Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Anunț privind inițierea procedurii de elaborare a proiectului Hotărârii ANRE privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de eliberare, prelungire, reperfectare, suspendare, reluare a valabilității și retragere a autorizațiilor de către Agenție

Iunie 04, 2021

Anunț privind inițierea procedurii de elaborare a proiectului Hotărârii ANRE privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de eliberare, prelungire, reperfectare, suspendare, reluare a valabilității și retragere a autorizațiilor de către Agenție           Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică aduce la cunoştinţa tuturor părților interesate despre inițierea procedurii de elaborare a proiectului Regulamentului cu privire la modul de eliberare, prelungire, reperfectare, suspendare, reluare a valabilității și retragere a autorizațiilor de către Agenție.

 

            Proiectul Regulamentului respectiv, urmează a fi elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 63 din 22.04.2021, care modifică Legea nr. 107/27.05.2016 cu privire la energia electrică și Legea nr. 108/27.05.2016 cu privire la gazele naturale, punând în sarcina Agenției, elaborarea și aprobarea Regulamentului menționat.

 

            Recomandările/propunerile părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, până la 24 iunie 2021.

 

Persoana responsabilă: Vieru Tatiana, Șef Secție tel. 022 82 39 07
e-mail: tvieru@anre.md

Alte anunțuri