Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Atelierul  privind procesul de separare în sectorul gazelor naturale din RM

15 octombrie 2019 • Vizualizari: 3169

Atelierul  privind procesul de separare în sectorul gazelor naturale din RM

La data de 15 octombrie curent, reprezentanții Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică au participat la atelierul de lucru „Procesul de separare în domeniul gazelor naturale a Republicii Moldova, atelier de business pentru operatori” organizat de Comisia Europeană la Chișinău.

 

Obiectivul atelierului a fost de a elucida provocările care apar în procesul de separare a operatorilor sistemelor de transport (OST), a împărtăși practica aplicată în țările Uniunii Europene în procesul de separare și a discuta situația la moment în separarea operatorului sistemului de transport al gazelor din Republica Moldova. Astfel, schimbul de experiență va facilita identificarea soluțiilor optime în procesul de implementare.  

 

Eugen Carpov, director ANRE, în discursul său a menționat că separarea sistemului de transport (unbundling) are ca scop îmbunătățirea funcționării pieței interne de gaze naturale și soluționarea problemelor structurale necesare a fi implementate pentru conformarea cu cerințele Pachetului Energetic III. În conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Energiei, Republica Moldova este obligată să separe operatorul sistemului de transport al gazelor naturale, pentru a asigura independența decizională, funcțională și legală a OST față de alte subdiviziuni ale întreprinderii vertical integrate care practică activitatea de producere și furnizare a gazelor naturale.

 

Pe parcursul ședinței au fost prezentate rezultatele procesului de separare a OST din țările UE, acțiuni care au fost întreprinse pentru a asigura conformitatea cu cerințele Pachetului Energetic III. De asemenea, s-au discutat provocările și oportunitățile cheie legate de separarea OST din Republica Moldova inclusiv, ținându-se cont de realitățile existente în sectorul gazelor naturale din țară.

 

La eveniment au participat reprezentanții Comisiei Europene, Secretariatului Comunității Energetice, Consiliul Regulatorilor Europeni pentru Energie, Ministerului Economiei și Infrastructurii, ANRE, S.A. „Moldovagaz”, S.R.L. „Moldovatransgaz”, S.R.L. Tiraspoltransgaz”, dar și altor părți interesate. De asemenea, la lucrările atelierului au luat parte și reprezentanți ai autorităților de reglementare sau operatorilor din industria de gaze naturale din state-membre UE.