Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Proiecte supuse consultării publice

Nr. Titlul documentului Data publicării Documente aferente
324 Proiectul Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale 26/10/2021 Regulament
Proiect de hotărâre
Notă informativă
AIR
323 Proiectul cheltuielilor de bază pentru anul 2021 ale Î.M. „Apă-Canal Ocnița” necesare pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 25/10/2021 Cheltuieli de bază
322 Privind modificarea Regulamentului cu privire la stabilirea și aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic și a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă, aprobat prin HCal ANRE nr. 180/2016 din 10.06.2016 25/10/2021 Proiect de hotărâre
AIR
Notă informativă
Sinteza
321 Proiectul calcului cheltuielilor de bază, aferent serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru S.A. ”Servicii Comunale Florești” 22/10/2021 Proiect cheltuieli de bază
320 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate de Î.M. „Apă Canal” Strășeni 22/10/2021 Proiect tarife servicii auxiliare
319 Solicitarea Î.M. „Apa Canal” Edineț cu privire la examinarea și avizarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 21/10/2021 Solicitare
318 Solicitarea SRL „Petcom Lux” cu privire la avizarea cheltuielilor de bază , aferent serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare pentru anul 2021 21/10/2021 Solicitare
317 Solicitarea Î.M. „Regia Apa Șoldănești” cu privire la examinarea și avizarea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare 18/10/2021 Solicitare
316 Proiectul tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M.”Servicii Comunale Glodeni” 15/10/2021 Proiectul tarifelor
315 Privind aprobarea Regulamentului de admitere în exploatare a instalațiilor electrice 13/10/2021 Proiect de hotărâre
Regulament
AIR
Notă informativă
Sinteza
314 Solicitarea Î.M. Regia Comunal Locativă Cricova cu privire la examinarea și avizarea cheltuielilor de bază aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru anul 2021 13/10/2021 Solicitare
313 Solicitarea rectificată Î.M. „Gospodăria Comunală Briceni” cu privire la avizarea cheltuielilor de bază pentru anul 2021 12/10/2021 Prognoza rectificată
312 Solicitarea Î.M. „Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale și de Locuințe” din or. Fălești cu privire la examinarea și avizarea cheltuielilor de bază aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru anul 2021 07/10/2021 Solicitare
311 Proiectul Regulamentului privind măsurarea 06/10/2021 Proiect de hotărâre
Proiectul regulamentului
Notă informativă
Analiza de impact
310 Solicitarea Î.M. „Apă Canal din Drochia” privind avizarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 05/10/2021 Solicitare
309 Solicitarea Î.M. „Apă Canal Strășeni” cu privire la examinarea și avizarea tarifelor la serviciile auxiliare pentru anul 2021 04/10/2021 Solicitare
308 Solicitarea Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” cu privire la examinarea și emiterea Avizului privind tarifele la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 04/10/2021 Solicitare
307 Proiectul Hotărârii ANRE privind modificările ce se operează în Hotărârea ANRE nr. 283/2020 din 07.08.2020 cu privire la aprobarea Regulilor pieței energiei electrice 30/09/2021 Proiect de hotărâre
Notă informativă
AIR
306 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate de ÎM „Servicii Comunal-Locative Rezina” 29/09/2021 Proiect tarife servicii auxiliare
305 Solicitarea Î.M. „Apă Canal” din or. Vulcănești cu privire la examinarea și avizarea cheltuielilor de bază aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru anul 2021 29/09/2021 Solicitare
304 Analiza impactului de Reglementare la proiectul de modificare a Regulilor pieței energiei electrice 28/09/2021 AIR
303 Solicitarea Î.M. „Direcția de Producție Apă-Canal” din or. Ștefan Vodă cu privire la examinarea și avizarea cheltuielilor de bază aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru anul 2021 28/09/2021 Solicitare
302 Solicitarea S.R.L. „Compania-Doboș” cu privire la examinarea și aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare 28/09/2021 Cererea titularului
301 Proiectul Hotărârii ANRE privind aprobarea Metodologiei de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere 24/09/2021 Metodologie
Nota informativa
AIR
300 Proiectul tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare furnizat/prestat de către S.A. „Apă-Canal Cahul” 21/09/2021 Fișa de determinare a tarifelor
299 Solicitarea Î.M. DP „Apă-Canal” Sîngerei privind avizarea cheltuielilor de bază pentru anul 2021 21/09/2021 Solicitare
298 Proiectul tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare furnizat/prestat de către S.A. „Regia Apă-Canal Soroca” 21/09/2021 Fisa de fundamentare
297 Privind modificarea Regulamentului cu privire la stabilirea și aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic și a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 180/2016 din 10.06.2016 20/09/2021 Proiect de hotărâre
AIR
Notă informativă
296 Solicitarea Î.M. „Servicii Comunal-Locative Rezina” privind avizarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor. 15/09/2021 Solicitare
295 Solicitarea S.A. „Regia Apă-Canal Soroca” de aprobarea a tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă și la serviciul public de canalizare 07/09/2021 Solicitare
294 Solicitarea ÎM „Gospodăria Comunal-Locativă Briceni” privind avizarea cheltuielilor de bază pentru anul 2021 aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 07/09/2021 Solicitare
293 Solicitarea Î.M. „Apă-Canal Ocnița” cu privire la examinarea și avizarea cheltuielilor de bază aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru anul 2021 06/09/2021 Solicitare
292 Solicitarea S.A. „Apă-Canal Cahul” cu privire la examinarea și aprobarea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare 01/09/2021 Solicitare
291 Tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către S.R.L. „Candelux-Com” 18/08/2021 Proiect de hotărâre
Rezultatul examinării
290 Proiectul Hotărârii cu privire la modificarea Hotărârii ANRE nr. 256 din 21.06.2021 cu privire la punerea în aplicare a măsurilor provizorii necesare pentru organizarea și funcționarea pieței energiei electrice 18/08/2021 Proiect de hotărâre
289 Proiectul Normelor minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice 17/08/2021 Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice
AIR
Notă informativă
288 Proiectul Metodologiei de determinare a consumului tehnologic şi al pierderilor de gaze naturale în rețelele de distribuție 16/08/2021 Proiect Metodologie
Analiza impactului
Notă informativă
Proiect de hotărâre
287 Solicitarea S.R.L. „ Vestmoldtransgaz” cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciul de transport al gazelor naturale. 13/08/2021 Proiectul tarifelor
Solicitare
286 Proiectul de modificare a Codului rețelelor electrice 12/08/2021 Nota informativa
Analiza impactului
Hotărâre
Sinteza obiecțiilor și propunerilor
285 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate de S.A. „Apă-Termo” din or. Ceadîr-Lunga 11/08/2021 Tarife servicii auxiliare
284 Proiectul costurilor de bază, pentru anul 2021, aferente serviciului de distribuție al gazelor naturale prestat de către S.R.L „PROALFA-SERVICE” 11/08/2021 Costurile de bază 2021distribuție
Proiect de hotărâre distribuție
283 Proiectul costurilor de bază, pentru anul 2021, aferente serviciului de furnizare al gazelor naturale prestat de către S.R.L „PROALFA-SERVICE„ 11/08/2021 Costurile de bază 2021 furnizare
Proiect de hotărâre furnizare
282 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate de Î.M. „AQUA Basarabeasca” 10/08/2021 Tarife servicii auxiliare
281 Solicitarea S.R.L „CANDELUX-COM” cu privire la examinarea costurilor de bază aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale 06/08/2021 Solicitare
280 Solicitarea S.R.L „CANDELUX-COM” cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale 06/08/2021 Solicitare
279 Solicitarea ÎM „Gospodăria Comunală Rîșcani” privind avizarea cheltuielilor de bază 06/08/2021 Solicitare
278 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate de Î.M. „Gospodăria Comunal-Locativă Călărași” 05/08/2021 Tarife servicii auxiliare
277 Proiectul costurilor de bază, pentru anul 2021, aferente serviciului de distribuție al gazelor naturale prestat de către S.R.L „COMPANIA-DOBOȘ” 03/08/2021 Costurile de bază 2021
Proiect de hotărâre
276 Proiectul tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție al gazelor naturale prestat de către S.R.L „COMPANIA-DOBOȘ” 03/08/2021 Tarifele 2021
Proiect de hotărâre
275 Solicitarea Î.M. DP „Apă-Canal” Anenii Noi privind examinarea cheltuielilor de bază pentru anul de bază 2021 02/08/2021 Solicitare
274 Rezultatul examinării a solicitării Î.M. „Apă-Canal Cantemir” privind modificarea cheltuielilor de bază aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 51 din 28 februarie 2020 02/08/2021 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
273 Solicitarea Î.M. „Gospodăria Comunal-Locativă Călărași” cu privire la examinarea și emiterea Avizului privind tarifele la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 02/08/2021 Solicitare
272 Proiectele tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorul sistemului de distribuție Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. 28/07/2021 Proiectele tarifelor reglementate
271 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare prestate consumatorilor de către S.A. Apă-Canal Chișinău” 22/07/2021 Proiect tarife servicii auxiliare
270 Solicitarea S.R.L. „Candelux-Com” cu privire la examinarea și aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare 21/07/2021 Cererea titularului
269 Proiectul de modificare a Hotărârii cu privire la aprobarea clauzelor obligatorii ale contractului pentru achiziționarea energiei electrice produse din surse regenerabile nr. 252/2019 din 05 iulie 2019 21/07/2021 Proiect de hotărâre
Notă informativă
268 Rezultatele examinării solicitării S.A .„CET-Nord” cu privire la aprobarea cheltuielilor de bază aferente activității de producere a energiei electrice și termice, activității de distribuție și furnizare a energiei termice 20/07/2021 Cheltuielile de bază
Cheltuielile de bază
Proiect de hotărâre
267 Proiectul cheltuielilor de bază pentru anul 2021 ale SRL „Glorin Inginering” necesare pentru prestarea serviciului public de canalizare 15/07/2021 Cheltuieli de bază
266 Proiectul tarifelor medii la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare furnizat de Î.M. „Servicii Comunal-Locative Rezina” 15/07/2021 Tarif
265 Cu privire la deversarea apelor uzate în sistemele publice de canalizare 15/07/2021 Proiect de hotărâre
Nota informativă
Sinteza obiecțiilor
264 Solicitarea titularului de licență S.A. „Termoelectrica” privind ajustarea prețului pentru energia electrică produsă și tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor pentru anul 2021 12/07/2021 Solicitare
263 Solicitarea SA „Apă-Termo” privind examinarea și aprobarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 12/07/2021 Solicitare
262 Solicitare Î.M. „Apă-Canal Cantemir” privind modificarea cheltuielilor de bază aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 51 din 28 februarie 2020 09/07/2021 Solicitare
261 Proiectul calculului cheltuielilor de bază pentru prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. „Apă-Canal Drochia” 09/07/2021 Proiect
Solicitare rectificată
260 Cerințele privind înregistrarea în calitate de parte responsabilă de echilibrare 08/07/2021 Procedura_Cerinte_PRE
259 Cerințele de înregistrare ca participant la piața de echilibrare a energiei 08/07/2021 Procedura_Cerinte_PEE
258 Contract cadru de participare la piața energiei electrice de echilibrare 08/07/2021 Contract_ME-PPEE
257 Procedura pentru determinare a energiei electrice de echilibrare livrate 08/07/2021 Procedura_Determinarea_EEE_livrate
256 Procedura privind elaborarea, transmiterea și validarea ofertelor zilnice pentru energia electrică de echilibrare 08/07/2021 Procedura_oferte_zilnice_fixe
255 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „Apă-Canal din Basarabeasca” 08/07/2021 Tarife Servicii auxiliare
254 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. DP „Apă-Canal Sîngerei” 08/07/2021 Tarife servicii auxiliare
253 Solicitarea Î.M. „AQUA Basarabeasca” privind avizarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 07/07/2021 Solicitare
252 Proiectul tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către SA ”Apă Canal Leova” 06/07/2021 Servicii auxiliare
251 Proiectul Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de eliberare, prelungire, reperfectare, suspendare, reluare a valabilității și retragere a autorizațiilor 02/07/2021 AIR
Notă informativă
Regulament
250 Solicitare privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. consumatorilor finali 02/07/2021 Solicitare tarife servicii auxiliare
249 Hotărârii ANRE privind modificarea Metodologiei de calculare, de aprobare si de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al gazelor naturale, aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 535/2019 30/06/2021 Proiect modificare
Analiza impactului
Nota informativă
248 Proiectul costurilor de bază, pentru anul 2021, aferente serviciului de transport al gazelor naturale prestat de către SRL„Vestmoldtransgaz” 29/06/2021 Costurile de bază 2021
Proiect de hotărâre
247 Solicitarea Î.M. „Apă-Canal Sîngerei” privind avizarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 29/06/2021 Solicitare
246 Solicitarea Î.M. „Apă-Canal din Basarabeasca” privind avizarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 28/06/2021 Solicitare
245 Proiectul Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE privind aprobarea Cheltuielilor de bază pentru anul 2020 aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. "Regia Apă Șoldănești" 28/06/2021 Cheltuieli de bază
244 Tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către ÎCS „Nord Gaz-Sîngerei” S.R.L 25/06/2021 Proiect de hotărâre
Rezultatul examinării
243 Proiectul Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale 24/06/2021 Proiect de hotărâre
AIR
Notă informativă
Proiect regulament
242 Solicitarea privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către S.A. ”Apă Canal Leova” 23/06/2021 Solicitare
241 Solicitarea SRL „Glorin Inginering” privind avizarea cheltuielilor de bază pentru anul 2021 aferente serviciului public de canalizare 17/06/2021 Solicitare
240 Solicitarea Î.M. „Servicii Comunal-Locative Rezina” privind avizarea tarifelor pentru anul 2021 aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 17/06/2021 Solicitare
239 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către S.A. „Apă-Canal Cahul” 10/06/2021 Servicii auxiliare
238 Proiectul tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. DP „Apă Canal” Telenești. 10/06/2021 Servicii auxiliare
237 Cererea de examinare a costurilor de bază pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru S.R.L. „Chișinău-gaz” 08/06/2021 Solicitare
236 Cererea de examinare a costurilor de bază pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru S.R.L. „Edineț-gaz” 08/06/2021 Solicitare
235 Cererea de examinare a costurilor de bază pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru S.R.L. „Bălți-gaz” 08/06/2021 Solicitare
234 Cererea de examinare a costurilor de bază pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru S.R.L. „Ialoveni-gaz” 08/06/2021 Solicitare
233 Cererea de examinare a costurilor de bază pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru S.R.L. „Orhei-gaz” 08/06/2021 Solicitare
232 Cererea de examinare a costurilor de bază pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru S.R.L. „Florești-gaz” 08/06/2021 Solicitare
231 Cererea de examinare a costurilor de bază pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru S.R.L. „Ștefan Vodă-gaz” 08/06/2021 Solicitare
230 Cererea de examinare a costurilor de bază pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru S.R.L. „Cimișlia-gaz” 08/06/2021 Solicitare
229 Cererea de examinare a costurilor de bază pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru S.R.L. „Taraclia-gaz” 08/06/2021 Solicitare
228 Cererea de examinare a costurilor de bază pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru S.R.L. „Ungheni-gaz” 08/06/2021 Solicitare
227 Cererea de examinare a costurilor de bază pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru S.R.L. „Gagauz-gaz” 08/06/2021 Solicitare
226 Cererea de examinare a costurilor de bază pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru S.R.L. „Cahul-gaz” 08/06/2021 Solicitare
225 Proiectul Regulamentului cu privire la autorizarea laboratoarelor electrotehnice 04/06/2021 AIR
Proiect de hotărâre
Notă informativă
Regulament
Sinteza
224 Solicitarea SA ”Servicii Comunale Florești” privind aprobarea cheltuielilor de bază 02/06/2021 Solicitare
Acord
223 Solicitarea ÎM ”Apă Canal Telenești” privind avizarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor 02/06/2021 Solicitare
Acord
222 Solicitarea Întreprinderii municipale a Rețelelor și Centralelor Termice Comrat cu privire la aprobarea tarifului la energia termică. 31/05/2021 Proiectul tarifului
Solicitare
221 Proiectul Regulamentului cu privire la autorizaţia de electrician autorizat 28/05/2021 Regulament
AIR
Nota informativă
Proiect de hotărâre
Sinteza
220 Proiectul Regulamentului privind admiterea în exploatare a instalațiilor electrice 27/05/2021 AIR
Proiect de hotărâre
Nota informativă
Regulament
Sinteza
219 Proiectul privind modificarea Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 251/2019 din 05 iulie 2019 27/05/2021 Proiect de hotărâre
Nota informativă
AIR
Sinteza
218 Proiectul Hotărârii ANRE cu privire la punerea în aplicare a măsurilor provizorii necesare pentru organizarea și funcționarea pieței energiei electrice 26/05/2021 Proiect de hotărâre
217 Proiectul Contractului cadru de echilibrare, elaborat de Î.S. „Moldelectrica” conform cerințelor Hotărârii ANRE nr. 283/2020 din 07.08.2020 26/05/2021 Contract_ME-PRE
Sinteza
216 Solicitarea S.A. „Apă-Canal Cahul” privind aprobarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 25/05/2021 Solicitare
215 Proiectul Hotărârii ANRE privind aprobarea Metodologiei de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere 25/05/2021 Proiectul metodologiei
AIR
Notă informativă
214 Solicitarea S.A. „Apă-Canal Chișinău” privind calculul tarifelor la serviciile auxiliare 20/05/2021 Solicitare
Acord
213 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către S.A. „Operator Regional Apă-Canal Hîncești” 17/05/2021 Tarif servicii auxiliare
212 Solicitarea Î.M. „Antermo” cu privire la examinarea costurilor de bază aferente activității de producere distribuție și de furnizare a energiei termice 12/05/2021 Solicitare_1
Solicitare_2
211 Solicitarea S.R.L „Rotalin Gaz Trading” S.R.L. cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale 12/05/2021 Solicitare_1
Solicitare_2
210 Proiectul calculului cheltuielilor de bază ale Î.M. ”Apă-Canal” Strășeni pentru anul 2020 06/05/2021 Cheltuieli de bază
209 Solicitarea S.A. „Operator Regional Apă-Canal Hîncești” privind aprobarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 30/04/2021 Solicitare
208 Solicitarea ”Apă Canal Drochia” privind avizarea cheltuielilor de bază 28/04/2021 Solicitare
Acord
207 Proiectul Cheltuielilor de bază pentru anul 2020 ale S.A. „Apă-Canal Cahul” 28/04/2021 Cheltuieli de bază
206 Proiectul tarifului reglementat pentru serviciul de transport al energiei electrice prestat de către operatorul sistemului de transport Î.S. ,,Moldelectrica” 23/04/2021 Calcul tarif
205 Proiectul Hotărârii ANRE privind desemnare operatorului sistemului de transport SRL „Moldovatransgaz” în calitate de Entitate de echilibrare a Republicii Moldova 20/04/2021 Proiect de hotărâre
Notă informativă
204 Proiectul Metodologiei de calculare, aprobare şi aplicare a preţurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale 20/04/2021 Proiect de hotărâre
Proiectul metodologiei
AIR
Nota informativă
Proiect Metodologie furnizare spre aprobare
203 Solicitarea S.R.L. „Lăcătuș” cu privire la examinarea și aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare 19/04/2021 Cerere
202 Proiectul calculului cheltuielilor de bază pentru prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale S.A. „Apă-Termo” din or. Ciadîr-Lunga 19/04/2021 Cheltuieli de bază
201 Solicitarea Î.C.S „Nord Gaz-Sîngerei” S.R.L. cu privire la examinarea și aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare 19/04/2021 Cerere
200 Solicitarea S.R.L. „Pielart Service” cu privire la examinarea și aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare 16/04/2021 Cerere
199 Proiectul calculului cheltuielilor de bază pentru prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. „Apă-Canal Măgdăcești” 16/04/2021 Cheltuieli de bază
198 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare prestate consumatorilor de către Î.M. DP „Apă-Canal” din Ștefan Vodă 14/04/2021 Servicii auxiliare
197 Proiectul tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către ÎM „Apă Canal Cantemir” 13/04/2021 Proiectele tarifelor
196 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare prestate consumatorilor de către S.A. „Servicii Comunale Floresti” 13/04/2021 Servicii auxiliare
195 Solicitarea S.R.L. „Moldovatransgaz” cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciul de transport al gazelor naturale 09/04/2021 Solicitare
Proiectul tarifelor
194 Solicitarea S.R.L „COMPANIA-DOBOȘ” cu privire la examinarea costurilor de bază aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale 09/04/2021 Solicitare
193 Solicitarea S.R.L „COMPANIA-DOBOȘ” cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale 09/04/2021 Solicitare
192 Solicitarea Î.C.S. „Nord Gaz Sîngerei” S.R.L. cu privire la aprobarea tarifului pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale 01/04/2021 Solicitare
191 Proiectul de modificare a Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil 31/03/2021 Proiect de hotărârea
Notă informativă
AIR
190 Solicitarea Î.C.S. „Nord Gaz Sîngerei” S.R.L. cu privire la examinarea costurilor de bază aferente serviciilor de distribuție și furnizare a gazelor naturale prestate 26/03/2021 Solicitare distribuție
Solicitare furnizare
189 Solicitarea Î.M. DP „Apă-Canal” din Ștefan Vodă privind calculul tarifelor la serviciile auxiliare 17/03/2021 Solicitare
188 Solicitarea ÎM „Apă-Canal Cantemir” privind avizarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 17/03/2021 Solicitare
187 Solicitarea S.R.L. „Proalfa Service” cu privire la examinarea costurilor de bază aferente serviciilor de distribuție și furnizare a gazelor naturale prestate 12/03/2021 Solicitare - distribuție
Solicitare - furnizare
186 Proiectul Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale 11/03/2021 AIR
185 Solicitarea S.A. "Servicii Comunale Florești" privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor 11/03/2021 Solicitare
184 Proiectul calculului cheltuielilor de bază pentru prestarea serviciului public de alimentare cu apă ale Î.I.S. „Acva-Nord în procedură de restructurare” pentru anul de bază 2020 04/03/2021 Cheltuieli de bază
183 Solicitarea S.R.L. „Pielart Service” cu privire la examinarea costurilor de bază aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale 26/02/2021 Solicitare
182 Proiectele tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorul sistemului de distribuție S.A. „RED Nord” 23/02/2021 Proiectele tarifelor reglementate
181 Solicitarea ÎM ”Apă Canal Măgdăcești” privind avizarea cheltuielilor de bază pentru anul 2021 aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 15/02/2021 Solicitare
180 Proiectul hotărârii privind ajustarea tarifelor fixe la energia electrică produsă din surse de regenerabile de energie de către producătorii care au obținut statutul de producător eligibil în 2020 15/02/2021 Proiectul hotărârii
179 Proiectul Hotărârii privind avizarea tarifelor pentru serviciile auxiliare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare prestate consumatorilor de către S.A. „Apă-Canal Nisporeni” 08/02/2021 Proiect de hotărârea
178 Proiectul Hotărârii privind stabilirea cheltuielilor de bază aferente activităților de producere a energiei electrice și termice, de distribuție și de furnizare a energiei termice de către S.A. „Termoelectrica" 08/02/2021 Proiectul cheltuielilor
Proiectul cheltuielilor
Proiect de hotărârea
177 Proiectul cheltuielilor de bază pentru anul 2020 ale Î.M."Regia Apă Șoldănești" 03/02/2021 Cheltuieli de bază
Proiect de hotărârea
176 Proiectul tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către ÎM „DP GCL” din or. Fălești 02/02/2021 Servicii auxiliare
175 Proiectul tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către ÎM „Gospodăria Comunal-Locativă Briceni” 02/02/2021 Nomeclator tarif
174 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare prestate consumatorilor de către S.A. „Regia Apă-Canal Soroca” 02/02/2021 Servicii auxiliare
173 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare prestate consumatorilor de către ÎM „Apă-Canal Căușeni” 02/02/2021 Servicii auxiliare
172 Proiectul Hotărârii ANRE pentru modificarea Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice 02/02/2021 Proiect de hotărârea
Nota informativă
AIR
Sinteza obiecțiilor și propunerilor
171 Rezultatele examinării solicitărilor S.R.L.„Rotalin Gaz Trading” aferente valorilor costurilor de bază pentru serviciile de distribuție și furnizare a gazelor naturale 29/01/2021 Costuri de baza distributie GN
Costuri de baza furnizare GN
Proiect Hotărâre distribuție
Proiect Hotărâre furnizare
170 Tarifele aferente serviciilor auxiliare pentru S.R.L. „Rotalin Gaz Trading 29/01/2021 Proiect hotărâre
Rezultatul examinării
169 Solicitare S.R.L. „Rotalin Gaz Trading” aferentă costurilor de bază pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale 26/01/2021 Solicitare
168 Proiectul de modificare a Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil 26/01/2021 AIR
167 Proiectul tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de către S.A. "Regia Apă-Canal Orhei" 25/01/2021 Servicii auxiliare
166 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare prestate consumatorilor de către S.A. „Apă-Canal Nisporeni” 20/01/2021 Servicii auxiliare
165 Analiza impactului de reglementare a proiectului de modificare a Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice 14/01/2021 AIR
164 Solicitarea S.A. "Regia Apă-Canal Orhei" privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor 13/01/2021 Solicitare
163 Proiectul tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de către S.A. "Apă-Canal" din Ungheni 12/01/2021 Servicii auxiliare
162 Solicitarea a S.A. „Regia Apă-Canal Soroca” privind aprobarea tarifelor la serviciile auxiliare 12/01/2021 Solicitare
161 Solicitarea S.A. „Apă-Termo” privind avizarea cheltuielilor de bază pentru anul 2020 aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 05/01/2021 Solicitare
Acord de plasare
160 Rezultatele examinării cererii privind aprobarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de Î.M. Regia ”Apă-Canal Bălți” 04/01/2021 Servicii auxiliare Bălți
159 Privind avizarea cheltuielilor de bază aferente prestării/furnizării serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate prestate de ÎM ”Apă Canal Măgdăcești” d 04/01/2021 Solicitare
Acord plasare site
158 Solicitarea ÎM ” Gospodăria Comunal-Locativă Briceni” privind tarifele pentru serviciile auxiliare 31/12/2020 Solicitare operator
157 Proiectele tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei prestate de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. 30/12/2020 Proiect tarif
156 Proiectele tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei prestate de către S.A. „RED Nord” 30/12/2020 Proiect tarif
155 Proiectele prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S. „Premier Energy ” S.R.L. 30/12/2020 Proiect preț
154 Proiectele prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” 30/12/2020 Proiect preț
153 Solicitarea privind actualizarea prețului reglementat pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică 29/12/2020 Solicitare
152 Solicitarea privind actualizarea prețului de furnizare a energiei electrice 29/12/2020 Solicitare
151 Proiectul tarifelor medii aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare furnizate/prestate de Î.M. "Gospodăria Comunal Locativă Călărași" 28/12/2020 Tarif Călărași
150 Solicitare privind examinarea și aprobarea Cheltuielilor de bază pentru anul 2020 ale SA "Apă-Canal Cahul" 28/12/2020 Solicitare Cheltuieli de bază SA Apă Canal Cahul
149 Solicitare privind examinarea și avizarea Cheltuielilor de bază pentru anul 2020 ale Î.M. "Regia Apă Șoldănești" 28/12/2020 Solicitare Cheltuieli de Bază I.M. Regia Apă Șoldanesti
148 Tarifele aferente serviciilor auxiliare pentru SRL „Cimișlia-gaz” 21/12/2020 Proiect hotărâre
Rezultatul examinării Cimișlia-gaz
147 Tarifele aferente serviciilor auxiliare pentru SRL „Bălți-gaz” 21/12/2020 Proiect hotărâre
Rezultatul examinării Bălți-gaz
146 Tarifele aferente serviciilor auxiliare pentru SRL „Florești-gaz” 21/12/2020 Proiect hotărâre
Rezultatul examinării Florești-gaz
145 Tarifele aferente serviciilor auxiliare pentru SRL „Edineț-gaz” 21/12/2020 Proiect hotărâre
Rezultatul examinării Edineț-gaz
144 Tarifele aferente serviciilor auxiliare pentru SRL „Chișinău-gaz” 21/12/2020 Proiect hotărâre
Rezultatul examinării Chisinău-gaz
143 Tarifele aferente serviciilor auxiliare pentru SRL „Orhei-gaz” 21/12/2020 Proiect hotărâre
Rezultatele examinării Orhei-gaz
142 Tarifele aferente serviciilor auxiliare pentru SRL „Cahul-gaz” 21/12/2020 Proiect hotărâre
Rezultatul examinării Cahul-gaz
141 Tarifele aferente serviciilor auxiliare pentru SRL „Gagauz-gaz” 21/12/2020 Proiect hotărâre
Rezultatul examinării Gagauz-gaz
140 Tarifele aferente serviciilor auxiliare pentru SRL „Taraclia-gaz” 21/12/2020 Proiect hotărâre
Rezultatul examinării Taraclia-gaz
139 Tarifele aferente serviciilor auxiliare pentru SRL „Ungheni-gaz” 21/12/2020 Proiect hotărâre
Rezultatul examinării Ungheni-gaz
138 Tarifele aferente serviciilor auxiliare pentru SRL „Ialoveni-gaz” 21/12/2020 Proiect hotărâre
Rezultatul examinării Ialoveni-gaz
137 Tarifele aferente serviciilor auxiliare pentru SRL „Ștefan Vodă-gaz” 21/12/2020 Proiect hotărâre
Rezultatul examinării Ștefan Vodă-gaz
136 Costurile de bază, pentru anul 2020, aferente serviciului de transport al gazelor naturale prestat de către SRL„Moldovatransgaz” 21/12/2020 Costuri de bază 2020
Proiect hotărâre
135 Solicitarea Î.I.S. ”Acva Nord în procedură de restructurare” privind avizarea cheltuielilor de bază pentru anul 2020 10/12/2020 Solicitare
Acord
134 Proiectul tarifului de livrare a energiei termice consumatorilor finali de către S.A. „Comgaz-Plus” 09/12/2020 Proiect tarif energie termică pentru anul 2020
133 Solicitarea Î.M. ”Apă-Canal” Strășeni privind avizarea cheltuielilor de bază pentru anul 2020 08/12/2020 Solicitare
Acord
132 Cu privire la raportările titularilor de licențe din domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 08/12/2020 Proiect Instrucțiune sistem de rapoarte
Sistem de rapoarte
131 Proiectul Metodologiei de determinare a consumului tehnologic şi al pierderilor de gaze naturale în reţelele de distribuţie 04/12/2020 AIR
Notă informativă
Proiect hotărâre
Proiect Metodologie
Sinteza obiecțiilor și propunerilor
130 Examinării cererii privind aprobarea tarifelor pentru SA ”Apă Canal” Leova 04/12/2020 Fișa de fundamentare
129 Cu privire la examinarea cheltuielilor de bază pentru anul 2020 pentru S.A. "Apă-Canal Chişinău" 01/12/2020 Cheltuieli de bază
Cheltuieli de bază_energie termică
128 Solicitarea Î.M. „Gospodăria Locativ Comunală Călărași” privind determinarea tarifelor pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurarea apelor uzate 26/11/2020 Solicitare
127 Cu privire la examinarea cheltuielilor de bază pentru anul 2020 pentru S.A "O.R. Apă-Canal Hîncești" 18/11/2020 Cheltuieli de bază
Solicitare
126 Solicitarea ÎM „Apă-Canal” din Ungheni privind examinarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 26/10/2020 Solicitare
125 Solicitarea S.A. „Apă-Canal Leova” privind determinarea tarifelor pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurarea apelor uzate 23/10/2020 Solicitare
124 Proiectul Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice 23/10/2020 Notă informativă
AIR
Regulament
Proiect hotărâre
Sinteză
123 Solicitarea Î.M. „Apă -Canal Căușeni” privind examinarea arifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 20/10/2020 Solicitare
122 Solicitarea Î.M. „DPCGL” orașul Fălești privind examinarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 19/10/2020 Solicitare
121 Cu privire la examinarea cheltuielilor de bază pentru anul 2020 pentru S.A „Regia Apă - Canal Soroca” 19/10/2020 Solicitare_2
Proiect cheltuieli de bază
120 Solicitarea de examinare și aprobare a costurilor de bază a S.R.L „Vestmoldtransgaz” 09/10/2020 Solicitare
Cheltuieli administrative (CA)
Cheltuieli materiale (CM)
Cheltuieli pentru serviciile prestate de terți (CST)
119 Solicitarea SA ” Apă Canal Nisporeni” privind tarifele pentru serviciile auxiliare 08/10/2020 Solicitare_1
Solicitare_2
Solicitare_3
118 Rezultatele examinării solicitării S.A.„Moldovagaz” privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale 07/10/2020 Proiectul prețului la gazele naturale furnizate pentru anul 2020
Proiectul desfășurat a prețului la gazele naturale furnizate pentru anul 2020
117 Cu privire la examinarea și aprobarea prețurilor reglementate la gazele naturale furnizate 28/09/2020 Solicitare
Calculul detaliat al proiectului pretului
Structura generala a pretului
116 Cu privire la rezultatele examinării cererii privind avizarea tarifelor depusă de către ÎMDP ”Apă-Canal Sîngerei 11/09/2020 Proiect tarif
115 Solicitarea ÎM ” Regia Apă Canal Bălți” privind tarifele pentru serviciile auxiliare 07/09/2020 Solicitare
114 Solicitarea S.A. „Energocom" de aprobare a prețului reglementat de furnizare a energiei electrice 25/08/2020 Solicitare
113 Solicitarea "Comgaz-plus" S.A. cu privire la examinarea si aprobarea proiectului tarifului reglementat pentru energia termica livrata 21/08/2020 Solicitare
112 Solicitarea SA „Regia Apă-Canal Soroca” 21/08/2020 Solicitare
111 Cu privire la aprobarea cheltuielilor de bază pentru anul 2020 al Î.M „Apă-Canal” Ungheni 20/08/2020 Cheltuieli de bază
Proiect hotărâre
110 Proiectul Hotărârii cu privire la modificarea Codului rețelelor de gaze naturale (UE), aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr.420/2019 din 22.11.2019 10/08/2020 Analiza de impact
Notă informativă
Proiect
Tabel de concordanță
Proiect definitivat
Sinteza obiecțiilor
109 Proiectul hotărârii și rezultatele examinării cererii privind avizarea tarifelor depusă de către ÎM ”Pro-Mediu-Cocieri” 30/07/2020 Fișa de fundamentare
Proiect hotărâre
108 Cu privire la avizarea cheltuielilor de bază pentru ÎM DP „Apă-Canal” Telenești 23/07/2020 Calcul
Proiect hotărâre
107 Solicitarea titularului de licență S.A. „CET-Nord” privind aprobarea costurilor de bază pentru anul 2020 17/07/2020 Solicitare
106 Solicitarea ÎMDP „Apă-Canal” Sîngerei privind ajustarea tarifelor pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă, de canallizare și epurarea apelor uzate pentru anul 2020 16/07/2020 Solicitare
105 Proiectele tarifelor de distribuție a energiei electrice și a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice, prestate de către S.A. „RED Nord” și S.A. „FEE Nord” 13/07/2020 Proiectele tarifelor
104 Proiectele tarifelor de distribuție a energiei electrice și a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice, prestate de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A și Î.C.S „Premier Energy” S.R.L. 13/07/2020 Proiectele tarifelor
103 Proiectul prețurilor de furnizare a energiei electrice pentru anul 2020 solicitate de Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. 07/07/2020 Solicitare
102 Solicitarea S.A. „Operator Regional Apă-Canal Hîncești” privind examinarea și aprobarea cheltuielilor de bază pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare 07/07/2020 Solicitare
101 Cererea de examinare a costurilor de bază pentru serviciul de transport - S.R.L. „Moldovatransgaz” 03/07/2020 Solicitare
100 Proiectul Hotărârii ANRE cu privire la modificările ce se introduc în Regulamentul privind dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr.94/2019 din 04.04.2019 30/06/2020 AIR
Notă informativă
Proiect hotărâre
Sinteză
99 Solicitarea I.M ”Pro-Mediu Cocieri” privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă și canalizare 29/06/2020 Solicitare
98 Privind avizarea tarifelor la serviciul public furnizat de Î.M. „Apă-Canal Cantemir” 25/06/2020 Proiect hotărâre
Fișa de fundamentare
97 Proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRE privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. „Apă-Canal Edineț” 16/06/2020 Proiect hotărâre
96 Solicitarea Î.M. „Apă-Canal Edineț” 11/06/2020 Solicitare
95 Solicitarea SA „Apă-Canal Chișinău” 05/06/2020 Solicitare modificare
94 Privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru S.A. „Regie Apă-Canal Orhei” 05/06/2020 Calculul cheltuielilor de bază
Proiect Hotărâre
93 Privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. Regie „Apă-Canal Bălți” 02/06/2020 Proiect Hotărâre
Cheltuieli de bază
92 Privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru S.A. Regie „Apă-Canal Leova” 02/06/2020 Proiect Hotărâre
Cheltuieli de bază
91 Solicitarea Î.M. „Apă-Canal Cantemir” 25/05/2020 Solicitare
Solicitare suplimentară_26.05.2020
90 Regulamentul privind racordarea la rețelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuție a gazelor naturale aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 112/2019 din 19.04.2019 25/05/2020 AIR
Notă informativă
Proiect hotărâre
Sinteză
89 AIR (Analiza preliminară a Impactului de Reglementare) a proiectului de modificare a Regulamentului privind dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție 19/05/2020 AIR modificare Reg dezvoltare RED
88 Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice 19/05/2020 AIR
87 Solicitarea Î. M. „Apă - Canal Căușeni” 12/05/2020 Solicitare
86 Solicitarea Î. M. „ Servicii Comunal -locative” Rezina 12/05/2020 Solicitare
85 Solicitarea S.A. „Apă-Canal Leova” 12/05/2020 Solicitare
84 Solicitarea S.A. Regia „Apă Canal-Orhei” 12/05/2020 Solicitare
83 Proiectul Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale 08/05/2020 AIR
Proiect hotărâre
Notă informativa
Proiect regulament
Sinteza
82 Solicitarea Î.M. „Apă-Canal” din Ungheni 23/04/2020 Solicitare
81 Solicitarea RED Nord privind ajustarea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice 23/04/2020 Solicitare
80 Solicitarea RED Nord privind tarifele pentru serviciile auxiliare prestate de RED Nord consumatorilor finali 23/04/2020 Solicitare
79 Proiectul Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale 07/04/2020 Metodologia
Proiect hotărâre
Notă informativă
AIR
78 Solicitarea de aprobare a prețurilor de furnizare a energiei electrice de către S. A. "Furnizarea energiei electrice Nord" Bălți 07/04/2020 Solicitare
77 Proiectul tarifelor de distribuție a energiei electrice pentru anul 2020 solicitate de OSD Î.C.S.„Premier Energy Distribution”S.A. 18/03/2020 Solicitare tarife distributie PED
76 Proiectul tarifului serviciilor auxiliare al titularului de licență S.R.L. „Rotalin Gaz Trading” 16/03/2020 Scrisoarea de însoțire
Solicitarea titularului de licență
75 Proiectul prețului pentru energia electrică produsă și tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A.„Termoelectrica” 19/02/2020 Proiectul hotărârii
Proiectul prețului la energia electrică produsă
Proiectul tarifului la energia termică livrată
74 Cererea de examinare a costurilor de bază pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru S.R.L. „Rotalin Gaz Trading” 19/02/2020 Solicitare costuri de bază
73 Solicitare Î.M. „AQUA Basarabeasca” 18/02/2020 Solicitare
72 Solicitare II „Acva Nord” 14/02/2020 Solicitare
71 Solicitare D.P. „Apă-Canal” Telenești 14/02/2020 Solicitare
70 Solicitarea S.A. „Energocom” de aprobare a prețului reglementat pentru energia electrică furnizată de Furnizorul central 13/02/2020 Solicitare
69 Criteriile de acordare a derogărilor de la cerințele Codului rețelelor electrice 10/02/2020 Proiect Hotărâre
Notă informativă
68 Proiect de Hotărâre pentru interpretarea pct. 1 al Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE nr. 88/2018 din 16.03.2018 privind tarifele şi preţurile reglementate la gazele naturale. 04/02/2020 Hotărâre
Notă informativă
67 Proiectul Regulilor pieței energiei electrice 22/01/2020 AIR
Hotărâre
Notă informativă
Regulile pietii
66 Privind avizarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. „ Apă-Canal Cantemir” 16/01/2020 Cheltuieli de bază
Proiect Hotărâre
65 Proiectul tarifelor pentru serviciul de transport al gazelor naturale prestat de S.R.L.„Moldovatransgaz” 19/12/2019 Proiect tarif
64 Privind modificarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 282/2016 din 11.11.2016 12/12/2019 AIR
Hotărâre
Notă informativă
63 Proiectul tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „Apă-Canal Chișinău" 12/12/2019 Proiect tarif
Proiect Hotărâre
62 Solicitare SA "Apă-Termo" 04/12/2019 Solicitare
Proiect tarif
Proiect Hotărâre
61 Solicitare SA „Apă-Canal-Bălți” 04/12/2019 Solicitare
60 Solicitare ÎM „Gospodăria Comunal-Locativă Călărași” 04/12/2019 Fişier
59 Solicitare ÎM „Apă-Canal Cantemir” 04/12/2019 Solicitare
58 Solicitare ÎM „Apă-Canal” Căușeni 04/12/2019 Solicitare
57 Solicitare SA „Servicii Comunale Florești” 04/12/2019 Solicitare
Proiect tarif
Proiect Hotărâre
56 Solicitare SA „Apă-Canal Leova” 04/12/2019 Solicitare
55 Solicitare SA „Regia Apă Canal-Orhei” 04/12/2019 Solicitare
54 Solicitare ÎM „Pro Mediu-Cocieri” 04/12/2019 Solicitare
Proiect cheltuieli de baza
Proiect Hotărâre
53 Solicitare ÎM „Servicii Comunal-Locative” Rezina 04/12/2019 Solicitare
52 Solicitare SA „Regia Apă-Canal Soroca” 04/12/2019 Solicitare
51 Proiectul valorilor costurilor de bază pentru anul 2018 pentru serviciul de transport al energiei electrice prestat de către Î.S. „Moldelectrica” 03/12/2019 Proiect
50 Proiectul prețului pentru energia electrică produsă și tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „CET-Nord pentru anul 2019” 20/11/2019 Proiect Hotărâre
Proiectul prețului la energia electrica produsă
Proiectul tarifului la energia termică livrată consumatorilor
49 Examinarea aprobarea tarifelor pentru prestarea/furnizarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către S.A. „Apă-Canal Nisporeni” 15/11/2019 Solicitare
Proiect tarif
Proiect Hotărâre
Solicitare-repetată
Proiect tarif - modificat
Proiect Hotărâre- modificat
48 Regulamentul privind procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică 08/11/2019 AIR
Hotărâre
Notă informativă
Regulament
Sinteza
47 Proiectul Regulilor pieței gazelor naturale 01/11/2019 Proiect
AIR
Proiect Hotărâre
Notă informativă
Sinteză
46 Proiectul tarifului, pentru anul 2019, aferent serviciului de livrare a energiei termice de către Î.M. a „Rețelelor și Centralelor Termice Comrat” 30/10/2019 Proiect tarif
Proiect Hotărâre
45 Privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către S.A. "Operator Regional Apă-Canal Hâncești" 24/10/2019 Solicitare
Proiect Hotărâre
Proiect tarif
44 Privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către I.M.D.P. "Apă-Canal" din or. Ștefan Vodă 24/10/2019 Solicitare
Proiect tarif
Proiect Hotărâre
43 Privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. „Apă-Canal Taraclia” 24/10/2019 Solicitare
Proiect Hotărâre
42 Proiectul tarifului pentru anul 2019 aferent serviciului de livrare a energiei termice de către Î.M. „Termogaz-Bălți” 24/10/2019 Proiect tarif
Proiect hotărâre
41 Proiectul privind impunerea obligației de serviciu public 21/10/2019 Obligații
Anexă
Hotărâre
40 Proiectul tarifului, pentru anul 2019, aferent serviciului de livrare a energiei termice de către S.A. „Comgaz-Plus” 18/10/2019 Proiect tarif
Proiect hotărâre
39 Proiectul tarifului, pentru anul 2019, aferent serviciului de livrare a energiei termice de către Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” 18/10/2019 Proiect tarif
Proiect hotărâre
38 Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului de energie electrica. 19/09/2019 AIR
Hotărâre
Notă informativă
Regulament
37 Proiectul cheltuielilor de bază pentru anul 2020, pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și proiectul cheltuielilor de bază pentru anul 2020 pentru energiea termică produsă și livrată de către SA „Apă – Canal Chișinău" 18/09/2019 Solicitare
36 Analiza impactului de reglementare la proiectului Regulilor pieței energiei electrice. 16/09/2019 AIR WEM
35 Proiectul costurilor/cheltuielilor de bază pentru anul 2020, aferente producerii energiei electrice și energiei termice, distribuției și furnizării energiei termice consumatorilor de către „Termoelectrica”S.A. ” 06/09/2019 Solicitare
34 Regulamentului privind planificarea, elaborarea şi efectuarea investiţiilor 23/08/2019 AIR
Hotărâre
Notă informativă
33 Proiectul tarifelor fixe şi a prețurilor la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie de către producătorii care au obținut statutul de producător eligibil în anul 2019 22/08/2019 Notă informativă
32 Proiectul Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul de transport al gazelor naturale 12/08/2019 AIR
Hotărâre
Notă informativă
Proiect
Proiect metodologie transport gaze decembrie
Sinteză
31 Analiza Impactului de Reglementare a noii redacții a Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică 12/08/2019 AIR
30 Proiectele tarifelor pentru serviciile auxiliare 19/07/2019 Solicitare
29 Proiectul de ajustare a tarifelor de distribuție a energiei electrice și a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice, prestate de către S.A. ,,RED Nord" și S.A. ,,FEE Nord" 19/07/2019 Proiect
28 Proiectul de ajustare a tarifelor de distribuție a energiei electrice și a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice, prestate de către Î.C.S. ,,RED Union Fenosa" S.A. și Î.C.S. ,,Gas Natural Fenosa Furnizare Energie" S.R.L.” 19/07/2019 Proiect
27 Proiectele tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale întreprinderi afiliate S.A. „Moldovagaz” 18/07/2019 Solicitare SRL Bălți-Gaz
Solicitare SRL Cahul-Gaz
Solicitare SRL Chișinău- Gaz
Solicitare SRL Edineț-Gaz
Solicitare SRL Florești-Gaz
Solicitare SRL Cimișlia-Gaz
Solicitare SRL Găgăuz-Gaz
Solicitare SRL Ialoveni-Gaz
Solicitare Orhei-Gaz
Solicitare SRL Ștefan-Vodă-Gaz
Solicitare SRL Taraclia-Gaz
Solicitare SRL Ungheni-Gaz
26 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” 16/07/2019 Proiect calcul
Proiect Hotărâre
Solicitare tarif
25 Proiectele tarifelor de distribuție a energiei electrice solicitate de către operatorii sistemelor de distribuție și proiectele prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice solicitate de către furnizorii de ultimă opțiune și furnizorii serviciului universal 10/07/2019 Solicitare ,,RED Union Fenosa'' SA
Solicitare Gas Natural Fenosa Furnizare Energie
Solicitare SA Furnizarea Energiei Electrice Nord
Solicitare SA ,,RED Nord''
24 Proiectul valorilor costurilor de bază pentru activitățile de distribuție a gazelor naturale prestate de către operatorii sistemelor de distribuție și pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale prestată de S.A. „Moldovagaz” 10/07/2019 Proiect costuri OSD
Proiect costuri S.A.„Moldovagaz”
23 Proiectul valorilor costurilor de bază pentru anul 2018 aferente serviciului de livrare a energiei termice de către S.A. „Comgaz-Plus” 09/07/2019 Proiect
Costuri
Nota
22 Proiectul prețului pentru energia electrică produsă și tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A.„Termoelectrica” pentru anul 2019 09/07/2019 Solicitare
21 Proiectul prețului pentru energia electrică produsă și tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A.„CET-Nord” pentru anul 2019 09/07/2019 Solicitare
20 Proiectul Codului rețelelor de gaze naturale 09/07/2019 AIR
Hotărîre
Tabel
Proiect
Nota informativă
Sinteză
19 Proiectul hotărârii Consiliului de administrație al ANRE pentru modificarea Regulamentului privind procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licență din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale şi a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 24/2017 din 26.01.2017 08/07/2019 Hotărâre
Notă informativă
Sinteză
18 Proiectul Regulamentului privind Accesul la retelele de transport 01/07/2019 AIR
Anunț
Hotărîre
Notă informativă
Proiect
Sinteză
Tabel de concordanță
17 Proiectul Codului rețelelor electrice 25/06/2019 AIR
Codul
Hotărîre
Notă informativă
Sinteză
Tabel concordanta CRE
16 Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale 20/06/2019 Proiect
Nota informativa
Regulament
Tabela de sinteză
AIR
15 Proiectul clauzelor obligatorii la Contractul de achiziționare a energiei electrice produse din surse regenerabile 08/06/2019 Clauze
Notă informativă
Sinteză
14 Proiectul Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate 29/05/2019 Proiect
AIR
Notă informativă
13 Proiect de modificare a Metodologiei privind aprobarea şi aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către operatorii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrați ANRE nr. 270 din 16 decembrie 2015 29/05/2019 Hotărâre
AIR
Notă informativă
12 Regulamentul privind accesul la rețelele electrice de transport 28/05/2019 AIR RCACM
HC Regulament
Nota informativa
Regulament
Tabel concordanta
11 Proiectul Regulamentului privind principiile de efectuare a investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare 13/05/2019 Sinteză
Nota informativă
Regulament
AIR
10 Proiectul Regulamentului-cadru cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare 08/05/2019 Sinteza
Nota informativă
Regulament
AIR
9 Proiectul Caietului de sarcini–cadru al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 03/05/2019 Hotârâre
Notă informativă
Regulament-cadru
Sinteză
AIR
8 Proiectul Contractului-Cadru de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare 03/05/2019 Nota informativă
AIR
Contract
Sinteza
7 Proiectul Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare 02/05/2019 AIR
Hotărâre
Notă informativă
Regulament_cadru
Sinteză
6 Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul de operare a pieței energiei electrice 22/04/2019 AIR
Notă informativă
Proiect
Sinteză
5 Regulamentul privind confirmarea statutului de producător eligibil 12/04/2019 AIR
Sinteză
Notă informativă
Proiect
4 Proiectul Normelor minime de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici 04/02/2019 Sinteză
AIR
Proiect
Notă informativă
3 Proiectul Normelor minime de securitate la exploatarea instalațiilor electrice 01/02/2019 Sinteza
AIR
Proiect
Notă informativă
2 Proiectul de modificare și completare a Regulamentului privind accesul la reţelele de transport al gazelor naturale şi gestionarea congestiilor aprobat prin Hotărîrea ANRE nr.321/2016 07/01/2019 AIR
HC
Notă informativă
Proiect
1 Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor și tarifelor reglementate pentru producerea energiei electrice și termice, pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice 11/06/2018 AIR
Notă informativă
Proiect
Sinteză