. eliberarea autorizațiilor și evidența valabilității lor.

_________________________________________________________________________________________________

 

La cererea depusă solicitantul anexează următoarele documente:

 

 1. declarația pe propria răspundere;
 2. fotografie actualizată 3×4;
 3. documentul ce confirmă vechimea/stagiul  în muncă;
 4. copia buletinului de identitate;
 5. copia actelor de studii;
 6. copia Talonului de autorizare privind acordarea grupei de securitate electrică;
 7. acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
 8. lista lucrărilor executate (se prezintă la solicitarea eliberării unei noi autorizații sau la solicitarea unui grad superior al autorizației).

_____________________________________________________________________
 

Solicitantul poate să descarce aici: Ghid de creare a contului în Aplicaţia "Examen-electricieni" și Ghid de utilizare al Aplicației  "Examen-electricieni"

 

Gaze naturale

Energie electrică

Energie regenerabilă

Energie termică

Produse petroliere

Alimentare cu apă și canalizare

Supravegherea energetică de stat