Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Anunț referitor la inițierea elaborării proiectului Regulamentului privind accesul la rețelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere și gestionarea congestiilor în sistemul electroenergetic, în redacție nouă.

Martie 18, 2019

Anunț referitor la inițierea elaborării proiectului Regulamentului privind accesul la rețelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere și gestionarea congestiilor în sistemul electroenergetic, în redacție nouă.În conformitate cu prevederile art.9 din Legea nr.239 – XVI din 13.11.2008, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică aduce la cunoştinţă despre inițierea, începând cu 19 martie 2019, a procedurii de elaborare a noii redacții a Regulamentului privind accesul la rețelele de transport pentru schimburile transfrontaliere și gestionarea congestiilor în sistemul electroenergetic.
Regulamentul privind accesul la reţelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere şi gestionarea congestiilor în sistemul electroenergetic va avea impact asupra titularilor de licențe din sectorul energiei electrice care participând la piața angro a energiei electrice doresc să utilizeze interconexiunile cu țările vecine pentru procurarea/vânzarea energiei electrice.
Elaborarea și implementarea unor noi norme echitabile pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică urmează să amelioreze climatului concurențial pe piața internă a energiei electrice, bazându-se pe caracteristicile pieței naționale și regionale, precum și aderarea în perspectivă a sistemului electroenergetic al Republicii Moldova la sistemul comunitar ENTSO de energie electrică.
Analiza impactului de reglementare a proiectului Regulamentului privind accesul la reţelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere şi gestionarea congestiilor în sistemul electroenergetic o puteți găsi pe pagina web oficială
anre.md, la secțiunea Transparență decizională/Consultări publice.În acest context, solicităm prezentarea propunerilor referitor la noua redacție a Regulamentului menționat până la 08 aprilie 2019 la adresa electronică: vturcanu@anre.md, număr de telefon (0-22 852 934), sau la sediul Agenţiei (Str. Columna 90, Chişinău).

Alte anunțuri

Arhiva