Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Anunț privind inițierea procedurii de consultare a proiectului Hotărârii Consiliului de administrație cu privire la deversarea apelor uzate în sistemele publice de canalizare

Iulie 16, 2021

Anunț privind inițierea procedurii de consultare a proiectului Hotărârii Consiliului de administrație cu privire la deversarea apelor uzate în sistemele publice de canalizareAgenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică aduce la cunoştinţa despre inițierea procedurii de consultare a proiectului Hotărârii Consiliului de administrație cu privire la deversarea apelor uzate în sistemele publice de canalizare, care este publicat pe pagina web a ANRE la compartimentul Transparența decizională/Proiecte supuse consultării publice (https://www.anre.md/consultari-publice-3-27).

 

Recomandările/propunerile la proiectul de Hotărâre menționat, pot fi expediate în adresa Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, până la 04.08.2021.

 

Persoana responsabilă: Alina Pleșca, Șef Serviciu reglementări, Departamentul aprovizionare cu apă și canalizare tel. 022 823 921, e-mail: alina.plesca@anre.md.

Alte anunțuri

Arhiva