Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Proiecte supuse consultării publice

Nr. Titlul documentului Data publicării Documente aferente
277 Proiectele tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorul sistemului de distribuție Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. 28/07/2021 Proiectele tarifelor reglementate
276 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare prestate consumatorilor de către S.A. Apă-Canal Chișinău” 22/07/2021 Proiect tarife servicii auxiliare
275 Solicitarea S.R.L. „Candelux-Com” cu privire la examinarea și aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare 21/07/2021 Cererea titularului
274 Proiectul de modificare a Hotărârii cu privire la aprobarea clauzelor obligatorii ale contractului pentru achiziționarea energiei electrice produse din surse regenerabile nr. 252/2019 din 05 iulie 2019 21/07/2021 Proiect de hotărâre
Notă informativă
273 Rezultatele examinării solicitării S.A .„CET-Nord” cu privire la aprobarea cheltuielilor de bază aferente activității de producere a energiei electrice și termice, activității de distribuție și furnizare a energiei termice 20/07/2021 Cheltuielile de bază
Cheltuielile de bază
Proiect de hotărâre
272 Proiectul cheltuielilor de bază pentru anul 2021 ale SRL „Glorin Inginering” necesare pentru prestarea serviciului public de canalizare 15/07/2021 Cheltuieli de bază
271 Proiectul tarifelor medii la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare furnizat de Î.M. „Servicii Comunal-Locative Rezina” 15/07/2021 Tarif
270 Cu privire la deversarea apelor uzate în sistemele publice de canalizare 15/07/2021 Proiect de hotărâre
Nota informativă
269 Solicitarea titularului de licență S.A. „Termoelectrica” privind ajustarea prețului pentru energia electrică produsă și tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor pentru anul 2021 12/07/2021 Solicitare
268 Solicitarea SA „Apă-Termo” privind examinarea și aprobarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 12/07/2021 Solicitare
267 Solicitare Î.M. „Apă-Canal Cantemir” privind modificarea cheltuielilor de bază aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 51 din 28 februarie 2020 09/07/2021 Solicitare
266 Proiectul calculului cheltuielilor de bază pentru prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. „Apă-Canal Drochia” 09/07/2021 Proiect
Solicitare rectificată
265 Cerințele privind înregistrarea în calitate de parte responsabilă de echilibrare 08/07/2021 Procedura_Cerinte_PRE
264 Cerințele de înregistrare ca participant la piața de echilibrare a energiei 08/07/2021 Procedura_Cerinte_PEE
263 Contract cadru de participare la piața energiei electrice de echilibrare 08/07/2021 Contract_ME-PPEE
262 Procedura pentru determinare a energiei electrice de echilibrare livrate 08/07/2021 Procedura_Determinarea_EEE_livrate
261 Procedura privind elaborarea, transmiterea și validarea ofertelor zilnice pentru energia electrică de echilibrare 08/07/2021 Procedura_oferte_zilnice_fixe
260 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „Apă-Canal din Basarabeasca” 08/07/2021 Tarife Servicii auxiliare
259 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. DP „Apă-Canal Sîngerei” 08/07/2021 Tarife servicii auxiliare
258 Solicitarea Î.M. „AQUA Basarabeasca” privind avizarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 07/07/2021 Solicitare
257 Proiectul tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către SA ”Apă Canal Leova” 06/07/2021 Servicii auxiliare
256 Proiectul Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de eliberare, prelungire, reperfectare, suspendare, reluare a valabilității și retragere a autorizațiilor 02/07/2021 AIR
Notă informativă
Regulament
255 Solicitare privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. consumatorilor finali 02/07/2021 Solicitare tarife servicii auxiliare
254 Hotărârii ANRE privind modificarea Metodologiei de calculare, de aprobare si de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al gazelor naturale, aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 535/2019 30/06/2021 Proiect modificare
Analiza impactului
Nota informativă
253 Proiectul costurilor de bază, pentru anul 2021, aferente serviciului de transport al gazelor naturale prestat de către SRL„Vestmoldtransgaz” 29/06/2021 Costurile de bază 2021
Proiect de hotărâre
252 Solicitarea Î.M. „Apă-Canal Sîngerei” privind avizarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 29/06/2021 Solicitare
251 Solicitarea Î.M. „Apă-Canal din Basarabeasca” privind avizarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 28/06/2021 Solicitare
250 Proiectul Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE privind aprobarea Cheltuielilor de bază pentru anul 2020 aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. "Regia Apă Șoldănești" 28/06/2021 Cheltuieli de bază
249 Tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către ÎCS „Nord Gaz-Sîngerei” S.R.L 25/06/2021 Proiect de hotărâre
Rezultatul examinării
248 Proiectul Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale 24/06/2021 Proiect de hotărâre
AIR
Notă informativă
Proiect regulament
247 Solicitarea privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către S.A. ”Apă Canal Leova” 23/06/2021 Solicitare
246 Solicitarea SRL „Glorin Inginering” privind avizarea cheltuielilor de bază pentru anul 2021 aferente serviciului public de canalizare 17/06/2021 Solicitare
245 Solicitarea Î.M. „Servicii Comunal-Locative Rezina” privind avizarea tarifelor pentru anul 2021 aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 17/06/2021 Solicitare
244 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către S.A. „Apă-Canal Cahul” 10/06/2021 Servicii auxiliare
243 Proiectul tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. DP „Apă Canal” Telenești. 10/06/2021 Servicii auxiliare
242 Cererea de examinare a costurilor de bază pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru S.R.L. „Chișinău-gaz” 08/06/2021 Solicitare
241 Cererea de examinare a costurilor de bază pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru S.R.L. „Edineț-gaz” 08/06/2021 Solicitare
240 Cererea de examinare a costurilor de bază pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru S.R.L. „Bălți-gaz” 08/06/2021 Solicitare
239 Cererea de examinare a costurilor de bază pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru S.R.L. „Ialoveni-gaz” 08/06/2021 Solicitare
238 Cererea de examinare a costurilor de bază pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru S.R.L. „Orhei-gaz” 08/06/2021 Solicitare
237 Cererea de examinare a costurilor de bază pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru S.R.L. „Florești-gaz” 08/06/2021 Solicitare
236 Cererea de examinare a costurilor de bază pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru S.R.L. „Ștefan Vodă-gaz” 08/06/2021 Solicitare
235 Cererea de examinare a costurilor de bază pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru S.R.L. „Cimișlia-gaz” 08/06/2021 Solicitare
234 Cererea de examinare a costurilor de bază pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru S.R.L. „Taraclia-gaz” 08/06/2021 Solicitare
233 Cererea de examinare a costurilor de bază pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru S.R.L. „Ungheni-gaz” 08/06/2021 Solicitare
232 Cererea de examinare a costurilor de bază pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru S.R.L. „Gagauz-gaz” 08/06/2021 Solicitare
231 Cererea de examinare a costurilor de bază pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru S.R.L. „Cahul-gaz” 08/06/2021 Solicitare
230 Proiectul Regulamentului cu privire la autorizarea laboratoarelor electrotehnice 04/06/2021 AIR
Proiect de hotărâre
Notă informativă
Regulament
Sinteza
229 Solicitarea SA ”Servicii Comunale Florești” privind aprobarea cheltuielilor de bază 02/06/2021 Solicitare
Acord
228 Solicitarea ÎM ”Apă Canal Telenești” privind avizarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor 02/06/2021 Solicitare
Acord
227 Solicitarea Întreprinderii municipale a Rețelelor și Centralelor Termice Comrat cu privire la aprobarea tarifului la energia termică. 31/05/2021 Proiectul tarifului
Solicitare
226 Proiectul Regulamentului cu privire la autorizaţia de electrician autorizat 28/05/2021 Regulament
AIR
Nota informativă
Proiect de hotărâre
Sinteza
225 Proiectul Regulamentului privind admiterea în exploatare a instalațiilor electrice 27/05/2021 AIR
Proiect de hotărâre
Nota informativă
Regulament
Sinteza
224 Proiectul privind modificarea Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 251/2019 din 05 iulie 2019 27/05/2021 Proiect de hotărâre
Nota informativă
AIR
Sinteza
223 Proiectul Hotărârii ANRE cu privire la punerea în aplicare a măsurilor provizorii necesare pentru organizarea și funcționarea pieței energiei electrice 26/05/2021 Proiect de hotărâre
222 Proiectul Contractului cadru de echilibrare, elaborat de Î.S. „Moldelectrica” conform cerințelor Hotărârii ANRE nr. 283/2020 din 07.08.2020 26/05/2021 Contract_ME-PRE
Sinteza
221 Solicitarea S.A. „Apă-Canal Cahul” privind aprobarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 25/05/2021 Solicitare
220 Proiectul Hotărârii ANRE privind aprobarea Metodologiei de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere 25/05/2021 Proiectul metodologiei
AIR
Notă informativă
219 Solicitarea S.A. „Apă-Canal Chișinău” privind calculul tarifelor la serviciile auxiliare 20/05/2021 Solicitare
Acord
218 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către S.A. „Operator Regional Apă-Canal Hîncești” 17/05/2021 Tarif servicii auxiliare
217 Solicitarea Î.M. „Antermo” cu privire la examinarea costurilor de bază aferente activității de producere distribuție și de furnizare a energiei termice 12/05/2021 Solicitare_1
Solicitare_2
216 Solicitarea S.R.L „Rotalin Gaz Trading” S.R.L. cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale 12/05/2021 Solicitare_1
Solicitare_2
215 Proiectul calculului cheltuielilor de bază ale Î.M. ”Apă-Canal” Strășeni pentru anul 2020 06/05/2021 Cheltuieli de bază
214 Solicitarea S.A. „Operator Regional Apă-Canal Hîncești” privind aprobarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 30/04/2021 Solicitare
213 Solicitarea ”Apă Canal Drochia” privind avizarea cheltuielilor de bază 28/04/2021 Solicitare
Acord
212 Proiectul Cheltuielilor de bază pentru anul 2020 ale S.A. „Apă-Canal Cahul” 28/04/2021 Cheltuieli de bază
211 Proiectul tarifului reglementat pentru serviciul de transport al energiei electrice prestat de către operatorul sistemului de transport Î.S. ,,Moldelectrica” 23/04/2021 Calcul tarif
210 Proiectul Hotărârii ANRE privind desemnare operatorului sistemului de transport SRL „Moldovatransgaz” în calitate de Entitate de echilibrare a Republicii Moldova 20/04/2021 Proiect de hotărâre
Notă informativă
209 Proiectul Metodologiei de calculare, aprobare şi aplicare a preţurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale 20/04/2021 Proiect de hotărâre
Proiectul metodologiei
AIR
Nota informativă
Proiect Metodologie furnizare spre aprobare
208 Solicitarea S.R.L. „Lăcătuș” cu privire la examinarea și aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare 19/04/2021 Cerere
207 Proiectul calculului cheltuielilor de bază pentru prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale S.A. „Apă-Termo” din or. Ciadîr-Lunga 19/04/2021 Cheltuieli de bază
206 Solicitarea Î.C.S „Nord Gaz-Sîngerei” S.R.L. cu privire la examinarea și aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare 19/04/2021 Cerere
205 Solicitarea S.R.L. „Pielart Service” cu privire la examinarea și aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare 16/04/2021 Cerere
204 Proiectul calculului cheltuielilor de bază pentru prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. „Apă-Canal Măgdăcești” 16/04/2021 Cheltuieli de bază
203 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare prestate consumatorilor de către Î.M. DP „Apă-Canal” din Ștefan Vodă 14/04/2021 Servicii auxiliare
202 Proiectul tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către ÎM „Apă Canal Cantemir” 13/04/2021 Proiectele tarifelor
201 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare prestate consumatorilor de către S.A. „Servicii Comunale Floresti” 13/04/2021 Servicii auxiliare
200 Solicitarea S.R.L. „Moldovatransgaz” cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciul de transport al gazelor naturale 09/04/2021 Solicitare
Proiectul tarifelor
199 Solicitarea S.R.L „COMPANIA-DOBOȘ” cu privire la examinarea costurilor de bază aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale 09/04/2021 Solicitare
198 Solicitarea S.R.L „COMPANIA-DOBOȘ” cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale 09/04/2021 Solicitare
197 Solicitarea Î.C.S. „Nord Gaz Sîngerei” S.R.L. cu privire la aprobarea tarifului pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale 01/04/2021 Solicitare
196 Proiectul de modificare a Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil 31/03/2021 Proiect de hotărârea
Notă informativă
AIR
195 Solicitarea Î.C.S. „Nord Gaz Sîngerei” S.R.L. cu privire la examinarea costurilor de bază aferente serviciilor de distribuție și furnizare a gazelor naturale prestate 26/03/2021 Solicitare distribuție
Solicitare furnizare
194 Solicitarea Î.M. DP „Apă-Canal” din Ștefan Vodă privind calculul tarifelor la serviciile auxiliare 17/03/2021 Solicitare
193 Solicitarea ÎM „Apă-Canal Cantemir” privind avizarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 17/03/2021 Solicitare
192 Solicitarea S.R.L. „Proalfa Service” cu privire la examinarea costurilor de bază aferente serviciilor de distribuție și furnizare a gazelor naturale prestate 12/03/2021 Solicitare - distribuție
Solicitare - furnizare
191 Proiectul Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale 11/03/2021 AIR
190 Solicitarea S.A. "Servicii Comunale Florești" privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor 11/03/2021 Solicitare
189 Proiectul calculului cheltuielilor de bază pentru prestarea serviciului public de alimentare cu apă ale Î.I.S. „Acva-Nord în procedură de restructurare” pentru anul de bază 2020 04/03/2021 Cheltuieli de bază
188 Solicitarea S.R.L. „Pielart Service” cu privire la examinarea costurilor de bază aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale 26/02/2021 Solicitare
187 Proiectele tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorul sistemului de distribuție S.A. „RED Nord” 23/02/2021 Proiectele tarifelor reglementate
186 Solicitarea ÎM ”Apă Canal Măgdăcești” privind avizarea cheltuielilor de bază pentru anul 2021 aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 15/02/2021 Solicitare
185 Proiectul hotărârii privind ajustarea tarifelor fixe la energia electrică produsă din surse de regenerabile de energie de către producătorii care au obținut statutul de producător eligibil în 2020 15/02/2021 Proiectul hotărârii
184 Proiectul Hotărârii privind avizarea tarifelor pentru serviciile auxiliare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare prestate consumatorilor de către S.A. „Apă-Canal Nisporeni” 08/02/2021 Proiect de hotărârea
183 Proiectul Hotărârii privind stabilirea cheltuielilor de bază aferente activităților de producere a energiei electrice și termice, de distribuție și de furnizare a energiei termice de către S.A. „Termoelectrica" 08/02/2021 Proiectul cheltuielilor
Proiectul cheltuielilor
Proiect de hotărârea
182 Proiectul cheltuielilor de bază pentru anul 2020 ale Î.M."Regia Apă Șoldănești" 03/02/2021 Cheltuieli de bază
Proiect de hotărârea
181 Proiectul tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către ÎM „DP GCL” din or. Fălești 02/02/2021 Servicii auxiliare
180 Proiectul tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către ÎM „Gospodăria Comunal-Locativă Briceni” 02/02/2021 Nomeclator tarif
179 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare prestate consumatorilor de către S.A. „Regia Apă-Canal Soroca” 02/02/2021 Servicii auxiliare
178 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare prestate consumatorilor de către ÎM „Apă-Canal Căușeni” 02/02/2021 Servicii auxiliare
177 Proiectul Hotărârii ANRE pentru modificarea Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice 02/02/2021 Proiect de hotărârea
Nota informativă
AIR
Sinteza obiecțiilor și propunerilor
176 Rezultatele examinării solicitărilor S.R.L.„Rotalin Gaz Trading” aferente valorilor costurilor de bază pentru serviciile de distribuție și furnizare a gazelor naturale 29/01/2021 Costuri de baza distributie GN
Costuri de baza furnizare GN
Proiect Hotărâre distribuție
Proiect Hotărâre furnizare
175 Tarifele aferente serviciilor auxiliare pentru S.R.L. „Rotalin Gaz Trading 29/01/2021 Proiect hotărâre
Rezultatul examinării
174 Solicitare S.R.L. „Rotalin Gaz Trading” aferentă costurilor de bază pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale 26/01/2021 Solicitare
173 Proiectul de modificare a Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil 26/01/2021 AIR
172 Proiectul tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de către S.A. "Regia Apă-Canal Orhei" 25/01/2021 Servicii auxiliare
171 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare prestate consumatorilor de către S.A. „Apă-Canal Nisporeni” 20/01/2021 Servicii auxiliare
170 Analiza impactului de reglementare a proiectului de modificare a Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice 14/01/2021 AIR
169 Solicitarea S.A. "Regia Apă-Canal Orhei" privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor 13/01/2021 Solicitare
168 Proiectul tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de către S.A. "Apă-Canal" din Ungheni 12/01/2021 Servicii auxiliare
167 Solicitarea a S.A. „Regia Apă-Canal Soroca” privind aprobarea tarifelor la serviciile auxiliare 12/01/2021 Solicitare
166 Solicitarea S.A. „Apă-Termo” privind avizarea cheltuielilor de bază pentru anul 2020 aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 05/01/2021 Solicitare
Acord de plasare
165 Rezultatele examinării cererii privind aprobarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de Î.M. Regia ”Apă-Canal Bălți” 04/01/2021 Servicii auxiliare Bălți
164 Privind avizarea cheltuielilor de bază aferente prestării/furnizării serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate prestate de ÎM ”Apă Canal Măgdăcești” d 04/01/2021 Solicitare
Acord plasare site
163 Solicitarea ÎM ” Gospodăria Comunal-Locativă Briceni” privind tarifele pentru serviciile auxiliare 31/12/2020 Solicitare operator
162 Proiectele tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei prestate de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. 30/12/2020 Proiect tarif
161 Proiectele tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei prestate de către S.A. „RED Nord” 30/12/2020 Proiect tarif
160 Proiectele prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S. „Premier Energy ” S.R.L. 30/12/2020 Proiect preț
159 Proiectele prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” 30/12/2020 Proiect preț
158 Solicitarea privind actualizarea prețului reglementat pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică 29/12/2020 Solicitare
157 Solicitarea privind actualizarea prețului de furnizare a energiei electrice 29/12/2020 Solicitare
156 Proiectul tarifelor medii aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare furnizate/prestate de Î.M. "Gospodăria Comunal Locativă Călărași" 28/12/2020 Tarif Călărași
155 Solicitare privind examinarea și aprobarea Cheltuielilor de bază pentru anul 2020 ale SA "Apă-Canal Cahul" 28/12/2020 Solicitare Cheltuieli de bază SA Apă Canal Cahul
154 Solicitare privind examinarea și avizarea Cheltuielilor de bază pentru anul 2020 ale Î.M. "Regia Apă Șoldănești" 28/12/2020 Solicitare Cheltuieli de Bază I.M. Regia Apă Șoldanesti
153 Tarifele aferente serviciilor auxiliare pentru SRL „Cimișlia-gaz” 21/12/2020 Proiect hotărâre
Rezultatul examinării Cimișlia-gaz
152 Tarifele aferente serviciilor auxiliare pentru SRL „Bălți-gaz” 21/12/2020 Proiect hotărâre
Rezultatul examinării Bălți-gaz
151 Tarifele aferente serviciilor auxiliare pentru SRL „Florești-gaz” 21/12/2020 Proiect hotărâre
Rezultatul examinării Florești-gaz
150 Tarifele aferente serviciilor auxiliare pentru SRL „Edineț-gaz” 21/12/2020 Proiect hotărâre
Rezultatul examinării Edineț-gaz
149 Tarifele aferente serviciilor auxiliare pentru SRL „Chișinău-gaz” 21/12/2020 Proiect hotărâre
Rezultatul examinării Chisinău-gaz
148 Tarifele aferente serviciilor auxiliare pentru SRL „Orhei-gaz” 21/12/2020 Proiect hotărâre
Rezultatele examinării Orhei-gaz
147 Tarifele aferente serviciilor auxiliare pentru SRL „Cahul-gaz” 21/12/2020 Proiect hotărâre
Rezultatul examinării Cahul-gaz
146 Tarifele aferente serviciilor auxiliare pentru SRL „Gagauz-gaz” 21/12/2020 Proiect hotărâre
Rezultatul examinării Gagauz-gaz
145 Tarifele aferente serviciilor auxiliare pentru SRL „Taraclia-gaz” 21/12/2020 Proiect hotărâre
Rezultatul examinării Taraclia-gaz
144 Tarifele aferente serviciilor auxiliare pentru SRL „Ungheni-gaz” 21/12/2020 Proiect hotărâre
Rezultatul examinării Ungheni-gaz
143 Tarifele aferente serviciilor auxiliare pentru SRL „Ialoveni-gaz” 21/12/2020 Proiect hotărâre
Rezultatul examinării Ialoveni-gaz
142 Tarifele aferente serviciilor auxiliare pentru SRL „Ștefan Vodă-gaz” 21/12/2020 Proiect hotărâre
Rezultatul examinării Ștefan Vodă-gaz
141 Costurile de bază, pentru anul 2020, aferente serviciului de transport al gazelor naturale prestat de către SRL„Moldovatransgaz” 21/12/2020 Costuri de bază 2020
Proiect hotărâre
140 Solicitarea Î.I.S. ”Acva Nord în procedură de restructurare” privind avizarea cheltuielilor de bază pentru anul 2020 10/12/2020 Solicitare
Acord
139 Proiectul tarifului de livrare a energiei termice consumatorilor finali de către S.A. „Comgaz-Plus” 09/12/2020 Proiect tarif energie termică pentru anul 2020
138 Solicitarea Î.M. ”Apă-Canal” Strășeni privind avizarea cheltuielilor de bază pentru anul 2020 08/12/2020 Solicitare
Acord
137 Cu privire la raportările titularilor de licențe din domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 08/12/2020 Proiect Instrucțiune sistem de rapoarte
Sistem de rapoarte
136 Proiectul Metodologiei de determinare a consumului tehnologic şi al pierderilor de gaze naturale în reţelele de distribuţie 04/12/2020 AIR
Notă informativă
Proiect hotărâre
Proiect Metodologie
Sinteza obiecțiilor și propunerilor
135 Examinării cererii privind aprobarea tarifelor pentru SA ”Apă Canal” Leova 04/12/2020 Fișa de fundamentare
134 Cu privire la examinarea cheltuielilor de bază pentru anul 2020 pentru S.A. "Apă-Canal Chişinău" 01/12/2020 Cheltuieli de bază
Cheltuieli de bază_energie termică
133 Solicitarea Î.M. „Gospodăria Locativ Comunală Călărași” privind determinarea tarifelor pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurarea apelor uzate 26/11/2020 Solicitare
132 Cu privire la examinarea cheltuielilor de bază pentru anul 2020 pentru S.A "O.R. Apă-Canal Hîncești" 18/11/2020 Cheltuieli de bază
Solicitare
131 Solicitarea ÎM „Apă-Canal” din Ungheni privind examinarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 26/10/2020 Solicitare
130 Solicitarea S.A. „Apă-Canal Leova” privind determinarea tarifelor pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurarea apelor uzate 23/10/2020 Solicitare
129 Proiectul Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice 23/10/2020 Notă informativă
AIR
Regulament
Proiect hotărâre
Sinteză
128 Solicitarea Î.M. „Apă -Canal Căușeni” privind examinarea arifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 20/10/2020 Solicitare
127 Solicitarea Î.M. „DPCGL” orașul Fălești privind examinarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 19/10/2020 Solicitare
126 Cu privire la examinarea cheltuielilor de bază pentru anul 2020 pentru S.A „Regia Apă - Canal Soroca” 19/10/2020 Solicitare_2
Proiect cheltuieli de bază
125 Solicitarea de examinare și aprobare a costurilor de bază a S.R.L „Vestmoldtransgaz” 09/10/2020 Solicitare
Cheltuieli administrative (CA)
Cheltuieli materiale (CM)
Cheltuieli pentru serviciile prestate de terți (CST)
124 Solicitarea SA ” Apă Canal Nisporeni” privind tarifele pentru serviciile auxiliare 08/10/2020 Solicitare_1
Solicitare_2
Solicitare_3
123 Rezultatele examinării solicitării S.A.„Moldovagaz” privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale 07/10/2020 Proiectul prețului la gazele naturale furnizate pentru anul 2020
Proiectul desfășurat a prețului la gazele naturale furnizate pentru anul 2020
122 Cu privire la examinarea și aprobarea prețurilor reglementate la gazele naturale furnizate 28/09/2020 Solicitare
Calculul detaliat al proiectului pretului
Structura generala a pretului
121 Cu privire la rezultatele examinării cererii privind avizarea tarifelor depusă de către ÎMDP ”Apă-Canal Sîngerei 11/09/2020 Proiect tarif
120 Solicitarea ÎM ” Regia Apă Canal Bălți” privind tarifele pentru serviciile auxiliare 07/09/2020 Solicitare
119 Solicitarea S.A. „Energocom" de aprobare a prețului reglementat de furnizare a energiei electrice 25/08/2020 Solicitare
118 Solicitarea "Comgaz-plus" S.A. cu privire la examinarea si aprobarea proiectului tarifului reglementat pentru energia termica livrata 21/08/2020 Solicitare
117 Solicitarea SA „Regia Apă-Canal Soroca” 21/08/2020 Solicitare
116 Cu privire la aprobarea cheltuielilor de bază pentru anul 2020 al Î.M „Apă-Canal” Ungheni 20/08/2020 Cheltuieli de bază
Proiect hotărâre
115 Proiectul Hotărârii cu privire la modificarea Codului rețelelor de gaze naturale (UE), aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr.420/2019 din 22.11.2019 10/08/2020 Analiza de impact
Notă informativă
Proiect
Tabel de concordanță
Proiect definitivat
Sinteza obiecțiilor
114 Proiectul Normelor tehnice privind amenajarea rețelelor iluminatului public stradal 06/08/2020 Proiect regulament
Notă informativă
Sinteză
113 Proiectul Normelor de exploatare tehnică a rețelelor electrice 31/07/2020 AIR
Notă informativă
Proiect Norme de exploatare tehnică a rețelelor electrice
Sinteză
112 Proiectul hotărârii și rezultatele examinării cererii privind avizarea tarifelor depusă de către ÎM ”Pro-Mediu-Cocieri” 30/07/2020 Fișa de fundamentare
Proiect hotărâre
111 Cu privire la avizarea cheltuielilor de bază pentru ÎM DP „Apă-Canal” Telenești 23/07/2020 Calcul
Proiect hotărâre
110 Solicitarea titularului de licență S.A. „CET-Nord” privind aprobarea costurilor de bază pentru anul 2020 17/07/2020 Solicitare
109 Solicitarea ÎMDP „Apă-Canal” Sîngerei privind ajustarea tarifelor pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă, de canallizare și epurarea apelor uzate pentru anul 2020 16/07/2020 Solicitare
108 Proiectele tarifelor de distribuție a energiei electrice și a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice, prestate de către S.A. „RED Nord” și S.A. „FEE Nord” 13/07/2020 Proiectele tarifelor
107 Proiectele tarifelor de distribuție a energiei electrice și a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice, prestate de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A și Î.C.S „Premier Energy” S.R.L. 13/07/2020 Proiectele tarifelor
106 Proiectul prețurilor de furnizare a energiei electrice pentru anul 2020 solicitate de Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. 07/07/2020 Solicitare
105 Solicitarea S.A. „Operator Regional Apă-Canal Hîncești” privind examinarea și aprobarea cheltuielilor de bază pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare 07/07/2020 Solicitare
104 Cererea de examinare a costurilor de bază pentru serviciul de transport - S.R.L. „Moldovatransgaz” 03/07/2020 Solicitare
103 Proiectul Hotărârii ANRE cu privire la modificările ce se introduc în Regulamentul privind dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr.94/2019 din 04.04.2019 30/06/2020 AIR
Notă informativă
Proiect hotărâre
Sinteză
102 Solicitarea I.M ”Pro-Mediu Cocieri” privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă și canalizare 29/06/2020 Solicitare
101 Privind avizarea tarifelor la serviciul public furnizat de Î.M. „Apă-Canal Cantemir” 25/06/2020 Proiect hotărâre
Fișa de fundamentare
100 Proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRE privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. „Apă-Canal Edineț” 16/06/2020 Proiect hotărâre
99 Solicitarea Î.M. „Apă-Canal Edineț” 11/06/2020 Solicitare
98 Solicitarea SA „Apă-Canal Chișinău” 05/06/2020 Solicitare modificare
97 Privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru S.A. „Regie Apă-Canal Orhei” 05/06/2020 Calculul cheltuielilor de bază
Proiect Hotărâre
96 Proiectul Regulamentului privind admiterea în exploatare a instalațiilor electrice 02/06/2020 AIR
Notă informativă
Proiect regulament
Proiect hotărâre
Sinteză
95 Privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. Regie „Apă-Canal Bălți” 02/06/2020 Proiect Hotărâre
Cheltuieli de bază
94 Privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru S.A. Regie „Apă-Canal Leova” 02/06/2020 Proiect Hotărâre
Cheltuieli de bază
93 Solicitarea Î.M. „Apă-Canal Cantemir” 25/05/2020 Solicitare
Solicitare suplimentară_26.05.2020
92 Regulamentul privind racordarea la rețelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuție a gazelor naturale aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 112/2019 din 19.04.2019 25/05/2020 AIR
Notă informativă
Proiect hotărâre
Sinteză
91 AIR (Analiza preliminară a Impactului de Reglementare) a proiectului de modificare a Regulamentului privind dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție 19/05/2020 AIR modificare Reg dezvoltare RED
90 Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice 19/05/2020 AIR
89 Solicitarea Î. M. „Apă - Canal Căușeni” 12/05/2020 Solicitare
88 Solicitarea Î. M. „ Servicii Comunal -locative” Rezina 12/05/2020 Solicitare
87 Solicitarea S.A. „Apă-Canal Leova” 12/05/2020 Solicitare
86 Solicitarea S.A. Regia „Apă Canal-Orhei” 12/05/2020 Solicitare
85 Proiectul Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale 08/05/2020 AIR
Proiect hotărâre
Notă informativa
Proiect regulament
Sinteza
84 Solicitarea Î.M. „Apă-Canal” din Ungheni 23/04/2020 Solicitare
83 Solicitarea RED Nord privind ajustarea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice 23/04/2020 Solicitare
82 Solicitarea RED Nord privind tarifele pentru serviciile auxiliare prestate de RED Nord consumatorilor finali 23/04/2020 Solicitare
81 Proiectul Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale 07/04/2020 Metodologia
Proiect hotărâre
Notă informativă
AIR
80 Solicitarea de aprobare a prețurilor de furnizare a energiei electrice de către S. A. "Furnizarea energiei electrice Nord" Bălți 07/04/2020 Solicitare
79 Proiectul tarifelor de distribuție a energiei electrice pentru anul 2020 solicitate de OSD Î.C.S.„Premier Energy Distribution”S.A. 18/03/2020 Solicitare tarife distributie PED
78 Proiectul tarifului serviciilor auxiliare al titularului de licență S.R.L. „Rotalin Gaz Trading” 16/03/2020 Scrisoarea de însoțire
Solicitarea titularului de licență
77 Proiectul prețului pentru energia electrică produsă și tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A.„Termoelectrica” 19/02/2020 Proiectul hotărârii
Proiectul prețului la energia electrică produsă
Proiectul tarifului la energia termică livrată
76 Cererea de examinare a costurilor de bază pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru S.R.L. „Rotalin Gaz Trading” 19/02/2020 Solicitare costuri de bază
75 Solicitare Î.M. „AQUA Basarabeasca” 18/02/2020 Solicitare
74 Solicitare II „Acva Nord” 14/02/2020 Solicitare
73 Solicitare D.P. „Apă-Canal” Telenești 14/02/2020 Solicitare
72 Solicitarea S.A. „Energocom” de aprobare a prețului reglementat pentru energia electrică furnizată de Furnizorul central 13/02/2020 Solicitare
71 Criteriile de acordare a derogărilor de la cerințele Codului rețelelor electrice 10/02/2020 Proiect Hotărâre
Notă informativă
70 Proiect de Hotărâre pentru interpretarea pct. 1 al Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE nr. 88/2018 din 16.03.2018 privind tarifele şi preţurile reglementate la gazele naturale. 04/02/2020 Hotărâre
Notă informativă
69 Proiectul Regulilor pieței energiei electrice 22/01/2020 AIR
Hotărâre
Notă informativă
Regulile pietii
68 Privind avizarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. „ Apă-Canal Cantemir” 16/01/2020 Cheltuieli de bază
Proiect Hotărâre
67 Proiectul tarifelor pentru serviciul de transport al gazelor naturale prestat de S.R.L.„Moldovatransgaz” 19/12/2019 Proiect tarif
66 Privind modificarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 282/2016 din 11.11.2016 12/12/2019 AIR
Hotărâre
Notă informativă
65 Proiectul tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „Apă-Canal Chișinău" 12/12/2019 Proiect tarif
Proiect Hotărâre
64 Solicitare SA "Apă-Termo" 04/12/2019 Solicitare
Proiect tarif
Proiect Hotărâre
63 Solicitare SA „Apă-Canal-Bălți” 04/12/2019 Solicitare
62 Solicitare ÎM „Gospodăria Comunal-Locativă Călărași” 04/12/2019 Fişier
61 Solicitare ÎM „Apă-Canal Cantemir” 04/12/2019 Solicitare
60 Solicitare ÎM „Apă-Canal” Căușeni 04/12/2019 Solicitare
59 Solicitare SA „Servicii Comunale Florești” 04/12/2019 Solicitare
Proiect tarif
Proiect Hotărâre
58 Solicitare SA „Apă-Canal Leova” 04/12/2019 Solicitare
57 Solicitare SA „Regia Apă Canal-Orhei” 04/12/2019 Solicitare
56 Solicitare ÎM „Pro Mediu-Cocieri” 04/12/2019 Solicitare
Proiect cheltuieli de baza
Proiect Hotărâre
55 Solicitare ÎM „Servicii Comunal-Locative” Rezina 04/12/2019 Solicitare
54 Solicitare SA „Regia Apă-Canal Soroca” 04/12/2019 Solicitare
53 Proiectul valorilor costurilor de bază pentru anul 2018 pentru serviciul de transport al energiei electrice prestat de către Î.S. „Moldelectrica” 03/12/2019 Proiect
52 Proiectul prețului pentru energia electrică produsă și tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „CET-Nord pentru anul 2019” 20/11/2019 Proiect Hotărâre
Proiectul prețului la energia electrica produsă
Proiectul tarifului la energia termică livrată consumatorilor
51 Examinarea aprobarea tarifelor pentru prestarea/furnizarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către S.A. „Apă-Canal Nisporeni” 15/11/2019 Solicitare
Proiect tarif
Proiect Hotărâre
Solicitare-repetată
Proiect tarif - modificat
Proiect Hotărâre- modificat
50 Regulamentul privind procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică 08/11/2019 AIR
Hotărâre
Notă informativă
Regulament
Sinteza
49 Proiectul Regulilor pieței gazelor naturale 01/11/2019 Proiect
AIR
Proiect Hotărâre
Notă informativă
Sinteză
48 Proiectul tarifului, pentru anul 2019, aferent serviciului de livrare a energiei termice de către Î.M. a „Rețelelor și Centralelor Termice Comrat” 30/10/2019 Proiect tarif
Proiect Hotărâre
47 Privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către S.A. "Operator Regional Apă-Canal Hâncești" 24/10/2019 Solicitare
Proiect Hotărâre
Proiect tarif
46 Privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către I.M.D.P. "Apă-Canal" din or. Ștefan Vodă 24/10/2019 Solicitare
Proiect tarif
Proiect Hotărâre
45 Privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. „Apă-Canal Taraclia” 24/10/2019 Solicitare
Proiect Hotărâre
44 Proiectul tarifului pentru anul 2019 aferent serviciului de livrare a energiei termice de către Î.M. „Termogaz-Bălți” 24/10/2019 Proiect tarif
Proiect hotărâre
43 Proiectul privind impunerea obligației de serviciu public 21/10/2019 Obligații
Anexă
Hotărâre
42 Proiectul tarifului, pentru anul 2019, aferent serviciului de livrare a energiei termice de către S.A. „Comgaz-Plus” 18/10/2019 Proiect tarif
Proiect hotărâre
41 Proiectul tarifului, pentru anul 2019, aferent serviciului de livrare a energiei termice de către Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” 18/10/2019 Proiect tarif
Proiect hotărâre
40 Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului de energie electrica. 19/09/2019 AIR
Hotărâre
Notă informativă
Regulament
39 Proiectul cheltuielilor de bază pentru anul 2020, pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și proiectul cheltuielilor de bază pentru anul 2020 pentru energiea termică produsă și livrată de către SA „Apă – Canal Chișinău" 18/09/2019 Solicitare
38 Analiza impactului de reglementare la proiectului Regulilor pieței energiei electrice. 16/09/2019 AIR WEM
37 Proiectul costurilor/cheltuielilor de bază pentru anul 2020, aferente producerii energiei electrice și energiei termice, distribuției și furnizării energiei termice consumatorilor de către „Termoelectrica”S.A. ” 06/09/2019 Solicitare
36 Regulamentului privind planificarea, elaborarea şi efectuarea investiţiilor 23/08/2019 AIR
Hotărâre
Notă informativă
35 Proiectul tarifelor fixe şi a prețurilor la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie de către producătorii care au obținut statutul de producător eligibil în anul 2019 22/08/2019 Notă informativă
34 Proiectul Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul de transport al gazelor naturale 12/08/2019 AIR
Hotărâre
Notă informativă
Proiect
Proiect metodologie transport gaze decembrie
Sinteză
33 Analiza Impactului de Reglementare a noii redacții a Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică 12/08/2019 AIR
32 Proiectele tarifelor pentru serviciile auxiliare 19/07/2019 Solicitare
31 Proiectul de ajustare a tarifelor de distribuție a energiei electrice și a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice, prestate de către S.A. ,,RED Nord" și S.A. ,,FEE Nord" 19/07/2019 Proiect
30 Proiectul de ajustare a tarifelor de distribuție a energiei electrice și a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice, prestate de către Î.C.S. ,,RED Union Fenosa" S.A. și Î.C.S. ,,Gas Natural Fenosa Furnizare Energie" S.R.L.” 19/07/2019 Proiect
29 Proiectele tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale întreprinderi afiliate S.A. „Moldovagaz” 18/07/2019 Solicitare SRL Bălți-Gaz
Solicitare SRL Cahul-Gaz
Solicitare SRL Chișinău- Gaz
Solicitare SRL Edineț-Gaz
Solicitare SRL Florești-Gaz
Solicitare SRL Cimișlia-Gaz
Solicitare SRL Găgăuz-Gaz
Solicitare SRL Ialoveni-Gaz
Solicitare Orhei-Gaz
Solicitare SRL Ștefan-Vodă-Gaz
Solicitare SRL Taraclia-Gaz
Solicitare SRL Ungheni-Gaz
28 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” 16/07/2019 Proiect calcul
Proiect Hotărâre
Solicitare tarif
27 Proiectele tarifelor de distribuție a energiei electrice solicitate de către operatorii sistemelor de distribuție și proiectele prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice solicitate de către furnizorii de ultimă opțiune și furnizorii serviciului universal 10/07/2019 Solicitare ,,RED Union Fenosa'' SA
Solicitare Gas Natural Fenosa Furnizare Energie
Solicitare SA Furnizarea Energiei Electrice Nord
Solicitare SA ,,RED Nord''
26 Proiectul valorilor costurilor de bază pentru activitățile de distribuție a gazelor naturale prestate de către operatorii sistemelor de distribuție și pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale prestată de S.A. „Moldovagaz” 10/07/2019 Proiect costuri OSD
Proiect costuri S.A.„Moldovagaz”
25 Proiectul valorilor costurilor de bază pentru anul 2018 aferente serviciului de livrare a energiei termice de către S.A. „Comgaz-Plus” 09/07/2019 Proiect
Costuri
Nota
24 Proiectul prețului pentru energia electrică produsă și tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A.„Termoelectrica” pentru anul 2019 09/07/2019 Solicitare
23 Proiectul prețului pentru energia electrică produsă și tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A.„CET-Nord” pentru anul 2019 09/07/2019 Solicitare
22 Proiectul Codului rețelelor de gaze naturale 09/07/2019 AIR
Hotărîre
Tabel
Proiect
Nota informativă
Sinteză
21 Proiectul hotărârii Consiliului de administrație al ANRE pentru modificarea Regulamentului privind procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licență din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale şi a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 24/2017 din 26.01.2017 08/07/2019 Hotărâre
Notă informativă
Sinteză
20 Proiectul Regulamentului privind Accesul la retelele de transport 01/07/2019 AIR
Anunț
Hotărîre
Notă informativă
Proiect
Sinteză
Tabel de concordanță
19 Proiectul Codului rețelelor electrice 25/06/2019 AIR
Codul
Hotărîre
Notă informativă
Sinteză
Tabel concordanta CRE
18 Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale 20/06/2019 Proiect
Nota informativa
Regulament
Tabela de sinteză
AIR
17 Proiectul clauzelor obligatorii la Contractul de achiziționare a energiei electrice produse din surse regenerabile 08/06/2019 Clauze
Notă informativă
Sinteză
16 Proiectul Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate 29/05/2019 Proiect
AIR
Notă informativă
15 Proiect de modificare a Metodologiei privind aprobarea şi aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către operatorii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrați ANRE nr. 270 din 16 decembrie 2015 29/05/2019 Hotărâre
AIR
Notă informativă
14 Regulamentul privind accesul la rețelele electrice de transport 28/05/2019 AIR RCACM
HC Regulament
Nota informativa
Regulament
Tabel concordanta
13 Proiectul Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor electrotehnice 27/05/2019 Regulament
Notă informativă
Sinteză
AIR
12 Proiectul Regulamentului privind principiile de efectuare a investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare 13/05/2019 Sinteză
Nota informativă
Regulament
AIR
11 Proiectul Regulamentului-cadru cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare 08/05/2019 Sinteza
Nota informativă
Regulament
AIR
10 Proiectul Caietului de sarcini–cadru al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 03/05/2019 Hotârâre
Notă informativă
Regulament-cadru
Sinteză
AIR
9 Proiectul Contractului-Cadru de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare 03/05/2019 Nota informativă
AIR
Contract
Sinteza
8 Proiectul Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare 02/05/2019 AIR
Hotărâre
Notă informativă
Regulament_cadru
Sinteză
7 Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul de operare a pieței energiei electrice 22/04/2019 AIR
Notă informativă
Proiect
Sinteză
6 Regulamentul privind confirmarea statutului de producător eligibil 12/04/2019 AIR
Sinteză
Notă informativă
Proiect
5 Proiectul Regulamentului cu privire la acordarea autorizației de electrician autorizat 01/04/2019 Regulament
AIR
Nota informativă
Sinteză
4 Proiectul Normelor minime de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici 04/02/2019 Sinteză
AIR
Proiect
Notă informativă
3 Proiectul Normelor minime de securitate la exploatarea instalațiilor electrice 01/02/2019 Sinteza
AIR
Proiect
Notă informativă
2 Proiectul de modificare și completare a Regulamentului privind accesul la reţelele de transport al gazelor naturale şi gestionarea congestiilor aprobat prin Hotărîrea ANRE nr.321/2016 07/01/2019 AIR
HC
Notă informativă
Proiect
1 Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor și tarifelor reglementate pentru producerea energiei electrice și termice, pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice 11/06/2018 AIR
Notă informativă
Proiect
Sinteză