Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Anunț

August 10, 2020

AnunțAgenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică Vă informează despre transmiterea spre avizare și consultare publică a Analizei impactului şi a proiectului Hotărârii cu privire la modificarea Codului rețelelor de gaze naturale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr.420/2019 din 22.11.2019.

 

Analiza impactului, Nota informativă şi proiectul Hotărârii cu privire la modificarea Codului rețelelor de gaze naturale pot fi accesate pe pagina web a Agenției: www.anre.md, la secţiunea Transparenţa decizională /Proiecte supuse consultării publice.

 

În acest context solicităm prezentarea avizelor până la data de 25.08.2020 în adresa d-nei Ilescu Elena (adresa electronică: eilescu@anre.md, număr de telefon 022 852-930), sau depuse la sediul Agenţiei (str. Alexandr Puşkin 52/A, mun. Chişinău).

Alte anunțuri

Arhiva