Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Departamentul licențiere, monitorizare și control

Departamentul licențiere, monitorizare și controlMisiunea Departamentului este asigurarea procesului de licențiere și autorizare a activității desfășurate de întreprinzătorii din sectoarele energeticii și în domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, monitorizarea și controlul, în modul și în limitele stabilite de lege, a respectării de către titulari a condițiilor pentru desfășurarea activităților licențiate.

 

Potrivit structurii organizatorice aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 21/2020 din 31.01.2020, Departamentul are în componența sa: Secția licențiere și Secția monitorizare și control.