Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Consultări publice

Octombrie 26, 2021

ANRE remite repetat spre avizare și consultare publică proiectul Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale

Octombrie 06, 2021

Anunţ

Septembrie 30, 2021

ANRE inițiază procedura de consultare publică a proiectului Hotărârii ANRE privind modificările ce se operează în Hotărârea ANRE nr. 283/2020 din 07.08.2020 cu privire la aprobarea Regulilor pieței energiei electrice

Septembrie 24, 2021

A N U N Ț

Septembrie 10, 2021

Anunț privind procedura de consultare publică a proiectului Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE privind impunerea obligației de serviciu public de furnizare de ultimă opțiune a gazelor naturale

August 26, 2021

Anunț privind consultările publice la proiectul de modificare a Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE nr. 254 din 14.06.2021

August 19, 2021

Anunţ

August 18, 2021

Anunț privind procedura de consultare publică a proiectului hotărârii cu privire la modificarea HANRE nr. 256 din 21.06.2021 cu privire la punerea în aplicare a măsurilor provizorii necesare pentru organizarea și funcționarea pieței energiei electrice

Iulie 21, 2021

ANRE inițiază procedura de consultare publică a Proiectului de modificare a Hotărârii cu privire la aprobarea clauzelor obligatorii ale contractului pentru achiziționarea energiei electrice produse din surse regenerabile nr. 252/2019 din 05 iulie 2019

Iulie 08, 2021

ANRE inițiază procedura de consultare publică a proiectelor cerințelor de înregistrare, contractului cadru și procedurilor elaborate de operatorul sistemului de transport Î.S. „Moldelectrica” conform cerințelor pct. 4 din Hotărârea ANRE nr. 283/2020 din 0

Iunie 24, 2021

ANRE inițiază procedura de consultare publică a proiectului  Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale

Mai 27, 2021

ANRE informează despre expedierea, spre avizare și consultare publică repetată,  a proiectului de modificare a Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil

Mai 25, 2021

Anunț privind consultările publice a Proiectului Hotărârii ANRE privind aprobarea Metodologiei de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere

Martie 30, 2021

ANRE inițiază procedura de consultare publică a proiectului Hotărârii ANRE pentru modificarea Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.251/2019 din 05.07.2019

Februarie 02, 2021

ANRE inițiază procedura de consultare publică a proiectului Hotărârii ANRE pentru modificarea Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice

August 10, 2020

Anunț

Iunie 30, 2020

ANRE iniţiază procedura de consultare publică a proiectului Hotărârii ANRE cu privire la modificările ce se introduc în Regulamentul privind dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție aprobat prin HC ANRE nr.94/2019 din 04.04.2019

Mai 25, 2020

Anunț privind inițierea consultărilor publice a Analizei impactului şi proiectului Hotărârii pentru modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea la reţelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor

Mai 08, 2020

Anunț privind transmiterea spre avizare și consultare publică a Analizei impactului şi proiectului Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale de către consumatorii finali

Aprilie 14, 2020

ANRE informează despre inițierea consultărilor publice la proiectul Metodologiei de determinare a consumului tehnologic şi al pierderilor de gaze naturale în rețelele de distribuție a gazelor naturale.

Aprilie 07, 2020

ANRE informează despre inițierea consultărilor publice la proiectul Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale

Februarie 17, 2020

ANRE informează că perioada de consultare publică a proiectului Regulilor pieței energiei electrice este prelungită până la 17 martie 2020

Februarie 10, 2020

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță inițierea procedurii de consultare publică a proiectului Hotărârii ANRE privind aprobarea Criteriilor de acordare a derogărilor de la cerințele Codului rețelelor electrice

Ianuarie 22, 2020

ANRE anunță iniţiată procedura de consultare publică a proiectului Regulilor pieței energiei electrice

Decembrie 12, 2019

ANRE anunță inițierea procedurii de consultare publică a Analizei preliminare a Impactului de Reglementare și a Proiectului Hotărârii ANRE pentru modificarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei elec

Septembrie 19, 2019

ANRE anunță inițierea procedurii de consultare publică a Analizei Impactului de Reglementare și a Proiectului Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică

Septembrie 06, 2019

Consultarea publică a proiectului tarifelor fixe şi a prețurilor la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie de către producătorii care au obținut statutul de producător eligibil în anul 2019

Iulie 24, 2019

Retragerea Proiectului din elaborare

Iulie 22, 2019

Dezbatere publică

Iunie 26, 2019

ANRE anunță consultarea publică a proiectului Codului rețelelor electrice

Mai 28, 2019

ANRE anunță consultarea publică a proiectului Regulamentului privind accesul la reţelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere şi gestionarea congestiilor în sistemul electroenergetic

Mai 15, 2019

ANRE anunță consultarea publică a proiectului Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul de operare a pieții energiei electrice