Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Anunț privind inițierea procedurii de elaborare a proiectului unei noi Metodologii de calculare și aplicare a prețurilor la produsele petroliere.

Mai 12, 2021

Anunț privind inițierea procedurii de elaborare a proiectului unei noi Metodologii de calculare și aplicare a prețurilor la produsele petroliere.Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică aduce la cunoştinţa tuturor părților interesate despre inițierea procedurii de elaborare a proiectului unei noi Metodologii de calculare și aplicare a prețurilor la produsele petroliere.

Proiectul Metodologiei respective urmează a fi elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 54 din 09.04.2021 pentru  modificarea Legii privind piața produselor petroliere nr. 461/2001, care prevăd un nou mecanism de formare a prețurilor la produsele petroliere principale, diferit de cel actual, având la bază Normele generale stabilite în anexa la Lege (a se vedea aici).

Recomandările/propunerile părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, până la 25 mai 2021.

Persoana responsabilă: Andrei Adam, Șef departament, tel. 022 852 920

e-mail: aadam@anre.md.

 

Alte anunțuri