Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Departamentul gaze naturale și energie termică

Departamentul gaze naturale și energie termicăDepartamentul gaze naturale și energie termică este o subdiviziune din cadrul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică care își desfășoară activitatea în conformitate cu Planul de activitate aprobat de către Consiliul de Administrație al ANRE, precum și de actele administrative aprobate de Consiliul de Administrație.

 

Potrivit structurii organizatorice, Departamentul gaze naturale și energie termică are în componența sa următoarele subdiviziuni: Secția tarife și analize, Secția investiții energie termică și cogenerare, Secția investiții gaze naturale, Secția reglementări.

 

În scopul îndeplinirii atribuțiilor, Departamentul gaze naturale și energie termică elaborează acte normative de reglementare în sectorul de gaze naturale și energiei termice; acordă asistența metodologică necesară titularilor de licențe în procesul aplicării actelor normative de reglementare aprobate; examinează costurile reglementate aferente serviciului de transport, distribuție și furnizare a gazelor naturale, producerii energiei electrice şi energiei termice, serviciilor de distribuţie şi furnizare a energiei termice; examinează aplicarea corectă a preţurilor şi tarifelor reglementate pentru transportul, distribuţia și furnizarea gazelor naturale de către furnizorul de ultimă opţiune şi/sau de furnizorul căruia i-a fost impusă îndeplinirea obligaţiei de serviciu public, producerea energiei electrice şi energiei termice, serviciile de distribuţie şi furnizare a energiei termice, aplicarea tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de operatorii de sistem din sectorul gazelor naturale; examinează calculele consumurilor tehnologice şi al pierderilor tehnice de gaze naturale și energie termică, prezentate de operatori - titularii de licențe.