Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Anunț despre inițierea procedurii de elaborare a proiectului de modificare a Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice

Ianuarie 14, 2021

Anunț despre inițierea procedurii de elaborare a proiectului de modificare a Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice



ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului de modificare a Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice

În conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr.239 – XVI din 13.11.2008, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică aduce la cunoștință despre inițierea procedurii de elaborare a proiectului de modificare a Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, începând cu 14 ianuarie 2021.

Regulamentul menționat are drept scop realizarea următoarelor obiective:

  1. Eliminarea barierelor pentru respectarea termenului de coordonare între operatorii de sisteme a cerințelor tehnice ce urmează să fie incluse în avizele de racordare și respectiv minimizarea numărul de avize de racordare necoordonate între operatorii de sistem;
  2. Creșterea numărului de avize de racordare valorificate prin dezvoltarea și punerea în funcțiune a instalațiilor electrice propuse;
  3. Utilizarea capacității rețelei electrice deținută de potențialii producători ce nu își îndeplinesc obligațiile de construcție a instalațiilor electrice;
  4. Asigurarea unui tratament echitabil și nediscriminatoriu pentru solicitanții de avize de racordare.

 

Analiza impactului de reglementare a proiectului de modificare a Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice o puteți găsi pe pagina oficială anre.md la secțiunea Transparență decizională/Proiecte supuse consultării publice.

 

În acest context, solicităm prezentarea propunerilor referitor la proiectul de modificare a Regulamentului menționat până la 26 ianuarie 2021 în adresa dl. Daniel Chiviriga (adresa electronică: dchiviriga@anre.md, număr de telefon (0-22/852 934), sau la sediul Agenției (Str. Alexandr Pușkin 52/A, MD 2005 Chișinău).

Alte anunțuri

Arhiva