Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Departamentul energie electrică și regenerabile

Departamentul energie electrică și regenerabileDepartamentul energie electrică și regenerabilă este o subdiviziune structurală a ANRE care are competențe de elaborare a proiectelor de acte normative în domeniul energiei electrice și regenerabile, de elaborare a proiectelor tarifelor și prețurilor reglementate, de analiză a activităților economico-financiare ale întreprinderilor din sectorul electroenergetic, de monitorizare a planificării și executării de către titularii de licențe a planurilor de investiți.

Potrivit structurii organizatorice aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 21/2020 din 31. 01. 2020, Departamentul are în componența sa: 1) Secția tarife și analize; 2) Secția investiții și 3) Secția reglementări.