Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008
 

Consultări publice

Iunie 12, 2024

Anunț privind inițierea procedurii de consultare publică a proiectului Hotărârii cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea comunităților de energie din surse regenerabile

Iunie 07, 2024

    Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță inițierea procedurii de consultare publică a proiectului Codului rețelelor electrice privind operarea sistemului de transport al energiei electrice.

Mai 31, 2024

ANRE inițiază procedura de consultare publică repetată a proiectului Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE privind aprobarea Normelor de amenajare a rețelelor de iluminat public

Mai 30, 2024

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță inițierea procedurii de consultare publică a proiectului Codului rețelelor electrice privind alocarea capacităților pe piața pe termen lung

Mai 17, 2024

ANRE inițiază procedura de consultare publică a proiectului Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE de modificare a Regulamentului cu privire la autorizația de electrician autorizat

Mai 07, 2024

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță inițierea procedurii de consultare publică a proiectului Codului rețelelor electrice privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor

Aprilie 01, 2024

ANRE anunță inițierea procedurii de consultare publică a proiectului Codului rețelelor electrice privind starea de urgență și restaurarea sistemului electroenergetic

Martie 22, 2024

Anunț privind inițierea procedurii de consultare publică a proiectului Hotărârii  privind aprobarea valorii garanției de bună execuție la eliberarea avizului de racordare pentru centralele electrice care utilizează surse regenerabile de energie

Martie 14, 2024

ANRE anunță inițierea procedurii de consultare publică a proiectului Codului rețelelor electrice privind echilibrarea sistemului electroenergetic