Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Aparatul Director General

Aparatul Director GeneralConsilier al Directorului general relații externe asigură asistență Directorului general în vederea realizării în condiţii de eficienţă şi eficacitate a sarcinilor și obiectivelor ANRE în domeniul relațiilor externe, în documentarea deciziilor manageriale precum și are misiunea de a asigura dezvoltarea, dinamizarea și consolidarea relațiilor de cooperare a ANRE în raport cu autoritățile de reglementare și instituțiile europene și internaționale din domeniul energetic, intensificând și dialogul cu corpul diplomatic și misiunile instituțiilor financiare internaționale.

Atribuțiile de serviciu sunt:
1. Coordonarea activităților ANRE privind implementarea prevederilor Acordului de Asociere a Republicii Moldova-Uniunea Europeană în domeniul energetic;
2. Realizarea sarcinilor rezultate din implementarea Pachetul Energetic III, a politicilor și strategiilor de integrare europeană aferente activității ANRE;
3. Participarea la armonizarea cadrului normativ de reglementare cu acquis-ul european;
4. Raportarea către autoritățile internaționale privind realizarea acțiunilor stabilite în cadrul strategiilor de dezvoltare, documentelor de politici, planurilor de acțiuni, altor sarcini de competența ANRE;
5. Dezvoltarea relațiilor de colaborare a ANRE cu instituțiile și organizațiile internaționale, europene, regionale, naționale, cu autorități din alte țări, inclusiv prin încheierea acordurilor de colaborare privind facilitarea cooperării și a schimbului de informații de interes comun, precum și alte atribuții specifice aferente funcției;
6. Organizarea procesului delegării în străinătate în interes de serviciu a angajaților ANRE;
7. Asigurarea și organizarea acțiunilor protocolare ale ANRE.