Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Departamentul aprovizionare cu apă și canalizare

Departamentul aprovizionare cu apă și canalizareDepartamentul  aprovizionare cu apă și canalizare este o subdiviziune din cadrul Agenției, care își desfășoară activitatea în conformitate cu Planul de activitate al Agenției, precum și alte acte administrative aprobate de Consiliul de Administrație al Agenției.

 

Pentru îndeplinirea misiunii Agenției de reglementare a domeniului serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, Departamentul monitorizează activitatea operatorilor care prestează/furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, monitorizează dezvoltarea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare, acordă asistență metodologică operatorilor în procesul aplicării actelor normative de reglementare aprobate de Agenție, examinează și elaborează avize la proiectele de acte normative aplicabile sectorului public de alimentare cu apă și de canalizare, monitorizează aplicarea de către operatori a tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate, examinează pe teren, la necesitate, proiectele de investiții planificate de operatori în scopul stabilirii necesității, obligativității și eficienței implementării acestora, verifică selectiv, pe teren, investițiile realizate de către operatori conform planurilor de investiții aprobate, participă la examinarea petițiilor consumatorilor serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.

 

Departamentul aprovizionare cu apă și canalizare este constituit din Secția tarife și analize, Secția investiții și Serviciul reglementări.