Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Anunțuri

Octombrie 26, 2021

ANRE remite repetat spre avizare și consultare publică proiectul Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale

Octombrie 22, 2021

ANRE anunță ședință publică pentru data de 29.10.2021

Octombrie 21, 2021

ANRE anunță ședință publică pentru data de 25.10.2021

Octombrie 15, 2021

Planul de achiziții al ANRE pentru anul 2021 (actualizat)

Octombrie 08, 2021

Invitație de participare la concursul de selectare a societății de audit pentru realizarea auditului raportului financiar pentru anul 2021

Octombrie 07, 2021

ANRE anunță ședință publică pentru data de 12.10.2021

Octombrie 06, 2021

Anunţ

Septembrie 30, 2021

ANRE inițiază procedura de consultare publică a proiectului Hotărârii ANRE privind modificările ce se operează în Hotărârea ANRE nr. 283/2020 din 07.08.2020 cu privire la aprobarea Regulilor pieței energiei electrice

Septembrie 28, 2021

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului de modificare a Regulilor pieței energiei electrice

Septembrie 24, 2021

A N U N Ț

Septembrie 13, 2021

ANRE anunță ședință publică pentru data de 21.09.2021, ora 11:00

Septembrie 10, 2021

Anunț privind procedura de consultare publică a proiectului Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE privind impunerea obligației de serviciu public de furnizare de ultimă opțiune a gazelor naturale

Septembrie 01, 2021

ANRE anunță ședință publică pentru data de 08.09.2021

August 26, 2021

Anunț privind consultările publice la proiectul de modificare a Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE nr. 254 din 14.06.2021

August 26, 2021

ANRE anunță ședință publică pentru data de 01.09.2021

August 24, 2021

A N U N Ț

August 19, 2021

Anunţ

August 18, 2021

Anunț privind procedura de consultare publică a proiectului hotărârii cu privire la modificarea HANRE nr. 256 din 21.06.2021 cu privire la punerea în aplicare a măsurilor provizorii necesare pentru organizarea și funcționarea pieței energiei electrice

August 18, 2021

ANRE anunță ședință publică pentru data de 25.08.2021

August 17, 2021

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului Normelor minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice

August 12, 2021

ANRE inițiază procedura de consultare publică a proiectului de modificare a Codului rețelelor electrice.

August 05, 2021

Buletin informativ nr.2_2021

August 04, 2021

Buletin informativ nr.1_2021

August 03, 2021

UPDATE! ANRE anunță ședință publică pentru data de 13.08.2021

Iulie 22, 2021

ANRE anunță ședință publică pentru data de 30.07.2021

Iulie 21, 2021

ANRE inițiază procedura de consultare publică a Proiectului de modificare a Hotărârii cu privire la aprobarea clauzelor obligatorii ale contractului pentru achiziționarea energiei electrice produse din surse regenerabile nr. 252/2019 din 05 iulie 2019

Iulie 16, 2021

Anunț privind inițierea procedurii de consultare a proiectului Hotărârii Consiliului de administrație cu privire la deversarea apelor uzate în sistemele publice de canalizare

Iulie 15, 2021

Raport cu privire la monitorizarea executării contractelor pentru semestrul I anul 2021

Iulie 14, 2021

ANRE anunță ședință publică pentru data de 16.07.2021

Iulie 13, 2021

ANRE anunță ședință publică pentru data de 20.07.2021

Iulie 08, 2021

ANRE inițiază procedura de consultare publică a proiectelor cerințelor de înregistrare, contractului cadru și procedurilor elaborate de operatorul sistemului de transport Î.S. „Moldelectrica” conform cerințelor pct. 4 din Hotărârea ANRE nr. 283/2020 din 0

Iulie 02, 2021

ANRE anunță ședință publică pentru data de 09.07.2021

Iunie 24, 2021

ANRE anunță ședință publică pentru data de 02.07.2021

Iunie 24, 2021

ANRE inițiază procedura de consultare publică a proiectului  Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale

Iunie 14, 2021

ANRE anunță ședință publică pentru data de 21.06.2021

Iunie 09, 2021

ANRE anunță ședință publică pentru data de 14.06.2021

Iunie 08, 2021

Buletin informativ nr.17

Iunie 07, 2021

Buletin informativ nr.15

Iunie 04, 2021

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului Regulamentului cu privire la autorizarea laboratoarelor electrotehnice

Iunie 04, 2021

Anunț privind inițierea procedurii de elaborare a proiectului Hotărârii ANRE privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de eliberare, prelungire, reperfectare, suspendare, reluare a valabilității și retragere a autorizațiilor de către Agenție

Iunie 02, 2021

Inițierea procedurii de modificare a Regulamentului cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă, aprobat prin HCA al ANRE nr. 180

Iunie 01, 2021

Buletin informativ nr.14

Mai 28, 2021

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului Regulamentului cu privire la autorizația de electrician autorizat

Mai 27, 2021

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului Regulamentului privind admiterea în exploatare a instalațiilor electrice

Mai 27, 2021

ANRE informează despre expedierea, spre avizare și consultare publică repetată,  a proiectului de modificare a Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil

Mai 25, 2021

Anunț privind consultările publice a Proiectului Hotărârii ANRE privind aprobarea Metodologiei de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere

Mai 21, 2021

ANRE anunță ședință publică pentru data de 28.05.2021

Mai 12, 2021

Anunț privind inițierea procedurii de elaborare a proiectului unei noi Metodologii de calculare și aplicare a prețurilor la produsele petroliere.

Mai 11, 2021

ANRE anunță ședință publică pentru data de 18.05.2021

Mai 06, 2021

Buletin informativ nr.13

Aprilie 28, 2021

ANRE anunță ședință publică pentru data de 07.05.2021

Aprilie 20, 2021

Raport cu privire la achizițiile de valoare mică efectuate în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus (Covid-19) pentru a. 2021

Aprilie 19, 2021

ANRE anunță ședință publică pentru data de 27.04.2021

Aprilie 19, 2021

Raport cu privire la achizițiile de valoare mică efectuate în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus (Covid-19) pentru a. 2020

Martie 30, 2021

ANRE inițiază procedura de consultare publică a proiectului Hotărârii ANRE pentru modificarea Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.251/2019 din 05.07.2019

Martie 23, 2021

ANRE anunță ședință publică pentru data de 30.03.2021

Martie 12, 2021

ANRE anunță ședință publică pentru data de 19.03.2021

Martie 11, 2021

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale

Martie 03, 2021

ANRE anunță ședință publică pentru data de 10.03.2021

Martie 01, 2021

Buletin informativ nr.12

Februarie 23, 2021

ANRE anunță ședință publică pentru data de 02.03.2021

Februarie 16, 2021

ANRE anunță ședință publică pentru data de 23.02.2021

Februarie 09, 2021

ANRE anunță ședință publică pentru data de 16.02.2021

Februarie 03, 2021

ANRE anunță ședință publică pentru data de 09.02.2021

Februarie 03, 2021

Buletin informativ nr.10

Februarie 03, 2021

Buletin informativ nr.11

Februarie 02, 2021

ANRE inițiază procedura de consultare publică a proiectului Hotărârii ANRE pentru modificarea Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice

Februarie 02, 2021

Buletin informativ nr.9

Ianuarie 26, 2021

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului de modificare a Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil

Ianuarie 19, 2021

ANRE anunță ședință publică pentru data de 26.01.2021 - online pe pagina oficială facebook.com/anre.moldova/

Ianuarie 15, 2021

ANRE anunță ședință publică pentru data de 22.01.2021 - transmisă online pe pagina oficială facebook.com/anre.moldova/

Ianuarie 14, 2021

Anunț despre inițierea procedurii de elaborare a proiectului de modificare a Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice

Ianuarie 14, 2021

Raport cu privire la monitorizarea executării contractelor pentru anul 2020

Ianuarie 11, 2021

ANRE anunță ședință publică - transmisă online pe pagina oficială facebook.com/anre.moldova/

Decembrie 29, 2020

Buletin informativ nr.8

Decembrie 17, 2020

ANRE anunță ședință publică - transmisă online pe pagina oficială facebook.com/anre.moldova/

Decembrie 15, 2020

Anunț de prelungire a termenului de depunere a ofertelor

Decembrie 09, 2020

Planul de achiziții al ANRE pentru anul 2021

Noiembrie 24, 2020

Buletin informativ nr.7

Noiembrie 23, 2020

Buletin informativ nr.6

Noiembrie 20, 2020

Buletin informativ nr.5

Noiembrie 19, 2020

Invitație de participare la concursul de selectare a societății de audit pentru realizarea auditului raportului financiar al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru anul 2020

Noiembrie 17, 2020

ANRE anunță ședință publică - transmisă online pe pagina oficială facebook.com/anre.moldova/

Noiembrie 11, 2020

Buletin informativ nr.3

Noiembrie 11, 2020

Buletin informativ nr.4

Noiembrie 11, 2020

Anunț privind achiziția produselor petroliere pentru anul 2021

Noiembrie 09, 2020

Planul de achiziții al ANRE pentru anul 2020 (actualizat)

Noiembrie 03, 2020

ANRE anunță ședință publică - transmisă online pe pagina oficială facebook.com/anre.moldova/

Octombrie 23, 2020

ANRE inițiază procedura de consultare publică a proiectului Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice

Octombrie 20, 2020

Buletin informativ nr.2

Octombrie 19, 2020

UPDATE! ANRE anunță ședință publică - transmisă online pe pagina oficială facebook.com/anre.moldova/

Octombrie 19, 2020

Buletin informativ nr.1

Octombrie 12, 2020

Raport cu privire la monitorizarea executării contractelor pentru trimestrul III anul 2020

Septembrie 30, 2020

ANRE anunță ședință publică - transmisă online pe pagina oficială facebook.com/anre.moldova/

Septembrie 19, 2020

UPDATE! ANRE anunță ședință publică - transmisă online pe pagina oficială facebook.com/anre.moldova/

Septembrie 15, 2020

ANRE anunță ședință publică - transmisă online pe pagina oficială facebook.com/anre.moldova/

Septembrie 04, 2020

ANRE anunță ședință publică - transmisă online pe pagina oficială facebook.com/anre.moldova/

August 10, 2020

ANRE anunță ședință publică - transmisă online pe pagina oficială facebook.com/anre.moldova/

August 10, 2020

Anunț

August 03, 2020

ANRE anunță ședință publică - transmisă online pe pagina oficială facebook.com/anre.moldova/

Iulie 24, 2020

ANRE anunță ședință publică - transmisă online pe pagina oficială facebook.com/anre.moldova/

Iulie 14, 2020

ANRE anunță ședință publică - transmisă online pe pagina oficială facebook.com/anre.moldova/

Iulie 03, 2020

Raport cu privire la monitorizarea executării contractelor pentru semestrul I anul 2020

Iunie 30, 2020

ANRE iniţiază procedura de consultare publică a proiectului Hotărârii ANRE cu privire la modificările ce se introduc în Regulamentul privind dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție aprobat prin HC ANRE nr.94/2019 din 04.04.2019

Iunie 23, 2020

ANRE anunță ședință publică - transmisă online pe pagina oficială facebook.com/anre.moldova/

Iunie 01, 2020

UPDATE! ANRE anunță ședință publică - transmisă online pe pagina oficială facebook.com/anre.moldova/

Mai 25, 2020

Anunț privind inițierea consultărilor publice a Analizei impactului şi proiectului Hotărârii pentru modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea la reţelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor

Mai 19, 2020

Anunț despre inițierea procedurii de elaborare a Proiectului de modificare a Regulamentului privind dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție

Mai 19, 2020

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului de modificare a Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice.

Mai 08, 2020

Anunț privind transmiterea spre avizare și consultare publică a Analizei impactului şi proiectului Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale de către consumatorii finali

Mai 05, 2020

Planul de achiziții al ANRE pentru anul 2020 (actualizat)

Mai 05, 2020

Raport cu privire la monitorizarea executării contractelor pentru trimestrul I anul 2020

Aprilie 14, 2020

ANRE informează despre inițierea consultărilor publice la proiectul Metodologiei de determinare a consumului tehnologic şi al pierderilor de gaze naturale în rețelele de distribuție a gazelor naturale.

Aprilie 07, 2020

ANRE informează despre inițierea consultărilor publice la proiectul Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale

Martie 04, 2020

ANRE anunță ședință publică

Februarie 21, 2020

ANRE anunță ședință publică

Februarie 17, 2020

ANRE informează că perioada de consultare publică a proiectului Regulilor pieței energiei electrice este prelungită până la 17 martie 2020

Februarie 10, 2020

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță inițierea procedurii de consultare publică a proiectului Hotărârii ANRE privind aprobarea Criteriilor de acordare a derogărilor de la cerințele Codului rețelelor electrice

Ianuarie 22, 2020

ANRE anunță iniţiată procedura de consultare publică a proiectului Regulilor pieței energiei electrice

Decembrie 20, 2019

ANRE anunță ședință publică

Decembrie 13, 2019

ANRE anunță ședință publică

Decembrie 13, 2019

Anunț privind selectarea unei entități de audit

Decembrie 12, 2019

ANRE anunță inițierea procedurii de consultare publică a Analizei preliminare a Impactului de Reglementare și a Proiectului Hotărârii ANRE pentru modificarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei elec

Decembrie 12, 2019

Planul de achiziții al ANRE pentru anul 2020

Noiembrie 28, 2019

Anunț privind achiziția produselor petroliere

Noiembrie 15, 2019

ANRE anunță ședință publică

Octombrie 24, 2019

ANRE anunță ședință publică

Octombrie 08, 2019

Anunț de modificare

Octombrie 04, 2019

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului Regulile pieței energiei electrice.

Septembrie 27, 2019

Anunț

Septembrie 23, 2019

ANRE anunță ședință publică

Septembrie 19, 2019

ANRE anunță inițierea procedurii de consultare publică a Analizei Impactului de Reglementare și a Proiectului Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică

Septembrie 06, 2019

Consultarea publică a proiectului tarifelor fixe şi a prețurilor la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie de către producătorii care au obținut statutul de producător eligibil în anul 2019

August 23, 2019

Inițierea procedurii de elaborare şi consultare publică a Regulamentului privind planificarea, elaborarea şi efectuarea investiţiilor

August 12, 2019

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, anunță despre consultarea publică a proiectului Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul de transport al gazelor naturale

August 12, 2019

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică

August 09, 2019

ANRE anunță ședință publică

Iulie 29, 2019

ANUNT de prelungire a termenului de depunere a ofertelor

Iulie 24, 2019

Retragerea Proiectului din elaborare

Iulie 24, 2019

Anularea ședinței publice

Iulie 22, 2019

Dezbatere publică

Iulie 22, 2019

ANRE anunță ședință publică

Iulie 18, 2019

Anunț privind selectarea unei entități de audit

Iulie 17, 2019

Anunț privind achiziția automobilelor

Iulie 15, 2019

ANUNȚ de anulare a procedurii

Iulie 10, 2019

Anunț privind achiziția produselor petroliere

Iulie 09, 2019

Anunț consultare publică

Iulie 01, 2019

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, anunță despre consultarea publică a proiectului Codului rețelelor de gaze naturale, act cu sigla UE

Iunie 28, 2019

ANRE anunță ședință publică

Iunie 26, 2019

ANRE anunță consultarea publică a proiectului Codului rețelelor electrice

Iunie 05, 2019

Anunț privind achiziția automobilelor de serviciu

Mai 28, 2019

ANRE anunță consultarea publică a proiectului Regulamentului privind accesul la reţelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere şi gestionarea congestiilor în sistemul electroenergetic

Mai 24, 2019

ANRE anunță ședință publică

Mai 15, 2019

ANRE anunță consultarea publică a proiectului Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul de operare a pieții energiei electrice

Aprilie 18, 2019

ANRE inițiază procedura de elaborare  proiectului Metodologiei de calculate, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul de operare a pieței energiei electrice

Aprilie 15, 2019

ANRE anunță ședință publică

Martie 27, 2019

ANRE inițiază procedura de elaborare  proiectului Codului rețelelor electrice

Martie 18, 2019

Anunț referitor la inițierea elaborării proiectului Regulamentului privind accesul la rețelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere și gestionarea congestiilor în sistemul electroenergetic, în redacție nouă.

Februarie 11, 2019

Plan de achiziție pentru anul 2019