Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Departamentul juridic

Departamentul juridicDepartamentul juridic este o subdiviziune structurală a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, care are misiunea, în principal, de a asigura implementarea și aplicarea corectă și uniformă a cadrului normativ de reglementare în vigoare prin acordarea asistenței juridice calificate de specialitate în domeniile de competență ale ANRE atât personalului instituției, cât și entităților din sectoarele energeticii și din domeniul public de alimentare cu apă și de canalizare, reprezentarea intereselor ANRE în materie juridică în relațiile cu autoritățile publice naționale, precum și cu entitățile străine din domeniul energeticii în procesul realizării măsurilor de cooperare instituite în domeniul reglementării.

 

Un rol important în activitatea Departamentului juridic revine procesului de reprezentare a intereselor legitime ale ANRE în cadrul procedurilor judiciare, exercitarea acțiunilor procesuale aferente, promovarea drepturilor consumatorilor în sectoarele reglementate și, nu în ultimul rând, a calității serviciilor prestate de întreprinderile energetice și de către operatorii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, cu monitorizarea indicatorilor de calitate stabiliți conform actelor normative de reglementare.

 

Activitatea Departamentului juridic este exercitată prin intermediul a trei subdiviziuni structurale ale acestuia:

  • Secția asistență juridică și reprezentare, care asigură reprezentarea intereselor ANRE în instanțele de judecată, realizarea expertizei juridice și avizarea actelor normative de reglementare în domeniile de competență ale ANRE, examinarea neînțelegerilor dintre participanții piețelor reglementate etc.;
  • Secția relații cu consumatorii, activitatea căreia este centrată pe asigurarea protecției drepturilor și intereselor legitime ale consumatorilor, examinarea și soluționarea petițiilor adresate ANRE, acordarea asistenței jurdice de specialitate în cadrul audiențelor sau prin intermediul serviciului de informare Linia verde etc.;
  • Secția calitate, care asigură monitorizarea executării cerințelor privind calitatea serviciilor prestate de către întreprinderile energetice și operatorii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, monitorizarea indicatorilor de calitate conform actelor normative de reglementare, precum și soluționarea reclamațiilor consumatorilor în partea ce vizează calitatea serviciilor din sectoarele reglementate etc.