Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Cadru normativ intern

Cadru normativ internSortare după :
2021
2020
2019
2021

Regulamentul privind ședințele Consiliului de Administrearea al ANRE

2020

Cadrul normativ intern cu privire la protecția datelor cu caracter personal

2020

Regulamentul intern al ANRE

2020

Hotărârea Consiliului de Administrare nr. 431/2019 din 22 noiembrie 2019privire la aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru anul 2020

2019

Regulamentul privind autorizarea laboratoarelor electrotehnice

2019

Regulamentul privind managementul performantei

2019

Regulamentul Consiliului de experti

2019

Regulament privind angajarea personalului ANRE

2019

Codul de etică ANRE 06.03.2019

2019

Regulament pv procedurile interne de aprobare a actelor normative