Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Supravegherea energetică de stat

Condiții de autorizareAutorizația poate fi solicitată de către persoanele fizice, care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 

1. Să aibă studii superioare de licență (nivelul 6ISCED)/studii profesional tehnice postsecundare şi postsecundare nonterţiare/studii profesional tehnice cu programe combinate/studii profesional tehnice secundare în domeniul electroenergetic (inginer-electric sau electromecanic, tehnic-electric, tehnic-electromecanic, electromontor sau electromecanic); 

 

  2. Experiență profesională în domeniul amenajării și exploatării instalațiilor electrice,  de cel puțin:      

a) 2 ani - în cazul în care solicitantul are  studii superioare;
b) 3 ani - în cazul în care solicitantul are studii profesional tehnice postsecundare şi postsecundare nonterţiare, studii  profesional tehnice cu programe combinate; 
c) 4 ani - în cazul în care solicitantul are studii profesional tehnice secundare.

 

  3. Deține grupa de securitate electrică:

a) nu mai mică de III - pentru solicitanții autorizației de gradul I;
b) nu mai mică de IV - pentru solicitanții autorizației de gradul II; 
c) V - pentru solicitanții autorizației de gradul III și IV.