Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Discuții asupra mecanismului tranzitoriu de echilibrare

9 septembrie 2019 • Vizualizari: 1001

Discuții asupra mecanismului tranzitoriu de echilibrare

La data de 09 septembrie 2019 a avut loc un atelier de lucru privind elaborarea mecanismului tranzitoriu de echilibrare a sistemului electroenergetic.

Cei prezenți au menționat că, pentru a avea o piață de energie electrică funcțională, este necesar de a fi aprobate Regulile pieței care vor include și prevederi privind echilibrarea sistemului electroenergetic, furnizorii serviciilor de echilibrare și părțile responsabile de echilibrare. Pentru elaborarea unui mecanism funcțional de echilibrare este necesar ca să fie îndeplinite cerințe de ordin tehnic cum ar fi, echipamente de măsurare care ar permite înregistrarea orară a cantităților de energie electrică, transmiterea datelor la distanță, cât și elaborarea prognozelor consumului și producerii energiei electrice, inclusiv de către producătorii de energie electrică din surse regenerabile.

 

Astfel, la implementarea Regulilor pieței în Republica Moldova conform modelului țintă european apar unele provocări privind dimensiunile mici/limitate de piață, dependența de importurile de energie din Ucraina și de la Centrala Termoelectrică Moldovenească, lipsa competiției pe piața internă și altele. De regulă, energia electrică achiziționată pentru echilibrare este la un preț mai mari decât prețul energiei electrice procurate pe alte piețe organizate. Pentru a reduce impactul energiei electrice de echilibrare asupra prețului energiei electrice pentru consumatorii finali este oportun de minimizat cantitatea de energie electrică de echilibrare achiziționată, ceea ce se poate obține printr-o planificare cât mai exactă a curbei sarcinii de consum a energiei electrice de către fiecare participant al pieței angro și în ansamblu pe sistemul electroenergetic. În cazul în care un participant al pieței angro de energie electrică va admite dezechilibre, el urmează să își asume responsabilitatea pentru acestea.

La eveniment au participat reprezentanții Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), reprezentanții Secretariatului Comunității Energetice, experții Proiectului EU4Energy, reprezentanții instituțiilor, titularii de licențe din sectorul electroenergetic și alte părți interesate.

 

În anul 2018 ANRE a beneficiat deja de asistență tehnică în procesul de elaborare a unui proiect inițial al Regulilor pieței de energie electrică, care să respecte principiile generale ale modelului țintă european, însă livrabilul obținut nu include reglementări ce țin de perioada de tranziție a pieței de la structura actuală la modelul țintă. Reglementări foarte importante din punctul nostru de vedere.