Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Consultări publice privind tarifele fixe și prețurile plafon la energia electrică produsă din surse regenerabile

11 septembrie 2019 • Vizualizari: 1472

Consultări publice privind tarifele fixe și prețurile plafon la energia electrică produsă din surse regenerabile

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a organizat astăzi, 11.09.2019, o ședință de dezbateri și consultări publice pe marginea tarifelor fixe şi a prețurilor plafon la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie de către producătorii care urmează să obțină statutul de producător eligibil în anul 2019.

 

Participanții la ședință au salutat deschiderea conducerii ANRE pentru dialog și cooperare, menționând că s-a făcut un pas important pentru deblocarea procesului de implementare a prevederilor legii. Agenții economici care activează în domeniu au lansat mai multe propuneri și amendamente, care prevăd acțiuni de susținere a producătorilor de energie din surse regenerabile, inclusiv prin modificarea legislației pentru a permite montarea instalațiilor utilizate.

 

Membrii Consiliul de administrație al ANRE încurajează agenții economici să investească  în astfel de instalații și orice propunere care va fi în măsură să stabilească un echilibru dintre interesele consumatorilor finali și investitori va fi examinată cu maximă atenție. De asemenea, pentru a crește cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile, se vor face demersuri către Ministerul Economiei și Infrastructurii privind utilizarea tehnologiilor care sunt mai ieftine și care pun o presiune mai mică asupra consumatorului final.

 

În vederea implementării cadrului legal în domeniul resurselor regenerabile, precum și pentru crearea premiselor pentru dezvoltarea și atragerea investițiilor în sursele de energie, ANRE a calculat tarifele fixe și prețurile plafon luând în considerare următorii parametri de bază: investițiile, cheltuielile de exploatare și întreținere, costul materiei prime (după caz), cantitatea de energie electrică produsă anual și alți factori relevanți. Ținând cont de prevederile legale, pentru energia electrică produsă din surse regenerabile prin intermediul tehnologiilor eligibile au fost determinați coeficienții specifici în corespundere cu valorile înregistrate în proiectele realizate la nivel internațional.

 

La eveniment au participat specialiștii din cadrul ANRE, membrii Consiliului de Experți ai ANRE, reprezentanții Ministerului Economiei și Infrastructurii, agenții economici, experții în domeniu și alte părți interesate. În scopul consultării publice, conform prevederilor legislației, Nota informativă în care sunt descrise calculele tarifelor și a prețurilor plafon  a fost plasată pe pagina electronică www.anre.md.

 

În conformitate cu prevederile Legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, ANRE calculează, aprobă şi propune Guvernului preturile plafon pentru energia electrică din surse regenerabile ce vor fi utilizate pentru organizarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil, precum şi calculele aferente acestora, efectuate în funcție de tehnologia de producere a energiei electrice.