Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008
 

Certificarea operatorului sistemului de transport Î.S. Moldelectrica, etapa finală de recunoaștere de către Uniunea Europeană a sistemului electroenergetic moldovenesc

Certificarea operatorului sistemului de transport Î.S. Moldelectrica, etapa finală de recunoaștere de către Uniunea Europeană a sistemului electroenergetic moldovenesc

Eugen CARPOV

Director


10 iulie 2019 • Vizualizari 4733

Deși nu avem sisteme energetice interoperabile și proiectul privind interconexiunea este unul încă la faza de dezvoltare, putem afirma, că cel puțin la nivel juridic, suntem la un pas de a deveni țară al cărei operator al sistemului de transport a energiei electrice este cu certificat european.

 

La data de 5 iunie 2019, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a aprobat Hotărârea privind certificarea provizorie a operatorului sistemului de transport al energiei electrice Î.S. „Moldelectrica”.

Ce semnifică această procedură și care sunt avantajele acesteia

Odată cu aderarea Republicii Moldova la Tratatul de constituire a Comunității Energetice, țara noastră beneficiază de toate drepturile garantate părților contractante și, respectiv, se supune tuturor obligațiilor impuse de către tratat.

Astfel, implementarea de către RM a acquis-ului comunitar pentru energie a fost o condiție de bază în procesul de aderare și a presupus adoptarea de către autoritățile competente a unor pachete de acte normative, menite să transpună legislația comunitară în legislația națională, ținând cont de situația specifică a pieței interne. Transpunerea și implementarea legislației europene vine să realizeze funcționarea mai eficientă a sectoarelor energetice naționale datorită integrării acestora cu piețele energetice ale Comunității Europene prin crearea unui mecanism unic transfrontalier de transport al energiei electrice și supervizare a măsurilor de siguranță, creând un mecanism eficient pentru operarea piețelor Rețelei de energie electrice.

Azi am ajuns deja la etapa de implementare în viață a directivelor europene, fiind în așteptarea realizării obiectivelor pe care și le-a propus Republica Moldova atunci când a aderat la Comunitatea Energetică. Iată de ce la momentul actual Agenția acordă o atenție sporită supravegherii implementării prevederilor directivelor europene de către titularii de licențe din sectoarele energetice, acordând acestora tot suportul informativ și metodologic necesar.

Recenta certificare provizorie a operatorului sistemului de transport al energiei electrice, a fost o procedură complexă ca acțiune care s-a întins pe o durată de 4 luni. În această perioadă Agenția a consultat regulat opinia Secretariatului Comunității Energetice și a aplicat în proces toate recomandările acestuia. După finalizarea procesului de certificare provizorie a OST Î.S. „Moldelectrica”, urmează etapa de consultare a opiniei statelor membre ale Comunității Energetice. În acest scop, Agenția a remis Secretariatului o notificare cu anexarea documentelor și informațiilor relevante procesului.

Mecanismul de avizare de către Comunitatea Energetică a certificării OST moldovenesc, asigură pe de o parte un grad de transparență decizională maximală în raport cu Agenția, iar pe de altă parte constituie o asigurare de cel mai înalt nivel a întrunirii de către OST a tuturor condițiilor de certificare, garantând independența acestuia din punct de vedere decizional și funcțional în raport cu alți titulari de licențe producători sau furnizori ai energiei electrice și a gazelor naturale.

În rezultatul eforturilor depuse de OST Î.S. „Moldelectrica” în procesul parcurgerii etapelor procedurii de certificare, compania a confirmat aplicarea în activitatea desfășurată a legislației comunitare și naționale și a demonstrat că are tot potențialul pentru intrarea în marea familie europeană a operatorilor de transport și de sistem certificați.

Î.S. „Moldelectrica” desfășoară activitatea de transport a energiei electrice prin rețelele electrice de tensiune înaltă și efectuează gestionarea operativă centralizată a sistemului electroenergetic la nivel de Serviciu Dispecerat Central.